O odstraňování poruch v oblasti vodovodních instalací se říká, že je zvládne i méně zručný kutil. Snad s výjimkou opravdových banalit však bývá skutečnost jiná. Nesprávný postup může skončit opravdovou havárií a někdy se i pěkně prodraží.

Tentokrát ponecháme stranou opravy mechanicky poškozených zařízení, protože oprava si zpravidla žádá komplexní výměnu, a zaměříme se na jednodušší úkoly.

Výměna ventilového těsnění

Napřed je třeba zastavit přívod vody. Současně vypustíme zbytek vody z trubek, odvodnění docílíme prostým otevřením výtokového ventilu. Samotná výměna těsnění se malinko liší podle typu ventilu, při troše zjednodušení se u nás používají dva druhy. Starší ventily pracují pomocí ovládací olivy, novější mají plášťovou hlavici. Ventil s olivou si žádá odšroubování krytu, plášťovou hlavici sundáme jednoduše rukou (někdy bývá jištěna středovým šroubkem).

Bref WC Tormado čistí nejen mísu, ale i odpad (Henkel).V obou případech se nám uvolní přístup k matici vřetene. Pomocí vhodného klíče (anebo použijeme tzv. siko kleště) vřeteno vy­šroubujeme. Ve spodní části uvidíme těsnicí kuželku (nebo plochý těsnicí krou­žek), kterou lze odšroubovat a vyměnit za novou. Při větším poškození součásti je někdy zapotřebí vyměnit celé vřeteno. Při zpětné montáži postupujeme opačným způsobem. Trh nabízí také modernější kohoutky s keramickými disky. Příčinou jejich netěsnosti bývá zpravidla mechanická nečistota. Její odstranění bychom měli přenechat odborníkovi.

Čištění ucpaného odpadu

Nejprve si ověříme, jestli nedostatečný odtok odpadní vody není způsoben ucpanou kanalizací. Vyloučíme-li tuto možnost, může jít o ucpání odpadové trubky. Prvním pokusem o její uvolnění by mělo být použití pryžového zvonu. Tlakové rázy, které v potrubí vznikají jeho použitím, zpravidla dovedou uvolnit mechanické nečistoty. Když to nepomůže, doporučujeme zaměřit se na sifon. Postup není složitý. Kvůli zachycení případného obsahu postavíme pod umyvadlo kbellík. Teprve potom můžeme sifon rozšroubovat a pe­člivě jej vyčistit. Někdy se přitom ne­obejdeme bez pomoci drátu. Dbáme, aby uvolněná nečistota byla skutečně vyňata, aby se potrubím nedostala hlouběji do odpadu, protože o něco dále by mohla způsobit tutéž závadu.

Odvzdušňování přívodního potrubí

Závada, které si budeme všímat, se týká především rozvodů teplé vody. Jde o to, že přívod vody k výpustným ventilům ne­bývá veden vždy přesně s požadavky horizontálních a vertikálních rozvodů. Při ko­lísavém tlaku anebo vlivem netěsnosti se může stát, že se uvnitř potrubí vytvoří vzduchová bublina. Oproti vodě je stlačitelná, tzv. pulzuje a brání průtoku.

K ná­pravě někdy pomůže obyčejné poklepání po rozvodech (př. dřevěnou paličkou obalenou hadrem), zvláště je třeba věnovat pozornost ohybům. Když se kýžený výsledek nedostaví a voda stále vytéká přerušovaně nebo nevytéká vůbec, je třeba přikročit k tzv. tlakování.

Větší tlak vody

Potřebujeme k tomu obyčejnou gumovou hadici o vhodném průměru. Jeden její konec navlékneme na výtokový ventil zavzdušněného potrubí a dobře upevníme, nejlépe hadicovou sponkou. Druhý konec téže hadice stejným způsobem navlékneme na výstup hlavního rozvodu vody - v rodinném domku příkladně ve sklepě, v bytech většinou ve stoupačkách za WC nebo v ku­chyni. Potom je třeba otevřít ventil postiženého potrubí a nakonec ventil hlavního rozvodu. Větší tlak vody z přívodního řadu zpravidla vytlačí teplou vodu se vzduchem zpátky do nádrže a zjedná tak nápravu.

