Říká se, že než přestavovat, je už snad lepší vyhořet. V případě rekonstrukce vytápění tato metafora platí dvojnásob. Jde totiž také o to, jak hořet lépe a účelněji, pokud možno za nízkých nákladů.