Zateplení fasády primárně slouží k zamezení tepelných ztrát, neméně důležitá je i ochrana interiéru před nadměrnými tepelnými zisky a opomenout nelze ani akustickou pohodu.

Z hlediska materiálů je z čeho vybírat, ovšem toto dělení je pouze jednou stranou mince. Prioritní je konstrukční řešení a kvalitní provedení prací. Existují v podstatě dva základní způsoby zateplení – kontaktní a bezkontaktní.

Používané izolační materiály

– expandovaný fasádní (EPS) a extrudovaný tvrzený (XPS) pěnový polystyren (je vhodný k izolování soklů). Patří do skupiny materiálů se součinitelem tepelné vodivosti (λ) od
0,030 W/mK. Přidáním grafitu se vyrábí šedý polystyren (má o 20 až 25 % lepší izolační vlastnosti).
– pěnový polystyren PUR se součinitelem tepelné vodivosti od 0,023 W/mK
– pěnové sklo se součinitelem tepelné vodivosti od 0,040 W/mK, je vhodné na izolování atik a základů
– často se používá minerální vlna z čediče ve formě izolační plsti (rouna) a také v kotoučích a v měkkých nebo tvrzených deskách. Součinitel tepelné vodivosti λ od 0,035 W/mK.
– skelná vlna – vyrábí se tavením křemíku a příměsí, λ = 0,030 W/mK
– expandovaný perlit (přidává se např. do betonu)
– vakuové izolační panely (tenkostěnná a vnitřní izolace)
– čistě přírodní materiály – technické konopí, ovčí vlna, rákos, len, sláma či kokos
– k izolaci podlah slouží dřevovláknité desky, v dutinách stěn, podlah nebo střešního pláště se osvědčila celulóza apod.

Založení desek kamenné vlny Rockwool do soklové lišty se sklotextilní síťovinou.Kontaktní zateplení fasády

Většina firem nabízí ucelené zateplovací systémy a z hlediska kvality a garancí výsledného díla nedoporučuje improvizovat – měnit kombinace materiálů nebo technologií. Hlavním komponentem jsou desky nebo lamely z minerální vlny či polystyrenu, které se aplikují přímo na fasádu a následně se povrchově upravují. Kontaktní zateplovací systém se skládá z vrstvy lepicí hmoty (tmelu), vlastního izolačního materiálu, zakládacích lišt, speciálních kotviček (hmoždinek) s talířem, ztužující vrstvy – sklotextilní mřížky, penetrační vrstvy a dekorační nebo fasádní omítky s finálním nátěrem. Výrobci dnes nabízejí také speciální izolační materiály a prvky (z extrudovaného polystyrenu s příměsí grafitu) k zateplení soklu (do výšky 30 cm nad terénem) a tzv. perimetr, sloužící k izolaci zdiva v hloubce 0–100 cm pod úrovní terénu. 

Pravidla kontaktního zateplování

Desky se lepí na sraz a s vazbou (nesmí vzniknout křížový spoj). Optimální přesah je ½ izolační desky, nejméně však 20 cm. Na desky s podélnou orientací vlákna se nanáší tmel po obvodu desky (šířka asi 10 cm) a také v ploše bodově v terčích. Na desky s kolmou orientací vláken se tmel nanáší rovnoměrně po celém povrchu. Pro kotvení se používají různé kotvičky (podle typu stavební konstrukce a hmotnosti izolačního systému), počet závisí na systémovém řešení. Pro pevnost má zásadní význam ztužující vrstva (malta + tkanina). Její minimální tloušťka v suchém stavu je 3 mm pro polystyren a 4 mm pro minerální vlákno. Síťka se vkládá do malty za mokra, s přesahem min. 10 cm. Nároží budov, ostění a další choulostivé hrany by měly krýt rohové lišty. Na vyzrálý povrch se aplikují tenkovrstvé minerální, odlehčené silikátové, silikátové, akrylátové a silikonové omítky v tl. 1,5 až 4 mm.

