Hlavní funkcí schodů je spojit a překonat výškové rozdíly. V domě i v okolí domu se proto můžete setkat se schody různých podob, konstrukcí a materiálů. Funkčnost a bezpečnost schodiště je podmínkou, o níž se nediskutuje, široké pole zde zůstává pro estetiku a ladné začlenění do interiéru.

Schodiště je srdcem domu a proto si zasluhuje náležitý respekt a pečlivou volbu. Rozdělujeme ho z mnoha různých hledisek. Například máme schodiště hlavní a schodiště vedlejší. I když nutno přiznat, že vedlejší schodiště má ve svém domě málokdo. Je to zkrátka schodiště, které existuje vedle hlavního schodiště a má stejnou funkci, ale není tak často využíváno. Má doplňující účel - například ve šlechtických sídlech schodiště pro služebnictvo nebo dnes ve veřejných budovách. K páru schodišť hlavní-vedlejší ještě patří schodiště vyrovnávací. Pokud hlavní nebo vedlejší schodiště slouží k propojení mezi podlažími, tak vyrovnávací schodiště má působnost pouze v jednom podlaží - vyrovnává různé výškové úrovně v témže podlaží.

Máme-li na mysli schodiště v domě, v interiéru, tak mluvíme o schodišti vnitřním. V případě, že schodiště souvisí bezprostředně s budovou, ale je umístěno mimo ni, tak hovoříme o schodišti vnějším. Schodiště v exteriéru, které slouží k vyrovnání různých úrovní terénu, označujeme jako schodiště terénní.

Anatomie schodů

Schodiště je definováno jako konstrukce, která slouží ke svislému komunikačnímu spojení. Pokud se nachází v budově, tak spojuje jednotlivá podlaží. Nachází-li se v exteriéru, spojuje výškové rozdíly terénu. Schodiště v domě může být částečně nebo úplně ohraničeno schodišťovými zdmi.

Desková schodiště

Základním prvkem je nosná deska ze železobetonu neměnné tloušťky s konstantním stoupáním u přímých ramen a u točitých ramen s proměnlivým stoupáním. Konstrukce mohou být samonosná, visutá nebo kotvená do obvodového zdiva z jedné či obou stran. Používají se pro jednoramenná, víceramenná, rozvětvená, točitá, spirálová a kombinovaná schodiště.

 

Segmentové kombinované schodiště JAP 300 má schodnice vyrobené z masivního buku, ale můžete si zvolit také dub, javor nebo jasan (J. A. P.).Schodiště se skládá z jednotlivých ramen a podest či mezipodest. Rameno je složeno nejméně ze tří stupňů (schodů) a tvoří jakousi základní jednotku schodiště. Podesta či mezipodesta jsou prvky, které spojují jednotlivá ramena schodiště a možná je budete znát pod názvem odpočívadlo (v patře a v mezipatře). První rameno v každém podlaží se nazývá nástupní, poslední výstupní - ostatní ramena jsou běžná. Volný prostor mezi jednotlivými rameny se nazývá zrcadlo. Jednotlivý schod neboli schodišťový stupeň je elementárním prvkem schodiště. Horní ploše schodu se ve stavební hantýrce říká stupnice, přední ploše podstupnice. U deskových stupňů podstupnice nejsou. Boky schodu neboli stupně se označují jako čela.

Sedlové schody

Konstrukce sedlových schodů je charakteristická nápadným osazením schodnic pod stupně. Na otevřených částech schodiště je zábradlí ukončené sloupky. Výplně zábradlí mohou být dole zavrtány do plochy stupňů a nahoře do hrany madel.

V případě požadavku uzavření prostoru pod schodištěm, je možné zde doplnit podstupnice.

Zadlabané schody

Zadlabané schody, jak již název napovídá, tvoří schodnice s dlaby pro osazení stupňů. Na otevřených částech schodiště je zábradlí ukončené sloupky.

Výplně zábradlí jsou zavrtány do hrany schodnic a madel. Pokud je požadavek na uzavření prostoru pod schodištěm, jsou stupně propojeny podstupnicemi.

Třmenové schody

Segmentové schodiště je moderní a účelné řešení využívající maximálně daného prostoru v interiéru (V + L Kulhánek).Základní typ třmenových schodů nemá schodnice. Stupně jsou kotvícími třmeny upevněny přímo do zdi. Pokud není zeď dostatečně pevná, tak je nutné pro toto kotvení použít zadlabané schodnice. Na otevřených částech schodiště je zábradlí ukončené sloupky. Pro větší pevnost se zde používá větší průřez madla (např. 40 x 120 mm). Výplně zábradlí jsou dole zavrtány do plochy stupňů a nahoře do hrany madel. Díky své konstrukci vypadá schodiště velice vzdušně, naproti tomu nelze prostor pod schody jakkoliv uzavřít podstupnicemi.

