Ve starších domech je někdy nutné rekonstruovat poškozené podlahy. Nové podlahové souvrství mívá větší hmotnost i tloušťku než původní podlaha, což vyvolává řadu technických a provozních problémů. Moderní technologie však nabízejí vyhovující řešení.