Jistě uznáte, že nejlevnější energie je ta, která se vůbec nespotřebuje. Oblíbenou metodou snižování spotřeby energie je ochrana budov před unikajícím teplem, jedním slovem zateplení.

Problematika zateplení už ale dávno nespočívá v tom, že je vám v zimě chladno, a tak ucpete průduchy kolem oken, abyste ušetřili za rok čtyři nů­še uhlí. Při dnešních klimatických změnách je situace taková, že je nám sice v zimě stále zima, avšak v létě je nám horko, a tak potřebujeme chladit. Většinou pak vedle kotle na topení přibude do domácnosti i air condition na nucenou klimatizaci v letních pařácích. Při kontrole účtu pak můžeme s údivem zjistit, že jsme v létě za chlazení vydali skoro tolik, kolik v zimě za topení.

Dotazy na téma STAVBA vám zodpovíme v PORADNĚ ZDE.

Současná situace je tedy charakterizována dvěma momenty: v zimě nás tlačí úniky tepla, v létě zas jeho přebytek. Kromě našich subjektivních pocitů daných vnímáním výkyvů tepelné pohody tu významnou roli sehrávají i stále se zvyšující normy na účinnost tepelných izolací a ceny energie. Takže se zatepluje, aktivně se hledají rezervy a možnosti co nej­efektivnějších úprav obvodových kon­strukcí a střech.

Když se řekne...

Vnější - montuje se z vnější strany obvodové stěny stavby
Kontaktní - je s obvodovou stěnou kontaktně spojen lepicím tmelem
Systém - vnější kontaktní zateplovací systém se prodává jako ucelený
výrobek, u něhož je vyzkoušeno vzájemné působení jednotlivých kom­ponentů systému
ETICS - Exthernal Thermal Insulation Composite Systems - splňuje požadavky podle ČSN 73 29 01

Sucho především

Stěrková hmota se po přichycení izolantu kvůli lepší přilnavosti roztírá přes skelnou síťovinu (KNAUF).I laik snadno pochopí, že má-li zdivo nového či sanovaného domu plnit izolační funkci, musí být suché. Teplo uniká pomocí vlhkosti, takže pokud budete mít suché zdi, nebude vám teplo ani unikat, ale ani vnikat. A to je také jednou ze základních funkcí fasády - ochránit stavební konstrukci od průniku nežádoucích klimatických faktorů. Většina materiá­lů, které se dnes ke stavbám obvodových plášťů používají, má velmi dobré koeficienty tepelného odporu, ať už jde o klasickou pálenou cihlu, různé typy pálených bloků, porobetonových dílců typu Ytong a mnohých dalších.

Jejich použití v patřičné tloušťce zdiva by mělo poskytnout dostatečnou ochranu před únikem tepla ven a z vnější strany zas před vlivem přílišné zimy či tepla. Důležité ovšem je, v jakém stavu se předmětné zdivo nachází. Koeficienty a hodnoty tepelných odporů se stanovují laboratorně při ideálních podmínkách. Při aplikaci těchto materiálů však stěží kdy dosáhnete ideálních laboratorních podmínek.

To v praxi znamená, že pětačtyřiceticentimetrová zeď, která z nějakých důvodů začne vlhnout, má pak sníženou izolační účinnost a je z ní rázem „třicítka". Proto se často dodatečnou izolací obvodového pláště „dohání" to, co papírově na stránkách projektové dokumentace vypadá zcela v pořádku. Důsledkem chybějící či nevhodné tepelné izolace pak může být až 40% ztráta tepla, které vyprodukujete vytápěním.

! Prohlédněte si on-line NEJVĚTŠÍ KATALOG RODINNÝCH DOMŮ !

Kontakt vítězí

Nejlepší poměr cena/výkon mají kontaktní zateplovací systémy. Při prakticky stejné technologii aplikace existují dvě základní dělení podle použitého izolantu: buď s deskami z minerálních (případně skelných) vláken, anebo s polystyrenovými deskami. Každý z těchto izolantů má své výhody a nevýhody, ale při porovnání cena/užitná hodnota/pracnost/výsledný efekt vítězí polystyren. Je mu vytýkána malá prodyšnost, ale u minerální vaty mů­že být na závadu zase až přílišná propustnost. Faktem je, že v dnešní době není ani jedno z tvrzení zcela pravdivé.

Systém dodatečné tepelné izolace fasád Therm alfa používá izolační desky na bázi polystyrenu. Výhodou je příznivá cena, nízká pracnost při provádění a minimální přitížení konstrukce (STOMIX).Sama o so­bě hodnota paropropustnosti není vypovídající. Smysl kontaktního zateplovacího systému je v tom, aby těsným kontaktem se zdí teplo udržel uvnitř, a naopak nepropouštěl nežádoucí chlad a vlhkost zvenčí. Navíc kontaktní zateplovací systém netvoří jenom polystyrenové desky či lamely z minerálních vláken. Je složen z několika vrstev, které musí být svými vlastnostmi navzájem propojeny, jinak systém ztrácí smysl. Šanci na úspěch nemají ani amatérské pokusy vytvořit takové systémy a „vy­lepšit" je o vzduchovou mezeru mezi obvodovou konstrukcí domu a vlastním systémem. Zkrátka a dobře, kde chybí kon­takt, ztrácejí kontaktní zateplovací systémy účinnost a tím i smysl.

