Říká se, že než přestavovat, je už snad lepší vyhořet. V případě rekonstrukce vytápění tato metafora platí dvojnásob. Jde totiž také o to, jak hořet lépe a účelněji, pokud možno za nízkých nákladů.

Rekonstrukce, ať už jakákoli, bývá často náročnější než stavba nového. Důvodem je snaha spojit dvě skutečnosti: staré s novým. Takové snahy vyplývají většinou z faktu, že jsme s něčím nespokojeni nebo nám systém dosluhuje a uvažujeme o jeho nahrazení modernějším.

Plynový kotel Dagas 02 lze zakoupit i v provedení s integrovaným zásobníkem TUV. Cena od 18 400 Kč bez DPH (Dakon).Náš trh zavdává neustálé důvody pro existenci obou hledisek současně. Na jedné straně sem v oblasti topenářství, kamnářství a dalších příbuzných oborů proudí stále novější a novější technologie. Na druhé straně je pro mnoho majitelů rodinných domků vývoj cen na trhu s palivy velkým zklamáním i problémem, protože ceny se stále zvyšují a odpovídají - na rozdíl od našich příjmů, evropským standardům.

A tak najdete v technologických místnostech řady RD a chalup celou přehlídku zdrojů pro vytápění. Vedle sebe koexistují kotel na tuhá paliva, elektrický kotel a tam, kde je plyn, třeba i starší plynový spotřebič. Naše přizpůsobivost nezná mezí, a tak můžete v podobné galerii vidět i třeba z půdy oprášené padesát let staré piliňáky.

Zemní plyn x Propan-butan

Zemní plyn je přírodním produktem, který zpravidla doprovází výskyt ropy. Obsahuje především metan, kysličník uhličitý a dusík. Neobsahuje jedovaté látky a při úniku nevyvolává otravy. Ve směsi se vzduchem je výbušný.
Propan-butan je směsí plynných uhlovodíků a získává se při zpracování ropy. Významněji jsou zastoupeny propan a butan, dalšími složkami jsou metan a pentan. Stlačená a ochlazená směs plynů zkapalní a kapalina se pak plní do ocelových tlakových nádob. Technicky i ekonomicky je PB vhodný pro vaření a přípravě TUV. Pro účely vytápění se využívá méně. V tlakové nádobě o obsahu 2 kg je asi 1m3 plynu.

Účty chodí dál...

Problém je v tom, že ať přehazujeme páčky systémů střídavě na stranu toho či onoho právě levnějšího vstupu, účty chodí dál v přibližně stejné výši. Důvody mohou být různé: například při topení systémem na tuhá paliva většinou ohříváme teplou užitkovou vodu zvlášť opět tuhými palivy nebo nejlépe v elektrických bojlerech.

Tuhým palivům ještě určitě neodzvonilo. Ocelový teplovodní kotel Dor spaluje hnědé i černé uhlí nebo dřevo. Cena od 14 200 Kč bez DPH (Dakon).Při použití elektrokotle platí totéž, ale s tím, že jeho vysokou účinnost bohatě vyváží strmě rostoucí cena tolik slibované „levné" elektřiny. Připojíte-li plynový stacionární kotel na oběhovou soustavu, která je stavěná na předchozí dva zdroje, pak účinnost systému nemůže být taková, jaké by bylo možné dosáhnout například moderním kondenzačním kotlem s nuceným oběhem topného media.

Hlavní příčinou může být malá efektivita a celková technologická zastaralost systémů, které k vytápění své nemovitosti využíváme. Soustavu nelze zužovat jenom na výkon kotle a energetickou a ekonomickou výhodnost použitého paliva. Jde také o typ oběhové soustavy, použité radiátory a další materiály. Není to tedy nic jednoduchého ani levného, ale při správné volbě můžeme získat kvalitní tepelnou pohodu za finančně výhodných podmínek.

Zemní plyn a globální oteplování

Zemní plyn je jako každé uhlíkaté palivo také zdrojem oxidu uhličitého (CO2), který je označován za látku, která významnou měrou přispívá ke vzniku tzv. skleníkového efektu. Ve srovnání s ostatními palivy zemní plyn však přesto nemá konkurenci - na uvolněnou jednotku tepla vzniká při spalování zemního plynu
◗ o 40 až 50 % méně CO2 ve srovnání s tuhými palivy
◗ o 30 až 35 % méně CO2 ve srovnání s kapalnými palivy.

