Zahradní jezírka vhodná ke koupání zdomácněla v českých zahradách již natolik, že spousta majitelů zahrad při úvahách o pořízení vlastní „plovárny" stojí před zásadní otázkou: bazén, nebo koupací jezírko? Abychom Vám usnadnili rozhodování, pokusíme se odpovědět na nejčastější otázky, které toto téma doprovázejí.

Ponecháme stranou bazény, které nejsou zabudované do země a jejichž estetika vzhledu zahrady jen škodí. Takové levné řešení lze považovat za provizorium a sezonní záležitost. Z tohoto důvodu patří nadzemní bazény do skrytějších částí zahrady, která není v hlavních pohledových osách, případně využijeme vyšší zeleň a pohledově jej odcloníme.

Dotazy na téma STAVBA vám zodpovíme v PORADNĚ ZDE.

Klasický bazén je vhodné řešení do menšího prostoru nebo pro ty, kteří upřednostňují sterilně čistou vodu.Ani zabudovaný bazén nemusí působit příliš esteticky, pokud není dobře vyřešeno jeho bezprostřední okolí. Dobře působí jednotné kvalitní materiály (např. kámen, dřevo) použité na okrajích bazénu v kombinaci se stejnými materiály na ostatních zpevněných plochách. Rovněž tvarová harmonie mezi bazénem a ostatními prvky zahrady přispívá k celkovému dobrému dojmu - oblouky, úhly, linie bazénu a zpevněných ploch by se měly vzájemně doplňovat a navazovat na sebe. Jednoduché čisté linie bazénu se hodí zejména do formálně upravených zahrad a menších pozemků. V okolí takové vodní plochy vyniknou opět spíše jasně definované tvary - moderní nádobové rostliny s kompaktním vzrůstem (stříhaný buxus, agapanthus, okrasné trávy).

Vybudování vodních kaskád

Není pochyb, že dobře ztvárněné jezírko působí v zahradě přirozeně a celkově zvyšuje její estetickou hodnotu. Přírodní a měkké linie břehů se hodí do volně řešených zahrad a rozlehlejších pozemků. Důležité přitom je respektování a zároveň zdůraznění členitosti terénu a výškových rozdílů. Právě terénní rozdíly umožňují vybudování vodních kaskád, vodopádů a dalších prvků, které mimořádně zvýší atraktivitu vody v zahradě. To však neznamená, že na malý pozemek nelze vtěsnat přírodní vodní plochu. V takovém případě se volí jednoduchý formální tvar, podobně jako u bazénu.

Více článků z rubriky ZAHRADA na www.dumabyt.cz.

Výstavba a investiční náklady

Náročnost zemních prací při budování bazénu a srovnatelného jezírka se příliš neliší. Náklady na výkopové práce ovlivňuje celková velikost, hloubka a tvar břehů. Cena skeletu koupacího jezírka je velmi podobná ceně bazénu v případě, že se zvolí podobné materiály a technologie výstavby - betonové jádro kryté fólií. Dnes je to stále častěji používaný způsob výstavby koupacího jezírka. Samozřejmě existují i jednodušší a levnější způsoby výstavby, ale naším cílem je srovnání analogických systémů.

Kvalitně provedený a vhodně umístěný bazén má nejen velkou rekreační hodnotu, ale působí jako luxusní a designový prvek zahrady i domu.Výraznou položkou rozpočtu při budování bazénu i jezírka je cena technologie čištění vody.
Nejvíce se charakterem i cenou blíží k sobě technologie přírodního bazénu (tzv. bio-bazén) a klasického chemického bazénu. Cenu technologie může zásadně zvýšit vyšší stupeň automatizace ovládání (automatické ventily, časování, dálkové ovládání), a to jak u bazénu, tak u přírodního koupacího jezírka. Je třeba zdůraznit, že bez poměrně náročné a drahé techniky se dnes již koupací jezírko v žádném případě neobejde, tedy pokud má v čistotě vody konkurovat bazénům.

