Spořivost a skromnost není při výběru garážových vrat na místě. Musí splňovat požadavky na bezpečnost a zároveň nás nesmí zaměstnávat nadbytečnou údržbou. A to i přesto, že nám slouží prakticky neustále, 365 dní v roce. Tím spíš však od nich máme právo žádat trvalou odolnost vůči mechanickému poškození.

Garážová vrata jsou s ohledem na plochu, kterou na fasádě rodinného domu zaujímají, výrazným estetickým prvkem. Aby nepůsobila jako pěst na oko, je důležité vybrat po­vrch, který bude ladit se vstupními dveřmi, okny, plotem i s odstínem fasády. Stejně dů­ležité je ale to, co na první pohled nevidíme: pevnost, odolnost a spolehlivost. Zda vrata budou tato kritéria splňovat, závisí na správné volbě kvalitního výrobku.

Kontakty na firmy a skrytý text se zobrazí až po registraci a přihlášení.

Kritéria výběru

Garážových vrat existuje mnoho typů a provedení a dají se roztřídit podle mno­ha hledisek. Nejsnadnější je dělení podle konstrukce. Výběr by měl také vycházet ze stavebních možností - hlavně rozměrových dispozic v konkrétní garáži. Poháněcí a zavírací mechanismy zkrátka potřebují své místo.Dnes není problém sladit design garážových vrat se stylem budovy i ostatních vstupů (SOMFY).

Křídlová vrata

Kdysi nejobvyklejší, dnes už méně po­užívaný typ vrat, byť stále spolehlivý. Je vhodný pro určitý typ garážových ot­vorů. Není - logicky - vhodný pro ga­ráže se sjezdem pod úroveň okolního terénu. U křídlových garážových vrat je nebez­pečí poškození automobilu při nedostatečném zajištění samovolného zavírání křídel vrat. Tato vrata je možné ovládat dálkovým ovládáním, pokud si to zákazník přeje. Je k tomu zapotřebí speciální nástavec. Křídlová garážová vrata mají dlouhou životnost, jsou spo­lehlivá a dostatečně tepelně izolují. Ba­revné provedení lze volit přesně podle vzorkovnice RAL v osmi barvách. Mon­tují se do otvoru.

Více článků z rubriky STAVBA na www.dumabyt.cz nebo www.modernibyt.cz.

Sekční vrata

V současnosti se sekční vrata používají zcela běžně. Jejich předností je minimální hlučnost a dlouhá životnost, protože jsou určená pro vysoké provozní zatí­že­ní. Co se týče místa, zabírají pouze prostor pod stropem, takže se využije celý spodní prostor garáže a také místo před garáží, které můžete využít pro parkování jiného vozu. Vrata jsou maximálně spo­lehlivá a je vždy zajištěna možnost otevření i při výpadku elektrického proudu, neboť je můžeme otevírat i ručně. Po­hon s dálkovým ovládáním lze kdykoliv dodatečně namontovat. Sekční vrata jsou vhodná téměř do všech otvorů. Není u nich zapotřebí žádné nadpraží ani spodní rám, vrata těsní spodní lištou. Jsou vhodná pro jednu garáž i dvoj­ga­ráž, u které nezužují průjezd otvorem. Vybírat lze ze široké nabídky barevného provedení.

Rolovací vrata

Svým konstrukčním a technickým řešením se hodí zejména pro menší garáže, neboť uvnitř nezabírají téměř žádný prostor. Lze je nainstalovat do stávající ga­ráže bez stavebních úprav. Montují se zevnitř garáže za otvor a jsou zabezpečena proti otevření z vnější strany pomocí protizdvihových bezpečnostních pru­žin. Navíjejí se do hliníkového boxu roz­měru 300 nebo 400 mm (typ závisí na výšce vrat) a dají se ovládat vypínačem, nebo dálkově. Při volbě rolovacích vrat je však třeba vzít v úvahu, že musejí být opatřena protipádovou brzdou.

Výklopná vrata

Garážová vrata můžete otevírat a zavírat dálkovým ovladačem – kromě toho lze druhým tlačítkem také ovládat osvětlení garáže, které je integrováno přímo do pohonu (SOMFY).Jejich základem je bytelná a trvanlivá konstrukce, která vrata vyklápí. Všechny komponenty se vyrábějí na vysokou zá­těž a tím zaručují dlouhou životnost to­hoto typu garážových vrat. Jsou o trochu méně, ale stále dostatečně tepelně izolována, a to po celém obvodu rámu vrat oproti sekčním garážovým vratům. I při výpadku elektrického proudu je možné vrata otevírat, pohon na elektrické ovládání lze také dodatečně namontovat. U výklopných vrat není nutné nad­praží a při montáži výklopných vrat za otvor je zajištěn nezúžený průjezd otvorem. Při montáži vrat přímo do otvoru se zúží průjezd. Výklopná garážová vrata není vhodné montovat do garáží u chodníku, protože otvíráním - vyklápěním - mo­hou ohrozit kolemjdoucí.

Posuvná vrata

Posuvná garážová vrata jsou také sekční, jen se otvírají do boku. Umožňují průchod osob bez nutnosti otevírání celých vrat. Mají výhody sek­čních garážových vrat, jenom izolačně jsou na tom hůř, protože netěsní po ce­lém obvodu a je pro ně zapotřebí nad­praží. Vrata v garáži zabírají prostor pou­ze kolem stěn.

Slabina bezpečnosti

Platí, že čím více je zvenku povrch vrat narušen prostupy (zámky, kličkami atd.), tím jsou vrata citlivější a snáze překonatelná pro zloděje. Pokud se totiž zloděj nemá čeho chytit a neví, kam přesně soustředit narušení, raději se takovým vratům vyhne. I v tomto případě jsou výhodou automatické pohony, které se k sekčním vratům dodávají. K uzamykání totiž nepotřebují zámek - ten je nahrazen převodovkou a řetězovou dráhou, která vrata posunují. Bez ovládače se pak vrata zvenku otevřít nedají.

text: Adam Krejčík, foto: archiv firem

logo MessengerPoslat Messengerem