V mnoha ohledech vše okolo nás neustále zrychluje a tento mnohdy nechtěný trend zasahuje mimo jiné i oblast stavebnictví. Jako příklad uveďme snahu investorů o zkrácení doby zateplování objektu při jeho rekonstrukci či výstavbě, která byla často řízena striktními a dlouhými technologickými přestávkami nutnými pro celkové vysušení zdiva. Zateplovací systém Baumit open však tato pravidla na stavbách mění.

Čas jsou peníze a tímto faktem se řídí všichni, kdo jakoukoliv stavbu plánují, ale často i financují. Velkým „protivníkem“ ve snaze zkrátit proces výstavby či renovace objektu jsou mimo jiné tzv. mokré procesy. Právě betonování, zdění, omítání či lití podlah vyžaduje velkou spotřebu vody, která bohužel prostupuje do konstrukce domu a stává se tak nechtěným partnerem na každé stavbě. Proces vysychání totiž prodlužuje čas pro realizaci dalších návazných prací. Typickým příkladem je zateplení objektu. V minulosti se tak často pro snížení vlhkosti osvědčilo známé „vymrznutí“ stavby přes zimní období. Se zateplovacím systémem Baumit open však není kdysi používaný proces nutný, neboť vlhkost pro něj není překážkou. Ptáte se, jak je to možné?

Za tajemstvím efektivity zateplovacího systému Baumit open stojí prodyšnost nebo, chcete-li, paropropustnost použitých materiálů. Pro úplnost ještě dodejme, že proces efektivního řízení vlhkosti ve zdivu není důležitý pouze při stavbě domu, ale následně i při jeho dlouholetém používání. Většina běžných lidských činností, jako například praní, vaření či koupání, totiž využívá vodu a vznikající vlhkost je nutné z obytných prostor účinně odvádět s cílem zamezení vzniku plísní. Proto sehrává prodyšnost materiálů zateplovacího systému zásadní roli. Navíc hlavním požadavkem na zateplení je schopnost udržet uvnitř místnosti v zimních obdobích teplo a naopak v letních měsících příjemné nižší teploty. Při dodatečném porovnání s jinými izolanty (minerální vata nebo standardní EPS desky) hovoří pro Baumit open i skutečnost, že neumožňuje vytváření tzv. kondenzační zóny, tedy místa, kde se kumuluje ve zdivu vlhkost.

Realizace zateplení rodinného domu

Zateplovací systém Baumit open je uceleným řešením, ve kterém tvoří jednotlivé vrstvy materiálů jednotný celek. Přitom každá z těchto vrstev musí mít vedle již zmíněné paropropustnosti i další specifické vlastnosti, jako jsou přídržnost, nenasákavost nebo pružnost. K ukotvení izolačních desek využívá systém Baumit open speciální kotvy Baumit StarTrack pro jejich následné lepení, a to v případě, že se nemusí izolant z jiných důvodů hmoždinkovat (domy o vyšší výšce, míra zasolení zdiva atd.). Právě tyto moderní kotvy sehrávají pozitivní roli v eliminaci tepelných mostů. Aplikují se v rastru 40 x 40 cm s minimálním počtem 6 ks na čtvereční metr.

V úvahu však připadá také možnost lepit izolant zcela bez kotev a hmoždinek formou tzv. výlučně lepeného ETICS pro novostavby z cihelného nebo vápenopískového zdiva, a to do dvou podlaží, resp. 8 metrů výšky objektu. Benefitem je poté časová i finanční úspora a zlepšení celkové neprůvzdušnosti obálky budovy. Lepicí stěrka Baumit openContact má cca sedmkrát vyšší přídržnost k podkladu, než jakou vyžaduje zkušební předpis pro zateplovací systémy EAD 040083-00-0404.

Stěžejní částí systému Baumit open z pohledu prodyšnosti jsou v pravidelném rastru děrované izolační desky, které Baumit vyrábí ve čtyřech provedeních s mírně odlišnými vlastnostmi a použitím. Všechny verze těchto izolačních desek jsou opatřeny otvory o průměru 2,5–3 mm v počtu 2 500 otvorů na čtvereční metr. Se zdivem poté tvoří tyto děrované izolační desky homogenní skladbu, odvádí z něj vlhkost, ale zároveň nepřipouští jakoukoliv cirkulaci vzduchu. Velmi často používané desky Baumit openPerfect jsou ve výrobě vypěňovány do formy ze všech šesti stran a mezi jejich přednosti patří mimo jiné menší nasákavost, tepelněizolační stabilita ve vyšší vlhkosti a také možnost použití do oblasti soklů. Vyšší přídržnosti lepicí a stěrkové hmoty Baumit openContact pomáhá v případě této izolační desky také její reliéfní povrch. Se zářezy na rubové ploše, které zamezují ohýbání desky po nalepení, dochází ke snížení povrchového napětí, popř. smršťování, a tím i k celkově bezpečnější montáži izolantu.

Shluk zateplovacího systému Baumit open

Než se dostaneme k dalším vrstvám zateplovacího systému Baumit open, připomeňme ještě krátce jeho schopnost redukovat dobu vysychání podkladového materiálu. Pokud je podkladem cihla, snižuje se v kombinaci s děrovanou deskou systému Baumit open doba schnutí o polovinu času v porovnání se standardními EPS deskami. U pórobetonu se jedná o zkrácení času o 58 % a v případě betonového podkladu je možné zkrátit při aplikaci děrované izolační desky čas vysychání až o 62 %.

Ale na závěr se vraťme zpět k jednotlivým vrstvám systému Baumit open. Na zmíněné děrované izolační desky se dále používá vyztužovací síť Baumit openTex v kombinaci s lepicí stěrkou na cementovém základu Baumit openContact. Jako základní nátěr poté vhodně poslouží Baumit PremiumPrimer a v oblasti finálních omítek si lze navíc vybrat. Pastovitou tenkovrstvou omítku Baumit StarTop se zvýšenou ochranou proti plísním je možné alternativně nahradit omítkou Baumit openTop, která vyniká vysokou paropropustností při cenové výhodnosti. Při konečné volbě barevného odstínu omítky lze vybírat ze širokého spektra unikátního vzorníku Baumit Life, který se začátkem letošního roku rozrostl o dalších 180 odstínů přírodních a zemitých barev.

Zateplovací systém Baumit open je však v každém případě cestou k výrazným energetickým a finančním úsporám nejen při stavbě nebo renovaci, ale i při následném provozu rodinného či bytového domu.

Zdroj: Marketingové sdělení

logo MessengerPoslat Messengerem