Provoz a údržba

Pro každého je představa bazénu spojená s křišťálově čistou vodou a absencí jakýchkoliv nečistot a řas. Ten, kdo již svou modrou lagunu na zahradě má, dobře ví, že tento ideál stojí často hodně úsilí. Kromě pravidelných dávek chemie je to mechanické vysávání nečistot ze dna a stěn bazénu.

koupacího jezírka jsme většinou tolerantnější. Už jenom proto, že to chápeme jako daň za koupání bez chemie. Přesto i u jezírka lze dosáhnout velmi dobré čistoty vody, ale opět se to neobejde bez naší zvýšené péče. Pravidelné vysávání nečistot je i tady alfou a omegou úspěchu.

Ekologie a hygiena

Mít vlastní potok na zahradě není při dnešní technice velký problém. Tekoucí voda je jeden z nejvíce působivých prvků zahrady. Při vhodné konstrukci jej mohou využívat i děti k vodním hrátkám.Náklady na vodu jsou zásadně odlišné. V případě, že se bazén na zimu vypouští, je položka za spotřebovanou vodu každým rokem velmi výrazná. Tady pomůže pouze vlastní studna s kvalitní vodou. Jezírko vám udělá starosti se spotřebou vody pouze při prvním napouštění a pak jej již jen dopouštíte při větším výparu. Voda v dobře fungujícím jezírku se nevyměňuje.

Čistota vody nezáleží jen na viditelných známkách znečištění (řasy, sinice, zahnívající usazeniny). Pro zdravé koupání je důležité, aby voda neobsahovala nebezpečné druhy bakterií, viry a nejrůznější mikroorganizmy, které mohou způsobovat zdravotní potíže. Proti těmto všem nepřátelům se v bazénech bojuje pomocí chemie, která obsahuje některou z těchto chemických látek: chlór, měď, stříbro, chlorid sodný, kyslík. Ve větším množství tyto chemické přípravky mohou dráždit pokožku a sliznice.

Dezinfekce vody

Jezírko využívá v tomto boji jiných nástrojů. Jedním z nejdůležitějších je dostatek přírodního kyslíku, který se do jezírka dostává pomocí vodních prvků (kaskády, peřeje, vodopády, fontánky) a také vzduchovací technikou. Dezinfekci vody napomůže UV lampa, která se využívá i u bazénů. Jezírka založená na biologickém čištění vody pomocí vodních a bahenních rostlin využívají samočisticí schopnosti vody pomocí užitečných druhů mikroorganizmů. Dnes existují speciální přípravky do jezírek, které na biologické bázi podporují růst a prosperitu užitečných bakterií.

Druhou stránkou ekologicky hodnotné vody v jezírku je i jejich obliba ze strany různých vodních živočichů. Některé jsou půvabné a vzácné (vážky, mloci, čolci), jiné jsou již méně vítány. Někomu mohou vadit žáby, užovky a jiní drobní živočichové.

Vodní radovánky

Stavba přírodního koupání je často mnohem náročnější počin nežli bazén. Je to dáno velkým podílem ruční práce s těžkým materiálem, jako je například kámen.V přírodním jezírku platí přírodní zákony - řetězec predátorů a jejich potravy funguje i tady. Na vrcholu potravního řetězce v jezírku stojí drobné dravé rybky (jesen zlatý, slunečnice pestrá, okoun říční). Ty vychytají hmyzí larvy (především komáří), pulce a další breberky a ještě se postarají o krásnou podívanou.

K bazénu si můžete dopřát spoustu doplňků, které zvyšují zábavu ve vodě - skluzavky, skokanské můstky, protiproud, vodní masáže.

Tyto prvky můžete nainstalovat i do koupacího jezírka, i když to není vše-obecně rozšířené. V případě, že součástí jezírka je potok nebo kaskáda, mohou vaše děti spolu s vámi objevit zcela novou dimenzi vodních radovánek - stavění přehrad, vodních mlýnů, pouštění lodiček, brouzdání v mělké vodě s oblázky.

Bazén přes zimu zeje prázdnotou

A co víc - větší jezírko využijete dokonce i během zimy. Zamrzlá vodní hladina se promění v kluziště. Bazén naopak většinou přes zimu zeje prázdnotou.

Na druhé straně si díky přihřívání vody v bazénu můžete letní sezónu prodloužit. Podobně funguje i zastřešeníbazénu, které jej navíc chrání před padajícím listím.

text: Jiří Prouza, foto: Jiří Prouza a archiv firem

logo MessengerPoslat Messengerem