Jak na nás působí prostor a jak jeho působení můžeme využít pro větší spokojenost ve svém životě - o tom všem jsou principy feng-šuej.

Každý z nás se pohybuje v tzv. „časoprostoru". Vždy jsme v nějakém čase na určitém místě. Tyto dvě veličiny na nás silně působí a ovlivňují náš život. Uspořádání našeho domova bychom proto neměli v žádném případě podceňovat. Podobně na nás působí i prostory na místě pracoviště, kde také trávíme hodně času.

Dispozice, orientace a čas

Každá místnost má svoji funkci, je určena pro nějakou činnost – odpočinek, spánek, vaření, zábavu, učení, práci apod. Každá tato funkce (činnost) má opět svoji energii, a proto je důležité, abychom příslušnou místnost umístili do toho sektoru, jehož energie odpovídá dané činnosti, a tuto energii v místnosti podpořili, abychom ji mohli využívat.Každý člověk vnímá prostor hned z několika pohledů. První pohled je orientační: všímáme si rozložení prostoru, kde se co nachází, kde je jaká místnost, jak se prostorem dá procházet, je-li dosti volný, nebo naopak stísněný, je-li možno procházet z jedné místnosti do druhé, či zda musíme dělat nějaké okliky, cítíme-li se zde bezpečně apod.

Druhý výrazný vliv na působení prostoru pak mají také světové strany. Jinak se budeme cítit v ložnici umístěné na východní straně, jinak na západní, jinak se nám bude vařit v kuchyni umístěné na sever a jinak v kuchyni na jih. Třetím vlivem je samozřejmě energie času, protože stejný prostor působí jinak ráno a jinak večer. Tyto tři zásadní vlivy prostoru významně určují, jak se v prostoru cítíme, jestli je nám zde příjemně, nebo jestli nás prostor vyčerpává, je nám něčím nepříjemný apod. Navíc každý z nás je jiný, jedinečný, a tak na každého z nás stejný prostor působí různě.

Devět sektorů

Feng-šuej dělí prostor podle jeho vlivů na člověka do devíti sektorů. Každý sektor má svoji jedinečnou energii a ta ovlivňuje nás samotné a tím také různé aspekty našeho života. Základní dělení prostoru a jeho působení na náš život je následující:
Gua 1 - cesta životem, postup kupředu, plynutí všeho, co v životě děláme
Gua 2 - vztahy, schopnost přijímání okolních věcí a vlivů do našeho života, empatie, přizpůsobivost apod.
Gua 3 - rodina, vztahy mezi dětmi a rodiči, využívání tradic, vliv naší minulosti na současný život
Gua 4 - hojnost, rozmanitost života, umění získat ze života co nejvíce a užít si toho, je to také oblast vymezení toho, co chceme, zdraví
Gua 5 - energie našeho JÁ
Gua 6 - naše okolí, přátelé, známí, spolupracovníci, lidé, kteří nám mohou pomoci, ale je zde také energie různých životních bojů, zvládání výzev, řád, pořádek, pravidla, ale také např. imunita
Gua 7 - budoucnost, děti, radost
Gua 8 - přemítání, přemýšlení, meditace, uvědomování si věcí, schopnost přetavit naše vědění a zkušenosti do reality a naplnění přání
Gua 9 - dokončení, naplnění toho, co děláme, sláva, úspěch, uznání, osvícení, schopnost dotáhnout věci do šťastného konce

Intuitivní řešení

Každá místnost má svoji funkci, je určena pro nějakou činnost – odpočinek, spánek, vaření, zábavu, učení, práci apod. Každá tato funkce (činnost) má opět svoji energii, a proto je důležité, abychom příslušnou místnost umístili do toho sektoru, jehož energie odpovídá dané činnosti, a tuto energii v místnosti podpořili, abychom ji mohli využívat.Mnoho těchto vlivů vnímáme bohužel jen podvědomě, což znamená, že okolní prostor na nás nějakým způsobem působí a my nevíme proč. Máme například nepříjemné pocity bez zjevné příčiny. Nebo se nám naopak najednou zlepší nálada a je nám dobře. Neumíme tak vědomě využívat pozitivního působení prostoru, nebo se vyhýbat jeho negativním energiím. Někteří citlivější jedinci však intuitivně vědí, co jim vadí. A tak zničehonic přesunou svou sedačku jinam, vyhodí některé doplňky, nebo naopak některé přikoupí, vymění koberec či vymalují zdi jinou barvou. Pak se ve svém domově cítí lépe.

! Prohlédněte si on-line největší katalog rodinných domů !

Metoda Ba Gua

Každá místnost má svoji funkci, je určena pro nějakou činnost – odpočinek, spánek, vaření, zábavu, učení, práci apod. Každá tato funkce (činnost) má opět svoji energii, a proto je důležité, abychom příslušnou místnost umístili do toho sektoru, jehož energie odpovídá dané činnosti, a tuto energii v místnosti podpořili, abychom ji mohli využívat.Ne všichni jsou však stejně nadaní. Těmto lidem pak může pomoci tzv. metoda Ba Gua, která ukazuje, jaké energie náš prostor v sobě má. Dělí tento prostor na 9 různých sektorů, z nichž každý má svoji osobitou energii, ale dohromady tvoří harmonický celek. Je to podobné jako u šatů. Každá část obleku má svoji vlastní energii (sukně, halenka, boty, šperky, kabelka atd.), sladíme-li však všechny části dohromady, vytvoříme harmonický a elegantní dojem. Díky stejné metodě si můžeme přizpůsobit prostor svým konkrétním potřebám. Můžeme tak vytvořit prostor, který nám bude více pomáhat nastolit rodinnou pohodu, nebo naopak vytvořit aktivní energii pro naše profesní ambice, pomůže nám lépe vycházet s partnerem apod.

Více článků z rubriky INTERIÉR na www.dumabyt.cz.

Jak využít Gua

Styl a způsob zařízení našeho interiéru vytváří energie, které pak na nás působí. Např. bílá barva, čistota, detailně uspořádaný prostor vytváří energiiodpovídající elementu kov, která nás nutí k řádu, pořádku, čistotě. Je-li např. energie kovu výrazná v kuchyni, pak pro nás může být způsob úpravy a čistota při vaření důležitější než chuť jídla.Z tabulky Devět sektorů na další straně je patrné, že nás jednotlivá Gua provázejí na každém kroku našeho života. Umíme-li využít jejich energií, pak nám prostor v daném sektoru může usnadnit určitou část života. Např. správně uspořádaný prostor v Gua 2 nám pomůže lépe zvládat současné vztahy či najít si nového partnera.

Dobře nastavené Gua 4 nám pak opět přináší do života rozmanitost věcí, vjemů, zážitků, ale také např. problémů. Proto je velmi užitečné znát svůj prostor, vnímat, jak na nás působí, a aktivně si ho upravovat tak, aby nám pomáhal v tom, čím se právě zabýváme, a tím nám život ulehčil.

text: Jiří Černák, foto: archiv

logo MessengerPoslat Messengerem