U staveb na bázi dřeva akustické vlastnosti určuje skladba konstrukce spolu s kombinací použitých materiálů. Jde především o vlastnosti jednotlivých vrstev a způsob spojení těchto vrstev v celek.

Důležitou roli hraje použitá výplň (materiál, tloušťka, vlastnosti a další parametry) a u kročejové neprůzvučnosti je třeba počítat i s vlivem vrchní vrstvy položené na stropní konstrukci.

Více článků z rubriky STAVBA na www.dumabyt.cz nebo www.modernibyt.cz.

Používané materiály

Jedna z používaných metod montáže rodinného domu z předem vyrobených a dokonale izolovaných dílců (MS HAUS).K izolaci příček se používá tzv. minerální vlna ve formě rohoží nebo desek. Většinou slouží zároveň jako izolace tepelná i akustická, případně u nich některá z požadovaných vlastností převažuje. Materiálu se také říká kamenná vlna či vata. Vyrábí se z umělých anorganických vláken. Dalším produktem jsou měkké svinovací pásy, rohože z minerální plsti nebo volná vlna, využívaná k výplni dutin ve stropech či ve stěnách, v podstřeší nebo mezi krokvemi a jinde. Minerální vlna sama o sobě je nehořlavá, hotový výrobek je pak nesnadno hořlavý.

Nabízí se prakticky bezpočet variant a záleží na výrobci nebo dodavateli systému (případně kompletní stavby domu), kterou z nich využívá, prakticky aplikuje a nabízí. Obvyklým řešením dřevopříček je rámová konstrukce s výplní izolačním materiálem a oboustranným opláštěním. Příklad: 12,5 mm deska SDK + 12,5 mm deska Fermacell + 60 až 120 mm tepelné izolace (zpravidla minerální vlákno) + 12,5 mm deska Fermacell + 12,5 mm deska SDK.

Ekopanel

Robustní a pevný stavební panel zhotovený z lisovaných vláken a stébel pod vysokým tlakem umožňuje realizaci samonosných příček metodou suché montáže, nevyžaduje žádnou speciální nosnou konstrukci. Ekopanely přitom dosahují nadprůměrných tepelných a akustických izolačních vlastností a požadované požární odolnosti. Neprůzvučnost jednoduché příčky z ekopanelů (o tl. 6 cm) bez povrchových úprav je 33 dB, dvojité příčky pak 45 dB (srovnatelné s 50 cm silnou stěnou z pórobetonu).

Rouno z taveného skla

Nejvíce skla v domě nenajdete ani v oknech a prosklených plochách, ale ve stěnách, příčkách, střechách. Jde o tepelnou, akustickou a protipožární (v jednom) izolaci nové generace, vyráběnou pomocí ECOSE® Technology z ryze přírodních a recyklovaných surovin. Používá se pojivo bez obsahu formaldehydu. Nová technologie byla vyvinuta jak pro materiály ze skelné, tak z kamenné minerální vlny. Ohleduplnost k životnímu prostředí podtrhuje i vysoká míra recyklovaných střepů (až 78 %) použitých pro tavení skloviny. Tedy střepů, které se už mnozí lidé naučili pečlivě třídit a odkládat do speciálních kontejnerů.

Náš tip

S minerální izolační vlnou s ECOSE® Technology se skvěle manipuluje – produkty jsou měkké, málo prašné, bez zápachu a snadno se řežou. Izolace se vyznačuje vysokým stupněm ekologické udržitelnosti, ve srovnání s tradiční izolační vlnou (žlutá) přispívá použití produktu ke kvalitnějšímu vnitřnímu prostředí budov. Navíc má všechny výhody, na které jste zvyklí u tradiční minerální vlny. „Hnědá“ izolace si zachovává stávající mechanické vlastnosti – vysokou izolační a akustickou schopnost, paropropustnost a ohnivzdornost.

Ve stěnách z „papíru“

Takhle se rodí dřevostavby s unikátní difúzně otevřenou skladbou stěn DifuTech®. Součástí sendviče jsou velmi kvalitní univerzální sádrovláknité desky Fermacell 15 mm, plnící statickou, protipožární a také akustickou funkci (ATRIUM).U konstrukčně lehkých staveb, zejména sendvičových dřevostaveb, se často objevují pochybnosti o jistotě domovního klidu. Zbytečně. Výhodou suché výstavby příček (ze sádrokartonu nebo sádrovláknitých desek) je využití tzv. principu kmitajících membrán s pohltivou vrstvou vloženou do mezery mezi nimi. Takové konstrukce splní stejnou neprůzvučnost jako konstrukce masivní, ovšem při nesrovnatelně menší hmotnosti.

Příklad: vzduchovou neprůzvučnost Rw = 49 dB zajistí stěna ze železobetonu tl. 100 mm o hmotnosti cca 230 kg/m2, stěna z plných cihel tl. 150 mm o hmotnosti cca 250 kg/m2 a také stěna s modrou, akustickou sádrokartonovou deskou tl. 100 mm o hmotnosti pouhých 28 kg/m2. Kromě toho lze pomocí sádrokartonových desek vybudovat předstěnu, čímž se zvýší neprůzvučnost například pórobetonové omítnuté stěny tl. 80 mm z Rw = 35 dB na Rw = 63 dB.

text: Petr Saulich, foto: archiv firem

logo MessengerPoslat Messengerem