Tradiční zdroje tepla nejsou nevyčerpatelné, což vybízí k hledání jiných a levnějších energetických zdrojů. V případě rodinných domů připadá v úvahu několik možností, jak konvenční a drahé zdroje tepla nahradit.

Kolektor Vitosol 100 se vyznačuje účinným absorbérem se selektivním povlakem a sklem odolným vůči krupobití (VIESSMANN).Hned na začátku je třeba zdůraznit, že záleží na tom, zda chcete řešit teplo v novostavbě, či ve starším domě. Jedná-li se o novostavbu, tak díky novým technologiím, stavebním materiálům a také platným normám by měl každý nově postavený dům spadat do kategorie nízkoenergetických staveb. V tomto případě jsou žádoucí zdroje tepla, které mají malý výkon a jsou snadno regulovatelné. Díky tomu zde dochází k paradoxu, kdy se elektřina přes nejvyšší cenu v NED stává ekonomicky nejvýhodnějším zdrojem (také díky minimálním pořizovacím nákladům na podlahové či stropní elektrické topení). V případě již postavených (a nezateplených) domů je skutečnost jiná, a právě zde je prostor např. pro tepelná čerpadla či jiný alternativní zdroj. Totéž platí, chcete-li mít venkovní vyhřívaný bazén.

Kontakty na firmy a skrytý text se zobrazí až po registraci a přihlášení.

Solární ohřev

Energii slunce můžeme v rodinném domě využít několika způsoby. Pasivně tak, že zvýšíme podíl prosklených ploch v domě, aktivním způsobem využití slunce jsou solárnětermické panely a panely fotovoltaické. Na absorpční ploše kolektoru se přemění sluneční záření v teplo, které je odvedeno pomocí čerpadla k dalšímu využití (ohřev TUV, přitápění i ohřev bazénu).
Další možností, prozatím méně využívanou, je solární vytápění celého domu. Zde je ale zásadní výběr lokality a větší kapacita akumulační nádoby, než je tomu pouze u ohřevu TUV.

Energie živlů

1) sluneční energie
2) energie větru
3) energie vody
4) energie biomasy
5) tepelná čerpadla

Elektřina ze slunce

Základem domácí solární minielektrárny jsou fotovoltaické moduly, které převádějí sluneční energii na energii elektrickou (stejnosměrný proud). Zde se nabízejí dva principy pro využití fotovoltaiky. Buď jde o kumulování energie do záložního zdroje - systém využívá stejnosměrné napětí pro dobíjení akumulátoru, nebo jde o propojení s rozvodnou sítí - celý systém je pak propojen s rozvodnou elektrickou sítí pomocí DC/AC měniče (transformuje stejnosměrný proud na střídavý o napětí 230V/50Hz a střídavý proud se vrací do rozvodné sítě). Domácnost tak využívá normálně proud z rozvodné sítě a od samotného odběru se odečítá proud vyrobený z fotovoltaického modulu.

Více článků z rubriky STAVBA na www.dumabyt.cz nebo www.modernibyt.cz.

Energie větru

Útroby tepelného čerpadla NIBE F1245 určené pro vytápění rodinných a vícegeneračních domků (NIBE).Větrné domácí elektrárny se v našich klimatických podmínkách příliš nevyskytují a jejich provoz pro vytápění domácností se nevyužívá. Případné využití takto získané energie by bylo nehospodárné.

Energie vody

Provozovatelé malých vodních elektráren dodávají takto získanou energii do rozvodových sítí, ale provoz pouze z důvodu využití energie pro domácnosti je takřka nemyslitelný pro vysoké vstupní náklady. Mnohem vhodnější je využití malých vodních elektráren na obecní úrovni.

Energie biomasy

Pro obyvatele rodinných domů se zde nabízí možnost spalování zbytků z lesní nebo hospodářské činnosti (např. peletky, brikety atd.) ve speciálních kotlech, využívajících principů pyrolýzy. Vyplatí se v místech, kde je snadný přísun tohoto paliva.

Tepelná čerpadla

Velmi významným zdrojem čisté energie jsou tepelná čerpadla. Ta využívají vodu, zem i vzduch. Tepelné čerpadlo pracuje na stejném principu jako chladnička (chladí potraviny uvnitř, ale zároveň vyrábí teplo). Tepelné čerpadlo funguje tak, že odebírá teplo vodě, vzduchu nebo zemi a pomocí stlačování nosného média v kompresoru pak dochází k nárůstu teploty. Stavebně a instalačně jsou nejméně náročná tepelná čerpadla systému vzduch/voda nebo vzduch/vzduch.

text: Adam Krejčík, foto: archiv firem

logo MessengerPoslat Messengerem