Před sedmi lety vstoupil v platnost nový zákon č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu, obecně známý jako „stavební zákon“. Praxe však ukázala, že ani tato verze není zdaleka dokonalá, a tudíž byla již několikrát novelizována. Výsledkem je, že budoucí stavebníci často vůbec netuší, co všechno je čeká.