Více článků z rubriky STAVBA na www.dumabyt.cz.

Vřetenové schody

Tento druh schodů je typický svým upevněním stupňů na středovém sloupu. Venkovní část je tvořena jen zábradlím nebo zábradlím se zadlabanou schodnicí. Výplně zábradlí jsou dole zavrtány do plochy stupňů nebo hrany schodnice a nahoře do hrany madla.

Schodnicové schodiště

Nosným prvkem je schodnice a jednotlivé stupně do schodnic uložené. Schodnice mohou být umístěny po obvodu, nebo jako páteř uprostřed ramene. Vyšší štíhlý nosník je u profilu schodnic, kde převyšuje výška šířku. Tam, kde je nutný z důvodů stability stupňů širší nosník, bývá schodnice střední.

Vřetenová schodiště

Bočnice jsou vyrobeny z kovu.Typickým prvkem je pilíř, zpravidla kruhového, v některých případech také obdélníkového profilu (tzv. vřetenová stěna). Z pilíře spojitě vystupuje desková konstrukce stupňů spirálovitě se točících kolem pilíře (vřetene). Desky mohou být visuté, nebo kotvené do obvodového zdiva (příkladem jsou kostelní či zámecké věže ). Tento typ konstrukce umožňuje také kombinaci se schodnicí po obvodu, která při potřebné výšce může plnit funkci zábradlí.

Pilířová schodiště

Nosným prvkem jsou minimálně dva sloupy, do kterých jsou kotveny ostatní nosné konstrukce, jako jsou schodnice, případně jiné nosníky. Stupně mohou být také podporovány na vnější straně schodišťovou stěnou a na straně vnitřní klenutými pásy nebo schodnicemi kotvenými do sloupů. V současné době se pilířová schodiště navrhují zřídka, většinou u veřejných budov, kde jsou požadována široká ramena. Tento typ konstrukce tvoří přechod mezi vřetenovými a schodnicovými schodišti

Konzolová schodiště

Konstrukci tvoří soustava samostatně vystupujících stupňů (konzol) z nosné stěny (v některých případech stěny vřetenové, určené pro potřeby schodiště). Schodiště takové konstrukce bývají vzdušná a umožňují prosvětlení prostoru pod schodištěm. Jednotlivé stupně je nutné z důvodu bezpečné chůze předsadit (jeden přes druhý) minimálně o 50 mm. Tloušťka a tvar konzoly se odvíjejí od šířky schodiště.

Materiál nášlapů

■ dřevěné nášlapy
■ mramorové nášlapy
■ žulové nášlapy
■ skleněné nášlapy (čiré, bronzové, pískované apod.)
■ ocelové nášlapy (perforované - lisované
a pororošty)

Lomenicová schodiště

Charakteristickým prvkem je zalomená plná deska kopírující tvar stupnic a podstupnic. Laicky se dá říci, že konstrukce je zubatá i zespodu. Konstrukce tohoto typu je náročná na statiku a také na vlastní provedení. Tloušťka desky je v každém místě stejná. Tato schodiště mohou být vytvořena v různých půdorysných tvarech. Vyžadují však prostor, aby vynikla. Nejvíce ceněné jsou nejsubtilnější skořepiny, které jsou však konstrukčně nejnáročnější.

Páteřové schodiště

Je nejrozšířenější a nejpoužívanější typ schodiště, vhodný do moderních interiérů. Nášlapy jsou montovány na středovou nosnou konstrukci. Velmi vzdušné schodiště vhodné do moderních interiérů rodinných domů, půdních vestaveb a místností s omezeným prostorem. Není vhodné pro venkovní použití.

Bočnicové schodiště

Jedná se o masivnější typ schodiště, u kterého jsou nášlapy montovány mezi vnitřní a vnější bočnici, popř. na obě bočnice posazené. Díky velkému výběru zábradlových typů a nášlapů jsou bočnicová schodiště téměř neomezeně kombinovatelná. Jsou určena hlavně do moderních prostor rodinných domů, půdních vestaveb, kanceláří, vstupních vestibulů, hal, nákupních středisek apod. Použití je možné v interiérech i exteriérech.

text: Adam Krejčík, foto: archiv firem

logo MessengerPoslat Messengerem