Otopné soustavy

Otopnou soustavou nazýváme systém, který obsahuje zdroj tepla, zabezpečovací zařízení, potrubní síť, otopná tělesa a armatury. Zjednodušeně můžeme pro názornost otopný systém rozdělit na tři sekce: kotel, vedení a radiátory. Při rekonstrukci je důležité řešit otopný systém jako celek. Dá se sice namítnout, že když máme potrubní síť a radiátory již rozvedené od stávajícího systému, pak stačí jenom vyměnit zdroj a můžeme „jet dál". To jistě platí, ale pouze v případě, kdy vyměňujeme „stejné za stejné". Chceme-li modernizovat, pak se změna typu zdroje a jeho charakteristika odrazí i na distribuci tepla.

Příklad: máme 15 let starý plynový kotel typu Mora, litinové radiátory a ocelové rozvodné trubky. Stojíme před úvahou, zda vyměnit pouze kotel, nebo vše stávající vybourat a nahradit moderním systémem s oceloplechovými radiátory, tenkými měděnými nebo plastovými trubkami a moderním kotlem. Z ekonomického hlediska je pak rozhodující nejenom kolik konkrétně která varianta bude stát, ale také co tím získáme. Nevýhodou stávajícího systému je: nevzhledné, velké a těžké litinové radiátory a trubky o velkém průměru, které rovněž nevypadají v obytných částech příliš hezky. Navíc je v tomto systému obsaženo neuvěřitelně velké množství vody, které spolu s litinou velmi prodlužuje jak čas nutný k zatopení, tak i čas při požadované změně teploty.

Více článků z rubriky STAVBA na www.dumabyt.cz nebo www.modernibyt.cz.

Akumulace tepla

Jeho výhodou je velká akumulace tepla. Takový systém pracuje následovně: kotel, který nemá modulaci, topí na plný výkon, než rozehřeje vodu obsaženou v systému a následně tlustostěnné litinové radiátory. Na pokyn čidla kotel vypne a systém začíná chladnout. Po vychladnutí čidlo kotel opět sepne a vše se opakuje. Dnešní moderní soustavy jsou tzv. maloobjemové a pracují s mnohem menším množstvím vody než starší typy. Rozdíl je například 50-60 litrů proti staršímu typu s 200 litry.

Pokud tedy vyměníme sou­stavu a ponecháme kotel, patrně by se brzy „utrápil" častým spínáním a vypínáním. Kotel bez modulace by totiž fungoval tak, že by se zapálil a na plný výkon by velmi rychle ohřál 50-60 litrů vody na požadovanou teplotu a vypnul by se. Jakmile by teplota klesla, tak by se znovu rozjel na plný výkon a po chvíli se znovu vypnul.

Výhodou elektrokotlů je bezemisní provoz a poměrně snadná instalace. Kotel Daline k tomu ještě přidává skvělý design, díky němuž ho lze zavěsit téměř kdekoli, aniž by působil rušivě. Cena od 13 550 Kč bez DPH (Dakon).Fungování maloobjemové soustavy

Oproti vyváženému systému s litinovými radiátory a velkým množstvím vody by se v maloobjemovém systému spínal průměrně 6x až 7x častěji. Z toho je patrné, že starý kotel nemůže v tomto moderním otopném systému řádně fungovat. Nezbude tedy nic jiného, než po nějakém čase kotel vyměnit za model adekvátní k principu fungování maloobjemové soustavy.

Vyvážená maloobjemová soustava je napojená na plynový, nejlépe kondenzační kotel, který dokáže modulovat výkon a předávat soustavě jenom takové množství, kolik je právě zapotřebí. Může to být třeba jen 20 % z jmenovitého výkonu kotle, což v praxi znamená, že kotel, který má výkon 20 kw, poběží na výkonu 2 kW.

Plynulá jízda je úspornější

Voda tak stačí předávat teplo do prostoru a nechladne, protože systém se stále a velmi plynule zahřívá. Plynulost je dosažena právě díky schopnosti modulace výkonu. Díky tomu je také zapotřebí mnohem méně media, které se rozehřívá na nižší teplotu (cca 50 °C oproti 65 °C a výše) a proudí v trubkách mnohem menšího průměru do radiátorů, které rychleji předávají teplo svému okolí. Dochází tak k výrazným úsporám plynu. Je to podobné jako jízda autem: plynulá jízda je vždy mnohem úspornější, než jízda systémem „brzda-plyn".

Tomuto ekonomickému ukazateli napomáhá také vysoká efektivita plynových kotlů dosahovaná díky kondenzačnímu efektu. Mnohem větší tepelné pohodě zas nahrává lepší a flexibilnější regulace teploty s menšími prodlevami při zatápění a regulaci požadovaných změn teploty. Navíc plynové kotle dokáží kromě ohřívání media současně vyrábět i teplou užitkovou vodu pro domácnost.

