Společnost Zumtobel Group, přední mezinárodní dodavatel světelných řešení, slavnostně vyhlásila výsledky čtvrtého ročníku mezinárodní soutěže Zumtobel Group Award 2014, zaměřené na projekty v oblasti trvale udržitelného rozvoje.

Soutěž je určena jak pro architekty, projektanty a urbanisty, tak pro univerzity, vědeckovýzkumná centra a společnosti zabývající se technologickým výzkumem a vývojem, zejména tzv. start-upy. Tento ročník soustředil pozornost především na inovace a jejich rostoucí význam pro trvale udržitelný rozvoj. Kromě kritéria inovativních technologí a udržitelnosti se k hodnotícím kritériím řadí také sociální aspekty. „Tato soutěž je veřejnou platformou pro výměnu znalostí a myšlenek. Jejím cílem je vyvolat diskusi, a to i mezi velmi odlišnými stanovisky, protože právě takovýto druh dialogu přináší pokrok. Rozdílnost koncepčních přístupů často vede k novým řešením, a ty chceme naší soutěží podpořit,“ říká Ulrich Schumacher, člen poroty a manažer CEO společnosti Zumtobel Group.

Ročníku 2014 se zúčastnilo více než 350 realizovaných projektů z celého světa. Hodnotila je mezinárodní porota ve složení: Kunlé Adeyemi (předseda), architekt, urbanista a designér, narozen v Nigérii, působí v Holandsku, Yung Ho Chang, jeden z předních čínských architektů, Brian Cody, profesor a ředitel Institutu staveb a energie na univerzitě v Grazu, Winy Maas, architekt a urbanista v Rotterdamu, architekt Kazuyo Sejima z Tokia, Rainer Walz, ředitel Centra pro trvalou udržitelnost a infrastrukturní systémy v Karlsruhe a Ulrich Schumacher, manažer společnosti Zumtobel.

Projekty byly rozděleny do tří soutěžních kategorií: Aplikované inovace, Stavby a Urbanistické projekty a iniciativy.

Kategorie Aplikované inovace

1. cenu získal fasádní systém SolarLeaf.

SolarLeafVyvinula společnost Arup Deutschland GmbH (z Hamburku) ve spolupráci s několika vědecko výzkumnými společnostmi z Německa

Jedná se o prosklený fasádní panel obsahující vrstvu vzduchu a vody, který funguje jako foto- bio reaktor. Zachycuje emise CO2 z ovzduší, působením slunečního záření zde dochází k fotosyntéze a produkci biomasy (řas), k produkci tepla na vytápění, zároveň stíní a ochlazuje interiér budovy. Filtrováním použité vody se získává biomasa obsahující kvalitní proteiny a vitamíny, které lze využít v potravinářském a farmaceutickém průmyslu, vyčištěnou použitou vodu pak jako šedou užitkovou vodu v provozu budovy. Systém byl aplikován a je sledován jako pilotní projekt na budově IBA v Hamburku. Úspory energie na vytápění a chlazení budovy dosahují 50 %.

Kategorie Stavby

  1. Cenu získalo pediatrické centrum polikliniky Port Sudan v Súdánu.

Autoři: Studio Tamaassociati, Benátky, Itálie

Pediatrické centrum polikliniky Port Sudan v SúdánuTato klinika poskytuje bezplatnou, špičkovou lékařskou péči a první pomoc dětem z regionu, především obětem válek, chudoby a násilí. Oblast je oázou v poušti, vystavena extrémním horkům a písečným bouřím. Nutností pro tyto extrémní podmínky byla jednoduchost, která ovšem nevyloučí architektonickou kvalitu a energetickou úspornost. Architekti si poradili kombinací moderních a tradičních technologií. Stavba byla postavena z cihel vyrobených v místní cihelně, na fasádě jsou zčásti použity i korálové bloky z bouračky. Systém mechanického chlazení zahrnuje filtraci a zvlhčování vzduchu, ochlazování v zemních dutinách, rozvod v interiéru budovy a tzv. „badgir“ – větrné věže, které byly v pouštních podmínkách tradičně používány k nasávání čerstvého vzduchu a zároveň k odvodu teplého vzduchu a k ochlazování staveb. Vyčištěná voda z nemocnice se využívá k zavlažování zeleně. Vedle nemocnice byla vybudována veřejně přístupná zahrada s významnou sociální funkcí v oblasti.

