Se zvětšujícím se podílem prosklených ploch na fasádách domů roste potřeba vybrat okna s dostatečnými tepelněizolačními vlastnostmi.

Současná představa o komfortním bydlení staví na interiérech plných přirozeného světla, tedy velkých prosklených ploch, což se zároveň dostává do rozporu s požadavky na tepelný komfort za co nejméně peněz. Ruku v ruce s tím, jak se zlepšují tepelněizolační vlastnosti stavebních materiálů, se logicky tyto požadavky přenášejí i na vlastnosti oken.

Okno je systém

Máme-li posuzovat okna z hlediska tepelné izolace, je třeba si uvědomit, že okno se skládá ze skla, profi lového rámu, distančního rámečku, popřípadě dalších prvků. V neposlední řadě záleží také na správné instalaci okna do stavebního otvoru, na což se často zapomíná.

Slovo odborníka

Ing. Miroslav Sázovský, specialista na sklo ve stavebnictví

Možná vás nemile překvapí, že ačkoliv se píše rok 2013, současné technologie nedokážou v zabudovaném stavu jednoznačně měřit kvalitu tepelné izolace izolačního dvojskla nebo trojskla. Ještě horší zpráva zní, že neexistuje izolační sklo, ze kterého by neunikal izolační plyn, který vytváří tepelnou izolaci. Můžete tedy jen důvěřovat, že výrobci a prodávající dodržují přísné technologické předpisy a normy, aby vám dodali zasklení s tepelnou izolací, kterou stvrzují svým písemným prohlášením o vlastnostech.

Proč izolační plyn – argon uniká z izolačního skla?

Jednoduše řečeno, jednotlivé molekuly argonu nevytvářejí žádnou strukturu, proto projdou každou uměle vytvořenou bariérou. Jde o fyzikální jev, kterého se jen tak nezbavíme. Můžeme se pokusit tento jev jen zpomalit. Přirozenou vlastností plynů je navzájem se směšovat a vyrovnávat koncentraci jednotlivých obsahových složek mezi různými oddělenými prostředími. Tyto procesy vznikají v mezimolekulární oblasti a jsou tím intenzivnější, čím je větší rozdíl ve složení a v koncentraci plynů v oddělených prostředích. Uvnitř izolačního skla je při naplnění běžně dosahována koncentrace izolačního plynu nad 90 %, proti tomu v okolí se tyto plyny vyskytují jen v zanedbatelném stopovém množství, tím dochází k velkému rozdílu koncentrací obsahu izolačního plynu ve dvou prostředích, což zrychluje jeho směšování.

Na co se tedy při koupi izolačního skla zaměřit?

Kvalita izolačních dvojskel z pohledu tepelné izolace závisí na dodržování technologické kázně při výrobě a na kontrolním mechanismu kvality výroby. Zaměřte se tedy především na to, zda váš dodavatel dodržuje zákonem předepsané postupy, jak izolační skla vyrábět a testovat, aby vám dodal tu nejvyšší kvalitu, kterou by měl označit ve shodě s nařízením Evropského parlamentu a rady CPR.

Okno Winergetic Premium Passive je díky Ug=0,3 vhodné do domů v pasivním standardu.Izolační plyny

Historie plnění dvojskel izolačními plyny není nijak rozsáhlá, protože poměrně donedávna se používalo zasklení jen jedním sklem nebo dvěma samostatně rámovanými skly, jak to vidíme u špaletových oken. Jakmile se začala do jednoho rámu vkládat skla dvě, netrvalo dlouho a přišly na řadu experimenty s výplní meziskelního prostoru vhodným médiem.

Začalo to dvojsklem plněným vysušeným vzduchem, nebo takzvanými vakuovými skly s částečně odsátým vzduchem. O vakuu se zde však nedalo hovořit ani náhodou a nijak výjimečnými vlastnostmi tato okna neoplývala, protože izolovala stejně jako dvě skla za sebou. Kvalitativní posun okna zaznamenala až při plnění meziskelního prostoru vzácnými plyny, které mají nižší tepelnou vodivost než vzduch. Konkrétně šlo o argon, krypton nebo xenon.

Více článků z rubriky STAVBA na www.dumabyt.cz nebo www.modernibyt.cz.

Nízkoemisní vrstva

Velkým skokem z hlediska lepších tepelněizolačních vlastností bylo ošetření povrchu skla tzv. termoflexní nízkoemisivní vrstvou. Díky této vrstvě tak výrobci u oken podstatně snížili tepelnou prostupnost. Např. pokud máme u dvojskla jedno ze skel ošetřeno nízkoemisní vrstvou, tak tepelněizolační vlastnosti okna zdvojnásobíme. Záleží také na tom, kam bude nízkoemisní vrstva směrována – pokud to bude směrem do uzavřeného prostoru dvojskla či trojskla, stačí použít levnější měkké pokovení, pokud je vrstva v kontaktu s měnícím se vzduchem, je zapotřebí volit dražší tvrdé pokovení.

Fólie Heat Mirror

Náročné klimatické podmínky v prostorách vnitřního bazénu kladou velmi přísné požadavky i na kvalitu použitých skel i rámů.Pod názvem Heat Mirror se skrývá speciální fólie pokrytá nízkoemisivní vrstvou, která je napnuta uvnitř izolačního dvojskla. Výsledkem je třívrstvý systém se dvěma oddělenými komorami (analogie trojskla), ovšem s hmotností dvojskla. Na rozdíl od ostatních vícekomorových systémů umožňuje toto řešení umístit speciální nízkoemisivní pokovení mezi vnější a vnitřní tabuli tam, kde je její vliv nejúčinnější.

Tato vrstva způsobuje selektivní propustnost a odraz elektromagnetického záření o určitých vlnových délkách: je propustná pro viditelné světlo a zároveň odráží vzdálené infračervené (teplo přenášející) záření a škodlivé ultrafialové (UV) záření. To se pak pozitivně projeví jak na tepelné pohodě interiéru, tak na stavu povrchů zařizovacích předmětů, které nejsou UV zářením tolik poškozovány.

text: Adam Krejčík, foto: Oknoplast

logo MessengerPoslat Messengerem