Ucpaný odpad WC

Čištění odpodního potrubí WC nebývá věc ani příjemná, ani jednoduchá. Nejlepší je důkladná prevence.Hned v úvodu je třeba říci, že oprava bývá v mnoha případech složitá a je lepší ji přenechat odborníkům. Přesto se můžeme o řešení pokusit sami. Ovšem pozor! Rozhodně by k těmto pokusům neměla patřit snaha o propláchnutí odpadu. Zpravidla dojde k zatopení místnosti a škoda vzroste. Doporučit se dá tlakování odpadu zvonem anebo záchodovým kartáčem, na který jsme namotali kus hadru.

Energickými pohyby nahoru a dolů se v potrubí střídá tlak a podtlak, což může vést k uvolnění odtoku. Také můžeme zkusit vsunout do odpadu pružný ocelový háček, upevněný na bowdenu nebo jiném několikametrovém nosiči. Trh nabízí celou řadu těchto pomocníků domácnosti.

Protékající voda z nádržky WC

Při současných cenách vody může neřešený problém způsobit průvan v peněžence. Připomeňme si proto nejčastější příčiny závady a možnosti odstranění.

Předně se může jednat o poškozený plovák. Jeho oprava by byla složitá, neefektivní a v takovém případě raději koupíme nový. Před nákupem si ověříme velikost a tvar původního plováku, odlišnosti mo­hou vést k dalším problémům.

Poškozené těsnění přívodního ventilu. Při jeho výměně nejprve uzavřeme přívod vody, sundáme kyvnou vidlici a poté se dostaneme k těsnění. Je lepší vyměnit je za nové, ale v nouzi někdy pomůže změnit jeho umístění ve svislé ose.

Pokud jsou plovák i těsnění v pořádku, může být závada v raménku. Optimální přítlačný moment uzávěru je dán součinem síly a ramene a právě nastavená délka ramene může být odlišná od konstrukčního požadavku. Seřízení by mělo spočívat v korekci kontaktu plováku s dotykem. V praxi to znamená spustit plovák níž. U jednodušších mechanismů toho dosáhneme ohnutím kovového ramene, u novějších typů pomocí seřizovací matice.

Více článků z rubriky STAVBA na www.dumabyt.cz nebo www.modernibyt.cz.

Prosakující nebo kapající potrubí

Příčinou bývá obvykle mechanické poškození, materiálová únava, na řadě případů má svůj podíl mráz. Oprava praskliny si zpravidla vyžádá déletrvající stavební práce (mokré procesy). Může však nastat situace, kdy je třeba stavební zásah odložit na pozdější dobu. Jde-li o drobnější závadu, můžeme důsledky alespoň dočasně omezit. Nejprve však uzavřeme hlavní přívod vody a otevřeme všechny kohoutky.

Jednoduchým, ale ne vždy doporučovaným způsobem je použití vazelíny. Vazelínu, nejlépe ropnou, bychom měli vtlačit do trhliny a následně ovázat textilem, nebo lépe instalatérskou lepicí páskou.

Lepší je oprava za pomoci epoxidové pryskyřice, hodí se na kovové potrubí i na některé plasty. Postup není složitý. Těsně před aplikací smirkovým papírem zbrousíme povrch potrubí, aby lepicí hmota dobře přilnula. Podle návodu rozmícháme pryskyřici s tužidlem a naneseme na poškozené místo, které následně ovineme izolační páskou, pokud možno stahovací. Doba tuhnutí pryskyřice bývá podle druhu od několika vteřin až po jeden den. Teprve potom pustíme do soustavy vodu, ale kohoutky by měly zůstat chvilku otevřené, aby byl vytlačen vzduch.

text: Miroslav Hruška, foto: archiv a autor

logo MessengerPoslat Messengerem