Mluvíme-li o schodištích, často myslíme na správný návrh a výběr materiálu pro vnitřní schodiště, na interiérové trendy apod. Jen málokdy řešíme problematiku neméně závažnou - vstupní schodiště do rodinného domu.

Na venkovní schodiště je dobré používat kvalitní materiály. Na stupnice speciální schodovky s protiskluzovou úpravou a nosem. Výhodou nerezového zábradlí je minimální údržba.Venkovní vstupní schodiště nejčastěji potřebujeme ve svažitých terénech, kdy v suterénu vzniká například technické zázemí, garáž, sklep na ovoce, sauna apod. Dalším důvodem může být změna funkčnosti domu, potřeba oddělit vstup do provozovny a samotného bydlení. Samostatným vstupem lze řešit také dvougenerační bydlení. Další venkovní schodiště se dnes budují jako vstupy do zahrady nebo k bazénu.   Společně s fasádou a případnou předzahrádkou je vstupní schodiště jakousi vizitkou domu, první konstrukcí, s níž se příchozí setká. Kromě toho má však vstupní schodiště ještě důležitější úlohu - musí se vyrovnat s řadou nemalých nároků, které na ně klade vnější prostředí. Pokusme se je upřesnit.

Teplotní rozdíly

Často používaný způsob realizace schodiště pomocí plného betonového masivu. Důležitou roli zde hraje kvalitní hydroizolace mezi nasákavým betonovým fundamentem a obkladem.Nechce se tomu věřit, ale konstrukce venkovního schodiště musí odolat v průběhu roku teplotnímu rozdílu okolo 70 °C. V létě se může rozehřát až na 50 °C, v zimě prochladnout na -20 °C. Dnes už ale není problém namontovat pod obklad elektrické vyhřívání. Provoz je sice trošku dražší, ale ve spojení s čidly nám odpadne zimní úklid sněhu a omezíme také možnost mechanického poškození schodiště lopatou apod.

Déšť, vlhkost

Musíme zamezit zatékání do meziprostoru mezi nosnou konstrukci a obklad. Vyplatí se myslet předem na zábradlí, abychom ho nemuseli dodatečně instalovat na již hotové schody.

Vlastnosti schodištěPři teplotách pod bodem mrazu je nutné dbát na zimní údržbu schodů, a to nejen z hlediska bezpečnosti. Na materiály používané na venkovním schodišti působí led, sníh a mráz destruktivní silou. Odklízení sněhu je stejně důležité jako volba vhodného posypu. Je třeba vyvarovat se masivního solení.

Vlivem rozdílné hmotnosti budovy a schodiště může dojít k různému sedání obou konstrukcí a tím pádem k opačnému sklonu stupnic. Na schodech nám pak stojí kaluže vody, v zimě ledová námraza.

TVÁRNÝ A PEVNÝ BETON

Betonové schodiště nemusí být robustní a nevzhledné. Naopak lze často žasnout nad tím, co dokáže schopný architekt se statikem prostřednictvím zkušených dělníků vytvořit za konstrukce roztodivných tvarů, které vyhlížejí opravdu křehce. Riziko poškození vlivem nekvalitního betonu snížíme, pokud zvolíme jeho dodání z nejbližší betonárny.

Podesta před vstupními dveřmi

Jeden z případů schodiště do zahrady ve svažitém terénu. Zábradlí je plné železobetonové o tloušťce 6 cm s profilovaným madlem. Barevně je vše sladěno s fasádou domu.Do domu obyvatelé vcházejí obtěžkáni nákupy, často hledají klíče, návštěvník čeká, až někdo uvnitř otevře. Pro bezpečný provoz před vstupními dveřmi je podesta nezbytností. Pro pohodlí je pak vhodné její zastřešení.

Zábradlí musí být bezpečné a dostatečně pevné. Navíc by mělo ladit s ostatními venkovními materiály na balkonech apod.

Protiskluzné stupnice

Leštěný mramor může být elegantní, ale minimálně hrany stupnic musí být opatřeny protiskluzovou úpravou. Bezpečnost je přece jen důležitější než krása.

Jakkoli uvnitř tolerujeme i strmější stoupání schodiště, to venkovní by mělo být co nejpohodlnější právě s ohledem na bezpečnost a pohodlí.

Více článků z rubriky STAVBA najdete na www.dumabyt.cz.

Bezpečná ochrana schodiště proti povětrnostním vlivům pomocí začlenění schodiště pod konstrukci střechy. Stupně jsou obloženy mrazuvzdornou dlažbou, zábradlí je kovářská práce.Spojení schodů s budovou

Je nutné dbát na precizní napojení s ohledem na možnost zatékání a vzniku rozsáhlých poškození. Zejména u dodatečně budovaných schodišť je třeba vybírat materiál a technologii s ohledem na stávající konstrukce, aby vytvořily „harmonickou" vazbu.

Sousední konstrukce

Neměli bychom zapomínat, že na ulici nejsme sami, a schodiště vybírat a navrhovat také s ohledem na sousední budovy, zejména pak u dvojdomků. Velmi rozdílné nebo kontrastní materiály vedle sebe působí rozpačitě a mohou vzhled obou budov až znehodnotit.

text a foto: Břetislav Eichler

logo MessengerPoslat Messengerem