Místu styku fasády s terénem se říká podezdívka. Na ni přímo navazuje okapní chodník, vyspádovaný směrem od stavby. Kolem domu však najdete i jiné zpevněné plochy.