Slunce je základní podmínkou života na Zemi. Ze vzdálenosti 150 milionů kilometrů na ni bezplatně dopadá sluneční záření - nejbohatší zdroj ekologicky zcela čisté energie. Energii Slunce umíme využívat nejen pasivně, ale současné technologie ji umí zhodnotit i aktivně.

Úspora a úcta k prostředí

Využitím sluneční energie se redukují emise CO2, které se podílejí na globálním oteplování. Doposud byla sluneční energie v porovnání s fosilními palivy znevýhodněna vyššími investičními náklady na jednotku instalovaného výkonu. Situace se však mění, cena fosilních paliv stále stoupá a energie získaná z obnovitelných zdrojů energie se stává výhodnější.

Kontakty na firmy a skrytý text se zobrazí až po registraci a přihlášení.

celý článek

logo MessengerPoslat Messengerem