S příchodem zimy a chladného počasí se spousta domácností musí naučit úsporněji nakládat s energiemi. Přitom řešení, jak ušetřit, existuje hned několik. Například netopit a nosit svetr s teplými ponožkami, anebo se odstěhovat tam, kde je teplo. Je však lepší způsob, a to správné zateplení domu. Při špatné izolaci domu totiž dochází k velkým únikům tepla. A to v souvislosti se stále se zvyšujícími cenami energií je neúnosné i pro peněženky.

Proto pokud se snažíte omezit účty za elektřinu nebo plyn a máte špatně zateplený dům, zvyšuje to diskomfort celého interiéru. Jenom samotné vytápění budovy totiž spotřebovává skoro 2/3 veškeré energie a správným zateplením můžete uspořit až její polovinu. Díky tomu ušetříte několik desítek tisíc korun. Proto čím dříve začnete přemýšlet nad vhodným zateplením, tím dříve se ochráníte před energetickou krizí. Jak poznat, že je dům správně zateplený, poradí Tereza Vojancová, architektka ze společnosti URSA.

„Než se do samotného tématu zateplení budov pustíme, je důležité mít na paměti, že teplo z domu uniká vždy. Otázkou je ale, jak moc. Každý majitel domu by měl myslet především na to, aby byla zateplená celá obálka budovy. Důležité je též minimalizovat tepelné mosty (tedy místa, kde něco prostupuje tepelnou izolací, či je tloušťka izolace výrazně snížená),“ vysvětluje Tereza Vojancová a dále pokračuje: „Obálka domu by ke všemu měla být neprůvzdušná, aby nedocházelo k neřízenému proudění vzduchu konstrukcí. To může například nastat, pokud je parozábrana špatně napojená na konstrukci. Tím pádem uniká teplý vzduch z interiéru a účty za topení se stávají nesnesitelnými.“

Zdroj: URSA

Jak je možné, že i přes izolaci mi teplo z domu uniká a kudy nejvíce?

„Jestliže teplo z domu uniká i přes izolaci, znamená to, že je obálka budovy netěsná. Proto doporučuji zkontrolovat nejčastější místa, kde může být vzduchotěsnící vrstva špatně provedena. Například u šikmé střechy může nastat problém ve špatně provedené parotěsnící vrstvě. Ta pak propouští do konstrukce střechy vzduch z interiéru. Dále může ve střeše chybět tzv. větrotěsnící vrstva z exteriéru, kterou může být izolace ochlazovaná profukováním zvenku,“ říká Vojancová. Abyste těmto problémům předešli, je dobré myslet na to, aby u šikmých střech byla dobře provedena nejen izolace, ale i pojistná hydroizolace a parotěsnící vrstva.

Velký vliv na únik tepla má střecha. Důvodem je především to, že teplo stoupá vzhůru. Ovšem pro každou budovu může být únik tepla individuální. „Především záleží na poměru ochlazovaných ploch, jejich zaizolování atd. Například pokud budou mít dvě budovy stejně zaizolované konstrukce, u rozlehlého bungalovu bude větší únik střechou než u kompaktního dvoupodlažního rodinného domku. V případě, že bude kvalita zateplení konstrukcí jiná, pak úniky odpovídají míře zaizolování,“ popisuje problematiku úniku tepla architektka.

Úniky tepla (zdroj: URSA)

I izolační materiál může hrát velkou roli

„Při výběru zateplení je nutné zvážit, pro jaký typ budovy je vybírán. Zvláště u šikmých střech a dřevostaveb je důležité volit takovou minerální izolaci, která je difuzně otevřená. To znamená, že propouští vodní páru stejně jako vzduch. Pokud i ostatní vrstvy od izolace směrem do exteriéru jsou difuzně propustné, je celá konstrukce bezpečnější z hlediska potenciální kondenzace a hromadění vlhkosti,“ říká Vojancová. Zmíněné parametry mají pak pozitivní vliv na stav a životnost konstrukce.

„U izolací je dobré zvážit i další parametry a složení. V našem portfoliu nabízíme minerální izolace, které jsou ekologické, demontovatelné, šetrné k životnímu prostředí a zdravotně nezávadné. Vybírat můžete například z řad URSA PUREONE nebo  URSA GLASSWOOL. Produkty z obou řad jsou vhodné na izolaci šikmých střech, lehkých příček, fasád, podlah, ale i izolaci stěn dřevostaveb. Minerální izolace vynikají svými tepelněizolačními a akustickými vlastnostmi a jsou nehořlavé. Řada URSA PUREONE je navíc bez formaldehydu. A jako poslední máme novinku foukanou izolaci URSA Pure Floc. Tato minerální izolace se hodí do téměř všech typů konstrukcí, je nehořlavá, paropropustná, odolná proti plísním, nehnije ani se nerozkládá, a navíc je bez formaldehydu a pojiv,“ říká Vojancová.

