Schodiště coby konstrukční prvek musí splňovat řadu ergonomických, technických a bezpečnostních požadavků. Pokud se stane přímou součástí interiéru, technika povýší do kategorie estetiky.

Subtilní konstrukce s dřevěnými nášlapy, ocelovými schodnicemi a nerezovým zábradlím nenásilně zapadne do každého interiéru (SWN MORAVIA, www.swn.cz).Otevřené schodiště coby součást společného obývacího prostoru nabízí řadu praktických výhod. Především šetří místo – odpadají zbytečné chodby a příčky, zkracuje a zjednodušuje komunikaci „na výšku“, přímo propojuje jednotlivá podlaží, otevírá volný prostup denního světla a našly by se jistě i další argumenty pro. Zabere poměrně velkou plochu a používáme jej každý den, takže je třeba nejprve důkladně promyslet, kam jej umístit. Rozhodnutí závisí především na dispozici domu a konstrukčním řešení.

Místo činu

Schodiště má zásadní vliv na fungování domu, proto je třeba jeho tvar, velikost a umístění vždy řešit již ve fázi architektonické studie domu. Otevřené schodiště nejčastěji spojuje společný obytný prostor (přízemí) a ložnice či dětské pokoje v patře (v podkroví). V takovémto případě je často frekventované, a proto má své místo v centru dispozice tak, aby hlavní komunikační linie byly pokud možno přímé a co nejkratší.

Vyhněte se „obíhačkám“ a složitým rafinovaným řešením. Žijeme  v době permanentního každodenního chvatu, kdy čas se počítá na vteřiny a složité komunikace by jen komplikovaly každodenní život. U schodiště méně frekventovaného, které vede např. do pracovny, pokoje pro hosty apod., se tak velké nároky na umístění nekladou.

Základní recept

Bezpečnost a pohodlnou chůzi po schodech zajišťuje základní pomůcka pro navrhování, vzorec 2v + š = 63, kde v je výška stupně a š jeho šířka (v centimetrech). Pohodlná výška stupně se pohybuje od 14 do 18 cm, čím jsou stupně nižší, tím je i sklon schodiště menší.

Plocha schodiště

Technické řešení tohoto schodiště bylo tak náročné, že designéři ze studia MOMO Interier vypracovali nejprve prototyp, aby si byli jisti funkčností svého návrhu.Nejčastější dispoziční variantou je schodiště dvouramenné – zabere plochu o velikosti nejméně cca 2 x 4,2 m (včetně mezipodesty), kotví se do dvou bočních nosných stěn, případně do podlahy a stropu. Schodiště jednoramenné (1 x 6 m) „potřebuje“ alespoň jednu boční nosnou stěnu. Existují i samonosné a závěsné konstrukce, které nevyžadují pozici přímo u nosných stěn.

Některé lze instalovat do interiéru i dodatečně, např. při rekonstrukci. Vždy je třeba počítat ještě s dostatečnou volnou nástupní plochou. Schodiště točitá, víceramenná či složitějších lomených tvarů se navrhují individuálně, je jim třeba věnovat zvýšenou pozornost, více místa a zpravidla i více finančních prostředků. Než se rozhodnete pro na pohled atraktivní složitý tvar, ověřte si, zda je bezpečný (pozor na ostré rohy a vysoké stupně) a zda zvládnete po takovémto schodišti také vystěhovat postel či skříň do patra.

Více článků z rubriky INTERIÉR na www.dumabyt.cz nebo www.modernibyt.cz.

Pohledná dominanta 

Jednoramenné dřevěné schodiště nesou boční schodnice ze silnostěnného ocelového plechu „zubatého“ tvaru.Otevřené schodiště bude v interiéru vždy nepřehlédnutelným prvkem. Je na vás, zda z něj učiníte výtvarnou dominantu, či se jej budete snažit spíše nenásilně začlenit do prostoru. Jednotícím prvkem je například stejná podlahová krytina a obložení schodišťových stupňů. Materiálových možností se nabízí bezpočet, od železobetonu přes kov (nerez ocel, pororošt, „černý“ ocelový plech apod.) až po sklo a dřevo.

Dominantní roli schodiště zvýrazníte jak jeho polohou, tak tvarem, barevností a materiály, které kontrastují s ostatním vybavením interiéru. Plné schodiště z betonu či dřeva bude vždy působit masivním, poněkud těžkým dojmem, hodí se do velkého světlého prostoru. Subtilní varianty z oceli a dřeva či oceli a skla působí lehce a vzdušně a opticky dobře zapadnou  do každého interiéru. Nezbytnou součástí každého schodiště je zábradlí, které musí odpovídat bezpečnostním normám, často navzdory estetickým představám. Zvolíte-li ocelová lanka a tenké ocelové profily, případně čiré bezpečnostní sklo nebo síť, stává se toto „nutné zlo“ téměř neviditelným. 

text: Jitka Pálková, foto: archiv

logo MessengerPoslat Messengerem