Hlavní funkcí schodů je spojit a překonat výškové rozdíly. V domě i v okolí domu se proto můžete setkat se schody různých podob, konstrukcí a materiálů. Funkčnost a bezpečnost schodiště je podmínkou, o níž se nediskutuje, široké pole zde zůstává pro estetiku a ladné začlenění do interiéru.