URSA PUREONEURSA GLASSWOOL

Myslete o krok dopředu a ušetřete své peníze

Vzhledem k rostoucím cenám energií se investice do zateplení vrací čím dál rychleji. Čím větší tloušťku izolace na zateplení použijete, tím méně budete platit měsíčně za vytápění. Navíc to, že zvětšíte tloušťku zateplení, se na celkové ceně konstrukce skoro neprojeví, protože nejvíce stojí realizace, nikoli samotná izolace. A právě proto má větší tloušťka zateplení díky úspoře za vytápění výrazně kratší návratnost.

„Osobně považuji zateplení budov za jedinečnou investiční příležitost, která se už nebude opakovat. Kvalitním zaizolování se totiž zvyšuje hodnota nemovitosti i do budoucna. Například dobře zaizolovaný dům se i za 10 nebo 15 let prodá výhodněji než jeho hůře zaizolovaná varianta,“ popisuje architektka a dále pokračuje: „A protože vývoj legislativy ohledně tloušťky izolace na budovách jde pouze směrem ke zvyšování, předpokládám, že tomu v budoucnu nebude jinak. Proto se vyplatí zateplovat větší tloušťkou, než v současné době legislativa požaduje. Zabráníte tak tomu, aby byl váš dům za pár let zastaralý,“ uzavírá Vojancová.

Šetrnost k přírodě se vyplácí

V řešení problému s narůstajícími náklady za energie lze hledat pomoc i v dotačních programech. „Dotační podpora má motivovat vlastníky budov k provedení co nejkvalitnější energeticky úsporné renovace, mezi které se řadí i zateplení. Dotace dle technických parametrů mohou pokrýt dokonce 50 až 60 % nákladů spojených s obnovou stavby,” vysvětluje architektka. Pokud uvažujete o zateplení svého domu či bytu, tak můžete čerpat dotace z Nové zelené úsporám. V případě, že použijete minerální izolace URSA, získáte další body, tudíž další peníze navíc za enviromentální řešení.

„Minerální izolace URSA mají 70% obsah recyklované složky a materiály jsou demontovatelné. Také máme zpracované Enviromentální prohlášení o produktu (EPD), jenž je nástrojem transparentní deklarace vlastností výrobků zákazníkovi. Slouží k prezentaci skutečných dopadů daného výrobku na životní prostředí,“ říká Vojancová.

Dne 14. listopadu navíc Ministerstvo životního prostředí rozšířilo nabídku dotací na úspory energií pro domácnosti o doplňkový program Nová zelená úsporám Light. Ten se bude zaměřovat především na financování dílčích renovací, které domácnostem pomohou snížit jejich energetickou náročnost – tedy na zateplení fasády domu, půdy, podlah nebo výměnu oken a dveří. Domácnosti tak mohou čerpat až 150 tisíc korun.

„V dnešní době, kdy raketově stoupají ceny za energie, je opravdu důležité hledat možnosti, jak tomu zabránit. Proto jsem velice ráda, že tento doplňkový program vznikl. Záměrem programu je podpořit rychle realizovatelné zateplení, s maximálním efektem a přiměřenými náklady. Proto je potřeba najít místa, kudy teplo z domu nejvíce uniká. Nejjednodušší je zaměřit se na zateplení stropu pod nevytápěnými prostory nebo stropu obývaného podkroví. Dotace na tento typ zateplení může být až 50 tisíc Kč. Dále můžete izolovat svou střechu. Na její kompletní zateplení můžete dostat dotaci až 120 tisíc Kč. Tyto úpravy navíc stihnete ještě do zimy,“ říká Vojancová.

O dotace mohou žádat lidé, kteří pobírají starobní důchod nebo invalidní důchod 3. stupně, ale také domácnosti, které pobírají od 12. září příspěvek na bydlení. Dobré je také to, že žádost můžete podat před provedením prací, v jejich průběhu i po jejich ukončení. V případě, že nemáte finanční rezervu, zažádejte si dopředu a v rámci dotací získáte zálohu. Na realizaci zvolených úsporných opatření pak máte celý rok. Příjem žádostí se otevře 9. ledna 2023. Proto je-li to možné, neváhejte a začněte s úpravami již teď. Dotace vám bude vyplacena zpětně na realizace uskutečněné od 12. září 2022.

Zdroj: URSA

Více informací naleznete na www.ursa.cz, www.novazelenausporam.cz/nzu-light.  

Zdroj: Marketingové sdělení

logo MessengerPoslat Messengerem