V naší zemi může mít každý vlastní solární mini elektrárnu. Ale vyplatí se do ní investovat? Vlastní solární elektrárnu může mít každý majitel domu.

Mnoho lidí se rozhodne pro vlastní fotovoltaické panely na střeše. Při propočítávání investice do vlastní solární elektrárny vstupní investici porovnávají s cenou elektrické energie, kterou jsou schopni ušetřit. Jedná se však o velmi zavádějící výpočet. Velmi důležité jsou parametry solární elektrárny a také na životním stylu rodiny.

Díky dynamickému rozvoji průmyslu a fotovoltaických systémů bude technologie, která přeměňuje sluneční energii na elektřinu, k dispozici všem. Abyste se stali majiteli vlastní domácí solární elektrárny, stačí mít nemovitost s místem na střeše - dům, garáž nebo přístavbu. Existuje mnoho možností pro instalaci fotovoltaických panelů. Instalace nevyžaduje výměnu střešní krytiny, protože konzoly jsou k dispozici v různých variantách. Pokud na střeše není dostatek místa, vytvoření pozemní konstrukce také není problém.

Jak funguje domácí solární elektrárna?

Typická domácí solární elektrárna se skládá z několika desítek fotovoltaických panelů zapojených do série v tzv. řetězec, který se připojuje přímo k měniči a mění napětí ze stejnosměrného na střídavé. Střídače vám v závislosti na výkonu umožňují připojení od jednoho k několika řetězcům. Zdá se to velmi jednoduché, ale počet panelů nebo řetězců a způsob jejich připojení (sériově nebo paralelně) závisí na parametrech proudového napětí panelů i střídače - při výběru není žádná volnost komponent zde. Střídače mají předdefinované hodnoty proudu a napětí pro své uspořádání panelů. Každý vstup tohoto typu je samostatně fungujícím fotovoltaickým zařízením pro střídač, které vhodným způsobem načte, aby získal nejlepší možné provozní parametry. To vám umožní seskupit zařízení směřující stejným směrem v rámci jedné instalace a připojit se k jednomu ze vstupů MPP a zbytek připojit k druhému vstupu MPP. Řetězový vstup panelu je navržen pro stejnosměrné napětí + a -.

Jaké výhody domácí solární elektrárna přinese?

Investice do domácí fotovoltaické elektrárny vám umožní dosáhnout svobody a nezávislosti v oblasti energie, zejména v době rostoucích cen elektřiny. Odborníci z oblasti energetiky oznamují, že zvýšení cen elektřiny je nevyhnutelné a že v důsledku zvýšení cen uhlí a povolenek na emise CO2 bude i nadále růst. Domácí fotovoltaická elektrárna může chránit domácí rozpočet před možnými skoky v cenách elektřiny. Přesně zvolený výkon zařízení pokrývá celkovou spotřebu elektřiny v domácnosti, což znamená, že účty jsou omezeny na pevné poplatky - prodejci a distributorovi.

Moderní fotovoltaická instalace se vyznačuje bezporuchovým provozem a schopností pracovat i v nejnepříznivějších podmínkách, nevyžaduje kontroly a čištění. Samotné fotovoltaické panely jsou odolné vůči krupobití, větru, mrazu nebo sněhu. Vzhledem k tomu, že nemají žádné pohyblivé části, není třeba je opravovat.

Domácí solární elektrárna je dobrou volbou pro každého, kdo chce začít šetřit a získat nezávislost na zvýšení cen elektřiny. Technologie, která vám umožňuje získávat energii ze slunce, si z roku na rok získává stále více příznivců. Trend využívání tohoto způsobu zdroje energie má vzestupné tendence.

Zdroj: Marketingové sdělení

logo MessengerPoslat Messengerem