Zvyšující se hladina hluku všude kolem nás klade větší nároky na klid v domě nebo bytě. Ani doma se ale mnoho lidí hluku nezbaví. Stačí k tomu hluční sousedé, hlasitá hudba, televize z vedlejší místnosti anebo nejrůznější rušivé zvuky zvenku. Důsledkem života v permanentním hluku je častá únava, bolesti hlavy, nespavost nebo psychické problémy. Jak docílit příjemného domácího prostředí bez nežádoucích zvukových kulis? Podle Ing. arch. Terezy Vojancové ze společnosti URSA, předního výrobce a dodavatele minerálních izolací, je řešením výběr kvalitního izolačního materiálu, který v maximální míře pohlcuje zvuk.

Při výběru izolace, díky které bude náš dům nebo byt chráněn před okolními zvuky, je hlavním měřítkem třída zvukové pohltivosti a odpor proti proudění vzduchu AFr. Odpor proti proudění vzduchu představuje míru, která specifikuje, jak minerální izolace dokáže vzdorovat proudícímu vzduchu. Základní požadavek u zvukově tlumících izolací je AFr ≥ 5 kPa.s/m2. S rostoucím AFr roste i zvukový útlum.

Existují přitom dvě možnosti, jak se zvuk šíří, a které musí minerální izolace vyřešit. „Vzduchovou neprůzvučností zamezíme šíření hluku vzduchem, a to mezi místnostmi v objektu nebo mezi venkovním prostorem a vnitřní místností. Naproti tomu kročejová neprůzvučnost znamená schopnost materiálu izolovat hluk způsobený chůzí, během, pádem tělesa na podlahu a podobně, uvádí Ing. arch. Tereza Vojancová ze společnosti URSA.URSA PUREONE TWF

Izolovat hluk lze v novostavbě, starším domě i bytě

U novostaveb je třeba myslet na odhlučnění domu s předstihem již při plánování konstrukce stavby, protože je vhodné zvolit příčky s dostatečnou šířkou minerální izolace, aby docházelo k co nejmenšímu přenosu zvuku. Do lehkých příček se hodí nejlépe materiály URSA PUREONE TWP 37, URSA PUREONE TWF 37 nebo URSA TWP 1. Ve srovnání s příčkami bez izolace dojde ke zlepšení neprůzvučnosti o 6 až 15 dB.

Akustický komfort je možné zlepšit i v bytech nebo starších domech. V takovém případě je nejvhodnějším řešením výstavba akustické předstěny. „Akustická předstěna se montuje před stávající stěnu a začne fungovat jako dodatečná izolace. Navíc pomůže zlepšit vzduchovou neprůzvučnost o prokazatelných 6 dB, přičemž tloušťka aplikované vrstvy je pouhých 4,25 cm. Do předstěny využíváme pružný, tuhý a uživatelsky velmi příjemný materiál URSA PUREONE USF 31,“ dodává Ing. arch. Tereza Vojancová.

URSA PUREONE TWP

Specifika vícepatrových bytových domů

Největší problém s hlukem mívají obyvatelé vícepatrových domů, ve kterých se násobí zvuky pocházející z každodenního provozu domácností. Stačí přitom běžný pohyb po bytě, který sousedům z nižšího patra zní jako nepříjemné dupání, nebo posouvání předmětů po podlaze připomínající každodenní přemisťování nábytku.

Tehdy je kromě kročejové neprůzvučnosti potřeba myslet i na efektivní izolaci podlahy. Dobře izoluje tzv. plovoucí podlaha, kdy se pod její roznášecí vrstvu vkládá speciální kročejová minerální izolace na bázi skla URSA UDP v tloušťce 20 až 40 mm. Kromě kvalitní izolace je nutné zajistit oddělení roznášecí vrstvy podlahy od obvodových konstrukcí. Tím dojde k zamezení šíření kročejového hluku akustickými mosty.

Poslední částí bytu nebo domu, jejíž kvalitní izolace zajistí klidné bydlení, je strop. U stropu se instalují podhledy s minerální izolací vyrobené na bázi skla. Použití izolace URSA ze skelné vlny, například URSA PUREONE DF 39 nebo URSA DF 38, vykazuje vynikající výsledky zvukové neprůzvučnosti dřevěných trámových stropů.

URSA TWP

Minerální izolace URSA pohlcují zvuk, zajišťují tepelný komfort a šetří životní prostředí

Minerální izolace URSA jsou klasifikovány nejvyšší třídou A, která zajišťuje maximální pohltivost zvuku. U všech je deklarován odpor proti proudění vzduchu AFr5 či více. Je nezbytné, aby izolace byla v konstrukci vzduchotěsně uzavřena. Čím těsněji budou obálkové konstrukce aplikovány, tím je minerální izolace výkonnější v pohlcování hluku. Minerální izolace URSA brání nejen prostupu hluku, ale i tepla a klasifikují se třídou reakce na oheň A1 jako nehořlavé.

Ani při volbě minerální izolace není třeba rezignovat na šetrnost k životnímu prostředí. Minerální izolace společnosti URSA jsou vyrobené z více než 90 % z obnovitelných zdrojů. Jejich podstatu tvoří ze 70 % skleněné střepy, které pochází z recyklovaného skla a přes 20 % pak tvoří písek. Materiály URSA GLASSWOOL i URSA PUREONE během svojí životnosti ušetří několiksetkrát více energie, než je třeba na jejich výrobu.

Zdroj: Marketingové sdělení

logo MessengerPoslat Messengerem