Majitelé nízkoenergetických či pasivních domů si až donedávna mohli nechat o chvilkách strávených u plápolajícího krbu jen zdát. I na tomto poli však výrobci přinášejí převratné novinky.

Komín ve své podstatě představoval cestu pro únik tepla a také umožňoval, aby se do jinak dokonale utěsněného objektu dostával nežádoucí vzduch. Tím se účinnost rekuperačního větrání snižovala a dům nedokázal splnit parametry pro nízkoenergetickou či pasivní stavbu. Dnes však už není problém si pořídit komín ani do takovéhoto domu. Řešením jsou komínové systémy těsné vůči interiéru, jež je nutné zkombinovat se spotřebičem, který je provozně nezávislý na vzduchu v místnosti.

Dalším problémem byl výkon krbových kamen a krbových vložek a možnost jeho účinné regulace. Spodní hranice regulovatelného výkonu krbů byla příliš vysoká, a proto se tyto spotřebiče pro pasivní domy nehodily (docházelo by k přetápění a plýtvání energií). Teprve vývoj, který přinesl efektivní spalování a účinnou regulaci hoření v krbových vložkách a kamnech s nízkým výkonem (2,3 nebo 4 kW), umožnil instalaci těchto zdrojů i do pasivních domů. Přední výrobci krbových vložek a krbových kamen nabízejí speciální a technicky velmi zajímavé modely právě pro pasivní domy.

Krbová kamna Evora dokáží díky regulovatelnému výkonu v rozsahu 3 až 8 kW uspokojit poptávku po kamnech s nízkým výkonem.

Krbová kamna pro pasivní dům

Krbová kamna Evora dokáží díky regulovatelnému výkonu v rozsahu 3 až 8 kW uspokojit poptávku po kamnech s nízkým výkonem. Velmi cennou devízou u modelu Evora Akum jsou akumulační prvky umístěné nad topeništěm, které vydávají teplo mnoho hodin po vyhasnutí plamene. V dnešní době je nedílnou součástí všech krbových kamen Romotop centrální přívod externího vzduchu (CPV). Připojení centrálního přívodu externího vzduchu je pro všechna krbová kamna stejného rozměru 120 mm. Krbová kamna Evora T dovolí uživateli otočit s kamny o 360 °C. V důsledku toho lze topeniště natočit na libovolnou stranu a tím si v interiéru dopřát pohled do plápolajících plamenů z různých míst obytného prostoru.

Přetopení místností

V nízkoenergetickém a pasivním domě je zásadní otázkou správné „nasměrování“ vyvinuté energie. Snadno totiž může dojít k přetopení místností. Proto výrobci používají krbová dvířka s dvojskly či trojskly a snaží se konstrukci krbových vložek účinně tepelně izolovat. Zamezuje se tím nežádoucímu šíření sálavého tepla z krbu do interiéru a napomáhá maximálnímu přenosu energie přes výměník do otopné vody.

Krbová kamna Salerno II v provedení černá se skleněným víkem mají regulovatelný výkon od 2,1 do 4,4kW a vytopí až 80 m3 (HAAS + SOHN).Aby všechno fungovalo tak, jak má, je zcela nezbytné připojit krbovou vložku do otopné soustavy přes akumulační nádrž. De facto akumulační nádrž slouží k ukládání přebytečného tepla, a samozřejmě dodává teplou vodu pro domácnost a vytápění.

V době své nečinnosti musí být krbová vložka nahrazena jiným účinným zdrojem energie. Dnes se hojně využívá solární systém. Dostáváme tak za cenu nákladů ekologickou energii. Velmi důležitým zařízením, které má přímý vliv na ekonomiku celého systému, je regulace, která zajišťuje optimální chod celého systému. Bez ní nebudou ani nejšpičkovější komponenty přinášet patřičné úpory.

Více článků z rubriky STAVBA na www.dumabyt.cz nebo www.modernibyt.cz.

Základem je komín

Nerezový dvouplášťový systém Schiedel PERMETER 25 je univerzální třívrstvý komínový systém, který umožňuje odvod spalin od všech typů spotřebičů na všechny druhy paliv (SCHIEDEL).Komínový systém Schiedel Absolut Xpert je jako první na světě přímo certifikován pro pasivní rodinné domy. Vyhovuje nejen českým, ale i rakouským a německým normovým požadavkům pro bydlení v tomto energetickém standardu. Konstrukcí jde o dvousložkový komín. Jeho základ tvoří vnitřní tenkostěnná keramická vložka, poté následují sendvičové tvárnice, které mají zároveň tepelněizolační, těsnicí a nosnou funkci. Pro zachování vysoké těsnosti je komín vybaven ještě dalšími doplňky, a to například speciální vzduchotěsnou BlowerDoor čelní deskou a dvířky.

Tím se řeší nejkritičtější místa, tedy otvory do komínu tak, aby systém vyhovoval náročným blower-door testům, kterými se ověřuje těsnost konstrukce. Komínový systém Schiedel Absolut Xpert je použitelný pro všechna paliva. Systém splňuje požadavky ČSN 73 0540, jež definuje pasivní domy jako budovy s roční měrnou potřebou tepla na vytápění nepřesahující 15 kWh/m2a. Prokázaná těsnost v neomítnutém stavu činí V50≤1,0m3/mh.

Komínový systém Schiedel Absolut Xpert je jako první na světě přímo certifikován pro pasivní rodinné domy (SCHIEDEL).Komín Absolut Xpert vytváří ideální podmínky pro instalaci spotřebičů pro doplňkové topení k hlavnímu topnému systému. Podle četnosti využití krbu a druhu hlavního topného zdroje s ním lze ušetřit až 30 % nákladů na vytápění. Kromě odvodu spalin zajišťuje i přívod spalovacího vzduchu do spotřebiče, takže se nijak nenarušuje koncept bydlení v pasivním standardu. Vzduchový průduch je speciálně konstruován tak, aby povrchová teplota jeho pláště v zimním období neklesla pod 17 °C. Tím zamezuje kondenzaci vodních par na povrchu pláště, a navíc nabízí komfortní povrchovou teplotu (podle kritérií zformulovaných například německým Pasiv Haus Institut Darmstadt). Komín tak při dotyku nevyvolává nepříjemný pocit chladu.

Komín s krbem

Pro zájemce, kteří současně chtějí s komínem řešit i krb, je určena sestava Schiedel Kingfire Parat. Tvoří ji komín Schiedel Absolut, který má do své paty přímo integrovanou krbovou vložku. Díky kvalitnímu komínu je zajištěn bezpečný odvod spalin od spotřebiče, krbová vložka pak umožňuje vychutnat si krásu plápolajícího ohně. Sofistikovaná technologie zabírá minimální prostor v objektu a zajišťuje optimální spalování i maximální využití paliva, takže ani trocha dřeva nepřijde nazmar.

text: Stojan Černodrinski, foto: archiv

logo MessengerPoslat Messengerem