  1. Cenu obdrželo Vertikální sportoviště Santa Cruz del Este, Caracas, Venezuela.

    Autoři: Urban-Think Tank, Curych, Švýcarsko

Vertikální sportoviště Santa Cruz del Este, Caracas, VenezuelaBudova montovaná z prefabrikovaných ocelových a betonových prvků představuje rychlý, víceúčelový a cenově nenáročný způsob využití veřejného prostoru v chudinské části města. Přispívá ke zdravému životnímu stylu, socializaci a snižování kriminality nejnižších sociálních vrstev. Ve 4 úrovních nad sebou obsahuje základní hřiště (na volejbal, basketbal či fotbal), šatny a hygienické zázemí, atletickou dráhu a víceúčelové hřiště. K provozu využívá solární kolektory, větrné turbíny a dešťovou vodu. Vnitřní prostor je variabilní a slouží i k pořádání veřejných kulturních a společenských akcí.

  1. Cenu získalo administrativní centrum v Hajdarábádu, Indie

Autoři: Rahul Mehrotra Architects, Bombaj,Indie/ Boston, USA

Administrativní centrum v Hajdarábádu, IndieStavba má dvojitou fasádu, vnější konstrukce porostlá zelení slouží jako stínicí systém a vytváří v interiéru dynamické světelné efekty. Přes standardní prosklenou fasádu je předsazena zavěšená vertikální zahrada na rastru z hliníkových profilů, který je oporou pro rostliny a nese soustavu automaticky zavlažovaných hydroponických nádob. Zelená „opona“ je provětrávaná, má estetickou funkci (po celý rok se zelená či kvete různými barvami), čistí a zvlhčuje vzduch, přirozeně ochlazuje a stíní interiér budovy a snižuje tak energetickou spotřebu. Konstrukci vyrobili ručně dělníci v jižní Indii, o rostliny pečuje 20 zahradníků. Jejich kontakt s příslušníky vyšší sociální vrstvy v kancelářích zapadá do konceptu vládní politiky sbližování různých sociálních vrstev indické společnosti.

Kategorie Urbanistické projekty a iniciativy

  1. Místo získal projekt PRES Constitución, rekonstrukce města Constitución v Chile

Autoři: studio Elemental, Santiago, Chile

Projekt PRES Constitución, rekonstrukce města Constitución v ChileProjekt se zabývá trvale udržitelnou rekonstrukcí města zničeného zemětřesením a následnou vlnou tsunami v r. 2010. Urbanistický plán, který vznikl na základě diskuse s veřejností a s podporou úřadů, zahrnuje terénní úpravy a výsadbu ochranného pásma veřejných lesů mezi městem a řekou (mořem) a také veřejná prostranství. I nenižší sociální vrstvy tím získají přístup k vodě.

Projekt PRES Constitución, rekonstrukce města Constitución v ChileNová výstavba sestává z dvoupodlažních obytných jednotek, které zajistí i nejnižším sociálním vrstvám důstojný, cenově dostupný a udržitelný standard bydlení. Prefabrikované domy mají lehkou kovovou montovanou konstrukci, elektřinu, základní hygienické zázemí, variabilní využití a vyžadují jen minimální pozemek. Zatím jich bylo realizováno 480. Představují jakousi univerzální trvale udržitelnou alternativu pro dnešní rychle rostoucí chudinské čtvrti velkoměst v rozvojovém světě.

text: Jitka Pálková, foto: autorka, archiv firmy Zumtobel Group

logo MessengerPoslat Messengerem