Hliníkový systém – rošt, ukotvený do obvodových zdí – pro montáž desek zavěšených odvětraných fasád (Hafix).Před rekonstrukcí

Před provedením kontaktního zateplení fasády musí být dokončeny všechny předchozí rekonstrukční práce (např. výměna oken a dveří, povrchové úpravy trhlin a prasklin v podkladu, demontáž dešťových svodů, ale i okenních parapetů – ty stejně budete měnit za širší atd.). Podklad –  všechny plochy včetně ostění – musí být rovný a suchý, bez známek prachu, plísní, mechu atd. Výplně stavebních otvorů (nejen prosklení, ale i rámy) je vhodné pečlivě zakrýt fólií. Práce musí probíhat v odpovídajících klimatických podmínkách při dodržení technologických přestávek.

Více článků z rubriky STAVBA na www.dumabyt.cz nebo www.modernibyt.cz.

Bezkontaktní zateplení

O celkovou ochranu objektu se postará obvodová konstrukce budovy, tvořená více plášti, oddělenými větranou vzduchovou mezerou. Vnější plášť (fasádní obkladové panely a desky, kamenný obklad, dřevěné obložení, vnější přizdívka z režných cihel apod.) tvoří pohledovou vrstvu a zároveň ochranu proti atmosférickým srážkám a větru. Pod ním se nachází větraná vzduchová mezera a vrstva izolace.

Kotvení, druh hmoždinek, jejich počet, polohu vůči výztuži a rozmístění v ploše určuje projektová dokumentace (Isover).Řada výrobců nabízí kompletní fasádní systémy včetně zateplení (např. Dombau, DeKoHe, GTrade, Cembrit atd.). Vodní páry vznikající uvnitř domu se při prostupu zdí nevysráží v konstrukci nebo v izolantu, ale mohou se postupně odpařovat, dokonce i v zimě. Díky tomu se bezkontaktní zateplovací systémy řadí mezi difuzně otevřené.

Tloušťka vnějšího pláště (včetně izolace, vzduchové mezery, montážních prvků a konstrukcí a vnějšího obložení) se může pohybovat zhruba od 8 do 30 centimetrů. Výhodou tohoto řešení, kromě zamezení vlhnutí izolace a kondenzace vodních par, je také vysoká požární odolnost a ochrana proti vnějšímu hluku. Účinná tepelná izolace přijde vhod i v létě (díky proudění vzduchu ve větrané vzduchové mezeře se fasáda ochlazuje). Za zmínku stojí i ochrana izolace vůči mechanickému poškození. Předností je samozřejmě rychlá montáž tzv. suchou cestou. Bezkontaktně lze zateplit i nerovné povrchy (vyplatí se v případě rekonstrukcí), systém působí jako ochrana proti erozním účinkům a zanedbatelný není ani estetický vzhled celku.

Zaujalo nás

Nový obkladový systém vnějších stěn Twinson O-Wall sestává z komůrkových obkladových desek. Představuje výborné alternativní řešení pro elegantní zakrytí zateplené venkovní fasády a vyznačuje se jednoduchou instalací a zlepšeným systémem uchycení desek pomocí plastových montážních klipů. Hlavní předností systému je snadná možnost kombinace se zateplovacími materiály. Jde o architektonicky zajímavý prvek, vhodný na venkovní stěny, ukončení štítu, ale i arkýřových a střešních oken či okapů. Twinson je vyroben ze dřeva (50 %) a PVC (50 %). Dřevo mu dalo do vínku přírodní vzhled, PVC pak trvanlivost, odolnost a minimální údržbu. Produkt je 100% recyklovatelný.

Twinner je sendvičová izolační deska s jádrem z grafitové izolace Isover EPS GreyWall a krycí deskou Isover TF Profi tloušťky 30 mm.Vliv na tepelnou izolaci

Provětrávaná fasáda s tepelněizolačními deskami z minerálních nebo celulózových vláken umožňuje difuzi vodních par. Celý systém funguje na principu provětrávání vzduchové mezery mezi tepelnou izolací a fasádou. Vzduch v mezeře (proudící rychlostí 0,5 až 1,0 m/s) se od vnější fasády (v zimě i vlivem tepelných ztrát z interiéru) ohřívá a absorbuje nežádoucí vlhkost jak z prostředí vzduchové mezery, tak z tepelné izolace, kam vlhkost pronikla z interiéru přes zdivo. Přispívá tak ke zdravému vlhkostnímu režimu celé konstrukce. Rychlost proudění významně ovlivňuje sluneční záření. Měření prokázala, že se mění v závislosti na počasí, během noci pak proudění téměř ustává.

text: Petr Saulich, foto: archiv firem a redakce

logo MessengerPoslat Messengerem