Garáž má oproti obytným domům několik zvláštností. Lze ji postavit za pár týdnů. Může být i ze dřeva, jako námi vybraná stavba samostatné dvougaráže na fotografiích.

Hrubá stavba garáže je hotova. Finální úpravy mohou začít.Kutilové, kteří se chtějí pustit do stavby garáže svépomocí, by neměli opomenout několik důležitých zásad. Garáž je v podstatě běžným objektem, u něhož platí stejná pravidla jako u stavby domů. Má však několik zvláštností.
Rovnoměrné konzistence základového betonu se dociluje vibračními přístroji.Především nejde o drobnou stavbu, u níž platí pouze oznamovací povinnost, ale podléhá závěrečné kolaudaci. Je proto nutné navštívit stavební úřad či autorizovaného projektanta a seznámit se se všemi náležitostmi ohledně projektování, povolování stavby a vlastního stavění.
Stavební úřad nemusí povolení ke stavbě vydat, když by to kolidovalo s územním plánem. To se týká například demoličních oblastí, přírodní či památkové rezervace, pásma zákazu staveb garáží apod.
Více článků z rubriky STAVBA na www.dumabyt.cz nebo www.modernibyt.cz.

Pozor na požár   

Vrch betonového pasu se uhladí a nechá zatvrdnout. Pozor na sesuvy hlíny!Podle protipožárních předpisů musí objekt sloužit pouze ke garážování motorového vozidla. Nicméně většina garáží je využívána zároveň jako dílna a sklad. V garážích se nesmí ukládat odpadky nasycené olejem nebo hořlavinami. Pohonné hmoty a hořlavé čisticí prostředky zde mohou být jen v plechových těsně uzavíratelných nádobách.
Startovat motor v garáži se smí jen za účelem bezprostředního vyjetí ven. Ohřívací zařízení motoru, prostoru pro řidiče a pro cestující se smí uvádět v garáži do chodu, ale jen když přitom nevznikají nebezpečné zplodiny. Vozy jezdící na LPG do garáže nesmí.

Jak velká garáž

Na stropní trámy se umístí stropní desky, rovněž obvodová konstrukce dostane desky.Auto musí parkovat v garáži čelem k výjezdu. Podle norem má být jeho záď od zadní stěny vzdálena půl metru, vzdálenost předku vozu od vrat je rovněž půl až 0,8 metru. Na straně u řidiče se doporučuje vzdálenost mezi autem a zdí 0,6 až 1,0 metru, na opačné straně 0,25 až 0,5 metru. Pokud to jde, je ideální průjezdná garáž se dvěma vraty. Nejběžnější jsou samostatné či řadové garáže 6 x 3 až 3,5 metru (auto nižší střední třídy dlouhé 4,2 až 4,5 metru a široké 1,7 metru).

ČASTÉ CHYBY

Stavební úřady upozorňují
1.
 Vrata by se neměla otevírat do komunikace, pokud je garáž na hranici pozemku.
2. V garáži není hasicí přístroj.
3. Spojovací dveře mezi garáží a domem i stropy nejsou odolné proti požáru.
4. Například v Praze lze postavit rodinný dům, jen když má jedno parkovací stání na vlastním pozemku a jedno garážové stání v domě.

Větrání je povinné

Na řadu přichází stavba krovu včetně tvorby štítových rámů.Prostor musí být větrán příčným tahem. Nejlepší jsou průduchy v rohu stavby – vepředu dole a vzadu nahoře. Nesmějí být uzavíratelné, ale z vnějšku mají mít mřížku a síťku proti hmyzu. Pro jedno osobní či dodávkové vozidlo je předepsaná plocha odvětrávacích otvorů 225 cm čtverečních.

Při velkých rozponech je vhodná lehká střešní krytina, například rastrovaný eternit.Co s podlahou

Podlahy v garážích nemusejí mít spád ani jímku. Řadové garáže musejí mít podlahy nepropustné s prahem vysokým nejvýše 5 cm kvůli bezproblémovému výjezdu. Někteří experti doporučují podlahu v rovině, někteří výrobci nabízejí nepatrný sklon dovnitř, kdyby se například porouchala ruční brzda. Vhodná je betonová podlaha, ošetřená penetrací a natřená speciální barvou.

logo MessengerPoslat Messengerem