Přínos „umělých hmot" lze spatřovat nejen v technologickém pokroku, ale také ve zrodu špičkových materiálů a odlišném pojetí designu.