Mezi nejhorší práce patří dodělávky. Například trhliny, které se na nové fasádě objeví až časem. Díky moderním těsnicím hmotám je však taková situace snadno řešitelná.

Máte zabudovaná nová plastová okna a nedávno dokončené za­teplení pomocí kontaktního za­teplovacího systému, na kterém máte bez­vadně provedenou tenkovrstvou omít­ku. Řemeslníci odvedli dobrou práci a vše je tak, jak má být - rovné, lícuje, doléhá.

Kontakty na firmy a skrytý text se zobrazí až po registraci a přihlášení.

K opravě budeme potřebovat: transparentní silikon, vytlačovací pistoli – nejlépe s možností přesného dávkování a v tomto případě zbytek pastózní tenkovrstvé fasádní omítky, zakrývací pásku, špachtli a ostrý nůž.Po nějaké době se vám ale objeví trhliny po obvodu oken nebo dveří, což je velmi nepříjemné, protože tudy může do struktury zateplovacího systému za­tékat voda. Spárou může také foukat či do ní může pronikat hmyz. V kaž­dém případě je to nepříjemné a může to vést k dalšímu poškození.

! Prohlédněte si on-line NEJVĚTŠÍ KATALOG RODINNÝCH DOMŮ !

Příčinou takového „utržení" je většinou rozdílná tepel­ná roztažnost jednotlivých materiálů. Po­mo­cí jednoduchého postupu, jehož hlav­ním protagonistou je silikon, lze i ta­kový problém vyřešit velmi elegantně a vlastními silami. Detailní návod najdete ve fotogalerii (viz níže), kde je popsán celý postup krok za krokem.

text: Stojan Černodrinski, foto: archiv

logo MessengerPoslat Messengerem