„Stavby s použitím dřeva“ reprezentují především montážně rychlé, lehké, kvalitně izolované panelové konstrukce anebo rámové a srubové objekty z masivních a lepených komponentů.

K nesporným přednostem staveb ze dřeva patří cena, relativně snadné zpracování i rychlá praktická montáž. Dřevostavba nabízí kvalitní bydlení, provozní náklady si v mnoha parametrech nezavdají se zděnými nebo monolitickými stavbami. Z dostupných technologií lze zvolit dům montovaný přímo na místě (např. konstrukční systém two-by-four), panelovou dřevostavbu, rostoucí zájem zaznamenávají i roubené stavby.

Na základovou desku stačí přivézt v továrně vyrobené díly a zkompletovat je.

Sendvičové stavebnice

Trendem jsou sendvičové panelové konstrukce (nosný rám z masivu, izolace a izolační vrstvy i fólie, dřevoštěpkové a jiné panely nebo desky) vyrobené v továrně a montované na staveništi jako stavebnice. Prefabrikáty se od sebe liší hlavně technologií výroby, použitými materiály a skladbou konstrukce. Stavebník má na výběr buď difuzně uzavřený systém s parotěsnou fólií spojenou s vnitřním povrchem obvodové stěny, nebo difuzně otevřený systém (parozábranu nahrazuje parobrzdná vrstva, umožňující vodním parám procházet skrz skladbu až na vnější povrch). Existuje zhruba 20 základních sendvičových konstrukčních systémů, trh nabízí pestré spektrum variant i řešení od různých dodavatelů.

Na bázi masivního dřeva a dřevěných prvků se rovněž projektují a realizují, případně importují „stavebnice“ srubů a roubenek, veřejností označovaných jako kanadské či finské domy. Většinou jde o stavby zhotovované na klíč.

Rychlá cesta ke kvalitnímu bydlení

Odborník: Ing. Jan Moravec, vedoucí projekce MS Haus, s. r. o.

Největší výhodou ucelených konstrukčních systémů je jejich nízký součinitel prostupu tepla, při velmi malé tloušťce. Stěna dřevostavby je tvořena takřka výhradně z kvalitní tepelné izolace a přesto splňuje požadavky únosnosti. Další nespornou výhodou je rychlost výstavby a obecně velmi dobré tepelnětechnické parametry. Základní filozofií naší firmy je neustále zlepšovat pracovní postupy a použité materiály. Což potvrzuje nadstandardní certifikace dle Dokumentu národní kvality (DNK) a členství v Asociaci dodavatelů montovaných domů (ADMD). (Certifikace a členství v ADMD představují na našem trhu určitou záruku kvality – pozn. red.)

Odborník: Ing. Václav Motejzík, vedoucí přípravy výroby a zakázkové konstrukce Haas Fertigbau

Ucelený konstrukční systém představuje kolekci detailů, které tvoří jakousi knihovnu promyšlených technických vlastností. V podstatě jde o technické know-how každé firmy, která staví domy na profesionální úrovni. Jednoznačnou předností montovaných dřevostaveb z prefabrikovaných dílců je rychlost výstavby, což právě souvisí s promyšleným konstrukčním systémem dílčích detailů. Velkorozměrové dílce, běžně 3 x 12 m, tvoří většinou celou jednu stěnu rodinného domu, takže montáž domu RD trvá řádově jeden den. Používáme systém certifikovaný asociacemi v ČR (TZUS Praha, s. p., a VVUD Praha, s. p.), z Německa (RAL) a z Rakouska (CE). Tyto asociace provádějí každoroční audit nejen ve výrobě (4x ročně), na vstupní materiály a technologie, ale i přímo na stavbě.

Skládanky z masivních a lepených prvků

Dalším všeobecně zažitým způsobem výstavby dřevostaveb je rámová konstrukce montovaná přímo na staveništi – tzv. letmá montáž. Známý je např. americký systém „two-by-four“ (vychází z hranolů nejběžnějšího rozměru 2 x 4 palce, jde o rychlou a jednoduchou výstavbu). Nosnou konstrukci tvoří rám (dolní práh stěny, sloupky a horní vodorovný práh), stropní trámy a nosné prvky střešní konstrukce. Nosnými prvky jsou masivní dřevěné profily či lepené profily – ty se hodí především na konstrukce větších rozponů (např. trámy lepené ze dvou, popř. tří lamel nastavovaných zubovitým spojem). Jsou zhotoveny z vysušeného dřeva, mají vyšší pevnost, únosnost a tvarovou stabilitu než masivní prvky. Známy jsou i tzv. prutové prvky z vrstveného dřeva (z dýhových pásů či dokonce z dlouhých třísek), které se používají na nosníky, sloupy a nárožní krokve. Díky vysoké únosnosti a tuhosti jsou schopny nahradit ocelové profily. Praktická montáž je pak tesařskou záležitostí, vyžadující patřičný řemeslný fortel.

Transport velkorozměrových dílů montované skládačky.

Obvodový plášť dřevostaveb montovaných přímo na staveništi je sendvičový, nabídka materiálů na trhu nabízí velmi různorodou skladbu a různý vzhled domu (od omítnuté fasády přes dřevěné obložení až po obklady z cembonitu či jiných typů desek). Dřevostavba tak může získat velmi individuální ráz a různé tepelnětechnické vlastnosti.

Srubové dřevostavby vidí laik jako stavby roubené z masivních otesaných klád nebo kmenů v naturální podobě. Staví se však také z masivních lepených trámů. Spojují se systémem pero-drážka, který zaručuje vynikající pevnost a stabilitu. Výhodou je, že v takovýchto konstrukcích nevznikají hluboké trhliny jako v masivních trámech.

text: Petr Saulich, foto: archiv, ilustrace: Tomáš Milsimer

logo MessengerPoslat Messengerem