Co se odehrává na střeše domu pod vrstvou sněhu, většinou nevidíme. Teprve až opadne sníh, začneme sčítat škody. Mezi nejohroženější součásti střechy patří okapové žlaby a svody.

Varianta použití inteligentního kabelu FroStop Black k ochraně krajů střech před hromaděním sněhu. V této variantě je nutné z důvodů ochrany použít sněhové zábrany nad topnými kabely (RAYCHEM).Okapový systém plní svou funkci nejen v dobách dešťů, kdy odvádí přívaly vody od stavby, ale i v zimních měsících, kdy má možná ještě důležitější roli, protože škody mohou být v zimě mnohem rozsáhlejší. Může se utrhnout žlab plný ledu, mohou se roztrhnout svody, z přetékající vody se tvoří těžké rampouchy, které ohrožují zdraví kolemjdoucích a deformují žlaby. Přetékající a zamrzající voda také může poškodit střechu, vnitřní omítky, fasádu domu, obvodovou konstrukci i třeba dláždění kolem domu.

Ochrana okapového systému je přitom poměrně jednoduchá a na našem trhu existují propracované systémy, jak se přívalům sněhu a nebezpečnému ledu bránit.

Maximální denní sněhové srážky Úhrn srážek za zimu Maximální sněhová pokrývka Průměrná teplota vzduchu - leden Nejvyšší denní teplota v zimě Maximální rychlost větru Váha sněhu na m3
Extrémy, české hory 108  cm Kolem 400  cm 49 cm -4,0 až -8,0 ˚C 14-18 ˚C 40-60 m/s horské hřebeny Podle typu, stáří a vlhkosti sněhu 300-917 kg
Nížiny, Praha cca 30  cm 60-85  cm 75  cm -0,5 až -2,4 ˚C 19 ˚C 25-35 m/s otevřené polohy

K řešení uvedených problémů nabízí firma Fenix instalaci elektrických topných kabelů do okapových žlabů a svodů. Na výběr je hned několik možností: Ecofloor ADPSV je dvoužilový robustní kabel s plným ochranným opletením a ochranou proti UV záření, Ecofloor MPSV je jednožilový robustní kabel s plným ochranným opletením a Ecofloor MADPSP je dvoužilový robustní kabel s plným ochranným opletením a ochranou proti UV záření.

Co může za vznik ledu v okapech

- Po oslunění začne sníh na střeše odtávat a stékající voda se hromadí ve žlabech, kde zamrzá.
- Kvůli nedokonalé izolaci podkrovních místností se prohřívá střešní konstrukce, sníh na střeše taje a voda ve žlabech zamrzá.

Speciální termostat

Doporučený výkon pro kabely na odstranění ledu ve žlabech je 20 W na jeden metr. Při souběžném vedení dvou větví - tam a zpět - to znamená 40 W na metr žlabu. Kabely jsou instalovány do speciálních plastových příchytek umístěných ve žlabech a svodech.

Příklady instalace topného kabelu ADSL1P-UV: Doporučený délkový výkon pro kabely na  odstranění ledu ve žlabech je 20 W/m. Při souběžném vedení dvou větví (tam a zpět) to znamená 40 W/m žlabu (FENIX).Nezbytnou součástí těchto odmrazovacích systémů je speciální termostat (ETS 3551 nebo Eberle EM 524 87) s čidlem pro indikaci teploty a pro indikaci ledu a sněhu. Tyto termostaty zapínají topný kabel jenom v době, kdy se bezprostředně vytváří led ve žlabech a svodech. Díky automatickému řízení provozu je celková spotřeba elektřiny za zimní období velmi nízká.

Inteligentní odpor

Také firma Raychem nabízí hned dvě řešení: jednak systém odporových topných kabelů, jednak inteligentní systém samoregulačních kabelů FroStop.

Zejména druhé řešení si zaslouží více pozornosti. Samoregulační funkce je založena na tom, že výdej tepla zajišťuje teplotně závislý odporový prvek, který je umístěn mezi dvěma paralelně vedenými měděnými vodiči. Technické provedení umožňuje topnému kabelu automaticky zvyšovat nebo snižovat svůj výkon na kterémkoli místě po celé své délce v závislosti na okolní teplotě. Je-li okapový žlab suchý, výdej tepla je malý a topný kabel topí na snížený výkon.

Více článků z rubriky STAVBA na www.dumabyt.cz nebo www.modernibyt.cz.

Ekonomický efekt

EMDR-10 ovládá ochranný systém v závislosti na teplotě a přítomnosti ledu a sněhu (RAYCHEM).Dostane-li se kabel do kontaktu s vodou, ledem a sněhem, výrazně se zvýší jeho ochlazování a tím i jeho výkon, resp. výdej tepla. Samolimitující schopnost těchto kabelů zajišťuje také to, že při ztížených ochlazovacích podmínkách nehrozí jejich přehřátí. Díky všem těmto vlastnostem může být samoregulační neboli inteligentní kabel FroStop ukládán v okapech v nevelkých odstupech bez rizika přehřátí nebo poškození. Ekonomický efekt pak ještě násobí inteligentní řídicí jednotka EMDR-10, která spouští topný systém pouze tehdy, kdy je to nezbytné: při současné detekci nízké teploty a vlhkosti prostředí. Takové řešení pak vykazuje až 80% úspory energie.

text: Stojan Černodrinski, foto: archiv firem

logo MessengerPoslat Messengerem