Zvýšené míry odvět­rání

Charakteristikou technologie ETICS je úplná renovace fasády podle přání investora či projektanta (HENKEL).Pokud jde o odborně navržený certifikovaný systém ETICS, měl by všechny „fá­my" o nevýhodách těchto materiálů bez problémů překonat. A pokud jde například o stavby s vlhčím zdivem, respektive s potřebou zvýšené míry odvět­rání, existují dnes i „dýchající" systémy z polystyrenu, tedy systém s vyšší paro­propustností.

V současné době se vnější kontaktní zateplovací systémy používají nejenom ja­ko dodatečné zateplení, ale i u novostaveb. Kon­strukce obvodového pláště je navržena projektantem jako tzv. sendvičová - například zdivo z cihelných bloků + vnější kontaktní zateplovací systém, nebo železobetonová stěna + vnější kontaktní zateplovací systém. Sendvičové zdivo má mnoho výhod, mezi které patří rychlost stavby, nižší náklady a velmi dobré výsledné hodnoty tepelné pohody.

Více článků z rubriky STAVBA najdete na www.dumabyt.cz.

Materiály a počty

Na fasádní desky z minerální plsti s podélnou orientací vláken Orsil TF se nanáší lepicí tmel po obvodu a na terče. Výhodou je snadná montáž ­(SAINT-GOBAIN ORSIL).Jako tepelné izolanty se ve vnějších kontaktních zateplovacích systémech používají následné materiály:

◗ expandovaný polystyren EPS 70 F, desky 1 000 x 500 mm, m = 40 (m - faktor difuzního odporu)
◗ polystyren clima, desky 1 000 x 500 mm, m = 10
◗ perimetr - soklové desky pro použití na soklové partie staveb, desky 1 000 x 500 mm, m = 60 až 100
◗ extrudovaný polystyren pro použití na soklové partie staveb, desky 1 250 x 600 mm, m = 80 až 250 (tedy nejméně prodyšné)
◗ desky z minerální vlny s podélnou orien­tací vláken, 1 000 x 500 mm, m = 2,1 (až 20x prodyšnější oproti expandovanému polystyrenu)
◗ desky z minerální vlny s kolmou orientací vláken (lamely), 1 000 x 200 mm (nově 1 000 x 333 mm), m = 1,6 (nejvíce prodyšné)

Volbu optimální tloušťky izolantu zateplovacího systému je nejlépe svěřit projektantovi ve fázi přípravy projektové dokumentace stavby. Chceme-li se do toho pustit sami, pak je dobré vědět, že tloušťka izolantu je určována tepelnětechnickým výpočtem podle platné normy Tepelná ochrana budov ČSN 73 05 40.

Z čeho se skládá vnější kontaktní zateplovací systém

◗ izolant
◗ lepicí tmel nebo lepicí a stěrkovací tmel na lepení izolantu a vytváření základní vrstvy
◗ talířové hmoždinky: plastové, průměr 8 nebo 10 mm, s trnem plastovým nebo ocelovým, průměr talířku 60 mm. Projektant navrhuje hmoždinky podle dokumentace výrobce zateplovacího systému, geometrického umístění na fasádě, výšky budovy, typu použitého izolantu
◗ skelná tkanina (perlinka) na vyztužení základní vrstvy
◗ omítka s podkladním nátěrem
◗ lišty: soklová lišta, rohová lišta s tkaninou, dilatační
lišta, okapnice
◗ doplňky: spojky soklových lišt, vymezovací podložky

... jinak by fasáda spadla

Zateplovací sytém Therm beta využívá izolační desky na bázi minerálních vláken. Výhodou je možnost použití i ve výškách nad 22,5 m (STOMIX).Pokud nebudeme dbát jistých zásad a pravidel, může se stát, že - obrazně řečeno - skončíme ještě dřív, než jsme s realizací své nové zateplené fasády začali. Týká se to nejen případů, kdy bychom se neodborně vložili do podobného stavebního díla sami, ale i podezřele levných firem, které dokážou poshánět potřebné komponenty „za levno" jak u nás, tak i třeba v nedalekém zahraničí. Jenže v případě kontaktních zateplovacích systémů vše souvisí se vším - například i tvar a délka hmoždinek musí odpovídat síle izolantu, typu zdiva a geometrii jejich rozmístění na deskách izolantu, jinak by fasáda spadla.

Mnohem podceňovanější v našich zeměpisných šířkách jsou však návaznosti například paropropustnosti lepicího tmelu na propustnost izolantu a na ně navazující omítka s podkladním nátěrem. Stačí, aby jedna z těchto vrstev neodpovídala svým  vrst­vám ostatním, a může se stát, že m systém nesplní vaše očekávání. Doma budete mít zimu a vlhko, v bance zbytečně prázdné konto a budete trávit čas úvahami, zda jste neměli dát třeba dvojnásobnou tloušťku izolantu. V tom to ale není!

text: Stojan Černodrinski, foto: archiv firem

logo MessengerPoslat Messengerem