Mezi nejhorší práce patří dodělávky. Například trhliny, které se na nové fasádě objeví až časem. Díky moderním těsnicím hmotám je však taková situace snadno řešitelná.