Koupací jezírka a biobazény jsou prvky zahradní a krajinářské architektury, které plní nejen rekreační funkci, ale i funkci mikroklimatickou, estetickou a ekologickou. Cílem soutěže je seznámit nejširší odbornou i laickou veřejnost s možností koupání v zařízeních s biologickým, nebo biologicko-mechanickým čištěním vody.

Vymezení soutěže

Asociace biobazénů a jezírek – odborná sekce při Svazu zakládání a údržby zeleně vyhlašuje 5. ročník soutěže Koupací jezírko roku.

Soutěž je určena pro objekty určené ke koupání a plavání, izolované od podkladu, vybavené biologickým nebo biologicko-mechanickým čištěním s definovanými požadavky na kvalitu vody umístěné v soukromých zahradách, v uzavřených areálech hotelů, wellness center apod. Přihlašovatelé garantují, že při výstavbě soutěžních děl a péči o ně nedošlo k zásahům, které by mohly poškodit organismy podílející se na úpravě vody.

Soutěž je určena pro stavby splňující výše uvedenou charakteristiku realizované na území České republiky bez ohledu na státní příslušnost projektanta a místo registrace dodavatele. Do soutěže mohou být přihlášena díla dokončená do 31. 12. 2022.

Koupací jezírko roku 2023

Soutěžní kategorie

  • Koupací jezírko
  • Biobazén (přírodní bazén)
  • Ostatní koupací jezírka

Přihlášení

Přihlášku do soutěže může podat každá fyzická nebo právnická osoba, která dílo prováděla nebo se podílela na jeho financování, projekci nebo realizaci, či je provozovatelem nebo vlastníkem stavby.

Jeden přihlašovatel je oprávněn přihlásit do každé kategorie dvě díla.

Uzávěrka přihlášek je 31. 3. 2023.

Zdroj: Asociace biobazénů a jezírek - ABAJ

Hodnocení

Díla přihlášená do soutěže posuzuje čtyřčlenná odborná porota jmenovaná Radou Asociace biobazénů a jezírek. Složení poroty bude uveřejněno na stránkách www.abaj.cz. Není přípustné, aby se člen poroty podílel na přihlášeném díle. Hodnocení soutěžních děl se uskuteční v květnu 2023.

Ocenění

  • Titul Koupací jezírko roku, případně 2. a 3. místo.
  • Titul Biobazén roku, případně 2. a 3. místo v této kategorii.
  • Cena pro vítěze (přihlašovatel) je jezírkový vysavač Fango.
  • Titul pro vítěze v kategorii „Ostatní koupací jezírka“, případně 2. a 3. místo v této kategorii.
  • Cena firmy Oase pro nejlepší jezírko s Oase technologií.
  • Čestné uznání firmy Hydrobalance.

Ceny

Přihlašovatelé oceněných děl obdrží hodnotné ceny, například jezírkové vysavače Fango a Pondovac.

Přihlášky a více informací najde na: www.abaj.cz.

Redakce

logo MessengerPoslat Messengerem