Příčky z tvárnic Ytong se zdí po celém světě již téměř 80 let a představují ideální nenosné řešení pro rozdělení místností do maximální výšky 2750 mm. Ytong vyrábí pro příčky tvárnice tloušťky 100, 125 a 150 mm.

sortimentu výrobce je možné zakoupit také tvárnice o tloušťce 50 a 75 mm – těmi však obložíte pouze vanu, umyvadlo a podobná technická zařízení. Jako jediný výrobce na světě, vyrábí Ytong také obloukové příčkové segmenty o poloměru 30 a 60° v tloušťce 100 mm. Samozřejmostí jsou rovněž systémové doplňky, jako například nenosné překlady a spojky zdiva k upevnění příčky ke stávající nosné konstrukci.

Co budete potřebovat?

Veškerý materiál snadno zakoupíte u prodejců stavebnin či v jakémkoliv hobby marketu. Na nářadí má Ytong vlastní internetový obchod, a to na stránce eshop.ytong.cz. Připravte si:

 • tvárnice Ytong

 • běžnou papírovou lepenku jako separační vrstvu

 • zdicí maltu Ytong

 • běžnou vápenocementovou maltu pro založení první řady zdiva

 • nerezové spojky Ytong

 • přesnou lžíci Ytong k nanesení zdicí malty v ideální tloušťce

 • plastový kyblík pro přípravu malty + mísidlo

 • ruční vidiovou pilu pro zkrácení tvárnice včetně úhelníku

 • gumovou paličku

 • zednický hoblík k zarovnání tvárnic

 • vodováhu

 • zednický provázek

 • nízkoexpanzní PUR pěnu pro vyplnění styčných spár nové příčky a stávajících nosných zdí

Samotné založení příčky je nutné provést na hrubé podlaze.S chutí do toho, a půl je hotovo

Samotné založení příčky je nutné provést na hrubé podlaze.Samotné založení příčky je nutné provést na hrubé podlaze, tudíž na podlaze bez povrchové krytiny (např. plovoucí podlahy). Na čistou podlahu si nejprve položte papírovou lepenku. Jedná se o běžnou tenkou asfaltovou lepenku, kdy je pás asfaltu nataven na pevný papír. Délka lepenky bude stejná jako délka příčky a je nutné, aby tloušťku zvolené příčkovky přesahovala na každou stranu o 10 – 15 cm.

V plastovém kbelíku rozmíchejte vápenocementovou zdicí maltu dle návodu dotyčného výrobce. Přesnou lžicí Ytong naneste maltové lože vápenocementové malty (možno použít pro tloušťku spáry až 20 mm). Usaďte první příčkovku Ytong a pomocí vodováhy ji srovnejte do roviny. Pro přesnost překontrolujte vodováhou raději každou řadu tvárnic. Pokud je příčka delší, usaďte nejprve krajní tvárnice a natáhněte mezi nimi provázek, který usnadní a urychlí usazovaní dalších tvárnic. Pro zkrácení tvárnice kvůli vazbě zdiva (či dveřním otvorům) použijte ruční vidiovou pilu a přesnost zajistěte úhelníkem.

Pro zdění dalších řad tvárnic již použijte zdicí maltu Ytong, určenou výhradně pro lepení pórobetonu. Díky přesné lžíci Ytong velmi snadno docílíte ideální tloušťky spáry 2-3 mm. Tvárnice musí být mezi sebou promaltovány po celém svém obvodu, tj. ve vodorovných a svislých styčných spárách. V případě, že používáte tvárnice PD (péro + drážka), je možné celoplošně promaltovat pouze vodorovnou spáru − spojení ve svislé spáře totiž zajistí péro, které přesně zapadne do drážky.

Věnujte pozornost napojení příček na stávající stěnu

Tvárnice nesmí být spojeny zdicí maltou „na pevno“, ale pouze pomocí nerezových spojek zdiva, systémového doplňku výrobce.Tvárnice nesmí být spojeny zdicí maltou „na pevno“, ale pouze pomocí nerezových spojek zdiva, systémového doplňku výrobce.Správné napojení příček na stávající stěnu je stěžejní. Tvárnice nesmí být spojeny zdicí maltou „na pevno“, ale pouze pomocí nerezových spojek zdiva, systémového doplňku výrobce. Strop totiž může neustále pracovat, a díky jeho různým mikro průhybům by pak mohlo dojít dokonce k popraskání samotné příčky. Tyto nerezové spojky zdiva se ohnou do tvaru L, první část se pomocí nerezových vrutů s hmoždinkou napevno připevní do stávající stěny a druhá část se vloží do každé druhé spáry nově budované příčky. 

Tvárnice nesmí být spojeny zdicí maltou „na pevno“, ale pouze pomocí nerezových spojek zdiva, systémového doplňku výrobce.Tvárnice nesmí být spojeny zdicí maltou „na pevno“, ale pouze pomocí nerezových spojek zdiva, systémového doplňku výrobce.Mezi příčkou a nosnou stěnou nechte svislou spáru v tloušťce 10 mm a před omítkou ji vyplňte nízkoexpanzní pěnou. Nejedná se však o klasickou montážní pěnu, která při montáži výrazně navýší svůj objem. Tento typ by se při zpracování nedostal do hloubky spáry a zůstal by pouze na povrchu. Stejným způsobem vyplňte také vodorovnou spáru po dozdění příčky ke stropu. Zde se však doporučuje vynechání spáry 20-30 mm, bez nutnosti zabudování spojek zdiva.

Jakmile vystavíte příčku do horní výšky dveří, použijte pro překlenutí otvoru nenosný pórobetonový překlad Ytong NEP, který se vyrábí v délce 1250 mm pro otvory do maximální šířky 1010 mm, což je ideální pro běžné typy vnitřních dveří. Pokud potřebujete v příčce použít posuvné dveře, případně širší otvory, vyrábí Yong další typ překladu s označení PSF (pouze v tloušťce 125 a 150 mm, ale zato až pro maximální délku otvoru 2500 mm).

… a omítka na závěr!

Po vyzdění příčky už zbývá pouze omítka.Po vyzdění příčky už zbývá pouze omítka. K omítnutí stěny je vhodné koupit sádrové, nebo vápenosádrové stěrky a omítky. Je to mnohem rychlejší než kombinace stavebního lepidla, sklosíťoviny (tzv. perlinky) a štuku. Sádrové omítky se na rozdíl od historického řešení natahují v jednom kroku a po zavadnutí se v případě hladkého povrchu stočí nerezovým hladítkem. Pokud potřebujete zachovat vzhled hrubého štuku, výrobci těchto omítek doporučují po zavadnutí jemné stočení filcovým hladítkem. Tyto typy omítek je možné zakoupit u prodejců stavebního materiálu, kde vám také poradí se samotnou aplikací. Vše pak již dokončíte finálním nátěrem.

(komerční prezentace)

logo MessengerPoslat Messengerem