Jako opačný příklad může posloužit namontování plynového kondenzačního kotle na soustavu s litinovými radiátory. Je to možná varianta, která sice není optimální, ale nedá se posuzovat jako hrubá chyba. Kondenzačnímu kotli by to příliš nevadilo, protože bude ze soustavy dostávat velmi chladnou zpětnou vodu, která, má-li teplotu do 40 °C, je ideální pro kondenzaci.

Výměna kotle?

Doporučený postup při výměně kotle
◗ vypracování projektové dokumentace nebo technická zpráva
◗ vyvložkování komínu - revizní zpráva na komínové těleso
◗ revize elektro - samostatný elektrický přívod pro kotel
◗ revize na plyn
◗ uvedení kotle do provozu - autorizovaný servis (potvrzení záruky na kotel)

Oběhové soustavy

Nesmíme ovšem zapomínat, že původní soustavy pracují na principu samotíže, což jsou soustavy beztlaké. Výhodou těchto soustav je to, že nepotřebujeme čerpadlo. Když vypadne elektřina, nic se neděje, topí se dál. Při výměně kotle na kondenzační nebo nízkoteplotní je však nutné také tuto soustavu změnit na tzv. nucenou oběhovou soustavu, kdy oběh media zajišťuje čerpadlo. Při takové změ­ně dochází i ke změně tlaků a jejich rozložení v soustavě. U starších litinových radiátorů (a nejenom litinových) se pak mohou projevit například netěsnosti litiny nebo potrubí.

Při modernizaci kotlů na tuhá paliva a jejich osazení elektrickými čerpadly dochází při výpadku elektřiny k zastavení čerpadla. Následně pak hrozí výbuch přetopeného kotle. U plynových kotlů je tento problém vyřešen tak, že se při výpadku elektřiny vypne celý systém a kotel přestane topit.

! Prohlédněte si on-line NEJVĚTŠÍ KATALOG RODINNÝCH DOMŮ !

Kombinovat různé druhy topení

Jak jsme se zmínili v úvodu, je snahou mnohých stavebníků a majitelů kombinovat různé druhy topení a zdrojů bez ohledu na cenu s cílem mít co nejmenší spotřebu. Komplikované a překombinované systémy mají mnohdy za následek, že zařízení jako celek nefunguje a často ani není možné nainstalovaná zařízení zprovoznit tak, aby se chovala ekonomicky a bezpečně. Pokud je navíc každé z těchto zařízení instalované jinou, byť i odbornou firmou, je zcela jasné, co vše se může stát.

Technicky není příliš složité přidat vedle kotle na plyn i paralelně připojený kotel na dřevo. Přepnutím dvou kohoutů pak můžete připojit topný systém na jeden nebo druhý zdroj. Nezapomínejme ov­šem, že je třeba mít separátní komínový průduch. Pokud jde o dimenzování, resp. výkon kotle na dřevo, tak je rozhodování poměrně snadné - pokud je dům zaizolován podle současných standardů, tak i ten nejmenší kotel o síle 18 kW je moc velký. Pokud dům řádně zaizolován není, pak je zpravidla vhodnější ho dodatečně izolovat, a tím snížit únik, resp. spotřebu a teprve pak znovu spočítat, zda se vyplatí instalace kotle na dřevo.

Mezi nové a moderní zdroje tepla se řadí i biomasa. Na snímku dvě varianty možného umístění kotelny, skladu a způsobu jeho zásobování.Tepelná pohoda

Pokud máte nebo si hodláte pořídit kombinované zdroje vytápění, pak je dobré vědět, kdy topit plynem a kdy dřevem. Kotel na dřevo je nejlepší využívat jen po tu dobu, kdy je spotřeba tepla větší než minimální výkon kotle. Na rozdíl od kotle plynového není totiž možné snižovat výkon kotlů na dřevo pod zhruba 40 % jmenovitého výkonu. Kotel pak ztrácí účinnost a dehtuje.

Další možností je topit přerušovaně, ale vyžaduje to více práce a díky výraznému kolísání teploty v místnostech se snižuje tepelná pohoda. Pokud se rozhodnete pro kotel na dřevo jako pro hlavní zdroj tepla, pak je optimální spolu s kotlem instalovat akumulační nádrž, která převezme přebytečné teplo a předává jej do topného systému po zbytek dne, kdy kotel není v činnosti. Nezapomínejme ale, že na to vše musíme mít dostatek místa a skladovacího prostoru a že nás to také bude stát více práce a času.

text: Stojan Černodrinski, foto: Petr Mach a archiv firem

logo MessengerPoslat Messengerem