Palisády či svahové tvárnice zajistí zahradní terén proti nechtěným posunům zeminy, zároveň učiní zahradu zajímavější.

Palisády Patria v barvě přírodního betonu oddělují dlážděný chodník od plotu a zároveň chrání povrch chodníku před znečištěním zeminou (PRESBETON).Beton už dávno ztratil pověst průmyslově nudného a šedivého materiálu – díky novým technologiím zpracování, probarvování a úpravě povrchů je často k nerozeznání od podstatně dražšího přírodního kamene. Navíc oproti kameni má beton ještě jednu výhodu, a to možnost za přijatelnou cenu vyrobit velký počet stejných tvarově složitějších kusů, od okrasných či svahových tvárnic až po schodišťové dílce či další prvky venkovní architektury. Z betonu můžete mít také mnoho druhů dlažby, zídky, podezdívky a sloupky plotů, ale také květináče či dílce pro studny. Nabídka je to natolik pestrá, že pouhý výčet všech možných betonových prvků by vydal na celý článek, proto se dnes zaměříme na svahové tvárnice a palisády.

Více článků z rubriky ZAHRADA na www.dumabyt.cz nebo www.modernibyt.cz.

Palisády čtvercového průřezu spolu s dlažbou Parketa s colormixem RUDEN působí skvěle a hodí se ke každé stavbě či na jakoukoliv zahradu (DITON).Palisády v zahradě

Betonové palisády svůj tvar odvozují z dřevěných kůlů, které zatlučeny do země těsně vedle sebe tvořily stěnu či hradbu. Palisády z betonu se liší podle velikostí, průměrů i průřezů; staví se vedle sebe, ale některé se spojují jednoduchými zámky. Obvykle se vyrábějí v délkách 400–1 500 mm a mají čtvercový, osmihranný či kruhový průřez. Palisády jsou určeny pro vytváření terénních stupňů jak ve zpevněných, tak v zatravněných plochách, ale uplatní se také pro budování schodišťových stupňů, obrub chodníků, rámování zahradních solitérů či tvorbu lehkých opěrných zdí.

Jak zabudovat palisády

Betonové svahové tvárnice můžete vyplnit zeminou a nechat prorůst skalničkami či okrasnými dřevinami nebo je jen prosypete kamennou drtí nebo kačírkem (CS-BETON).Palisády se kladou těsně vedle sebe do betonového lože ze zavlhlé betonové směsi. Při zabudování je nutné kontrolovat svislost každé palisády. Vzhledem k tomu, že palisády mají mírný kuželovitý tvar, je třeba jejich svislost zafixovat ještě před zatvrdnutím betonu, např. pomocí plastového obkladačského klínku. Jestliže budou palisády z jedné strany zasypány zeminou, nebo budou umístěny v místě se zvýšenou vlhkostí, je vhodné je ochránit z inkriminované strany nopkovou fólií. Předejdete tím výskytu vápenných výkvětů nebo růstu mechů.

Víte, že...

– Zeď z okrasných tvárnic slouží pouze jako estetický a technický prvek chránící dané místo proti přirozené erozi půdy nebo vyplavování zeminy vodou z vegetačních ploch, ale nesmí být použita jako nosná opěrná zeď
– Stavbu vyšší než 1,2  m je třeba konzultovat se statikem s ohledem na typ zeminy a konkrétní terénní podmínky daného místa.

Okrasné svahové tvárnice

Palisády poslouží i jako obruba chodníků či záhonů, skvěle si rozumí i s betonovou dlažbou. Je zde také velký prostor pro různé barevné kombinace (PRESBETON).Mezi betonové prvky sloužící k výstavbě okrasných lemů, ke zpevnění mírných svahů, nebo k vytvoření okrasné či protihlukové stěny do zahrad nebo skalek patří svahové okrasné tvárnice. Tyto tvárnice se liší velikostí, tvarem i zpracováním povrchu (mohou mít hrubozrnný nebo štípaný povrch). Stěna může být svislá, nebo kopírovat mírný svah do sklonu 60°.

Okrouhlé tvárnice do sebe dobře zapadají a vytvářejí tak dostatečně funkční zámek, obdélníkové svahové tvárnice na sobě zase pevně „sedí“ díky tvarovanému čelu. Zámkové spoje zabraňují posunutí jednotlivých řad. Podle polohy uložení jednotlivých tvárnic lze kopírovat rovné, zaoblené i různě tvarované půdorysné linie. Hotové stěny se obvykle osázejí vhodnými trvalkami a okrasnými dřevinami, ale mohou se také ve spodních řadách pouze prosypat kamennou drtí. Kořeny vysazených rostlin později přispějí k dalšímu zpevnění svažitého terénu, protože tvárnice mají dno s otvorem.

Naše rada

Kvalitní palisádu poznáte podle povrchové úpravy a kvality zpracování. Drobné povrchové trhlinky totiž mohou být snadným cílem různých mechů a lišejníků a palisáda brzy přestane plnit svou estetickou a později bohužel i technickou funkci.

Svahové tvárnice z probarveného betonu pomohou zpevnit a ochránit svah před půdní erozí, zároveň jsou pro zahradu estetickým přínosem (PRESBETON).Svahové tvárnice

Na rozdíl od okrasných tvárnic nedisponují svahové tvárnice dutinami pro rostliny. Slouží k úpravě a zpevnění mírných svahů, ke zřizování mimoúrovňových ploch v zahradní architektuře a ke stavbě malých okrasných stěn či zídek. Ze svahových tvárnic se staví nasucho, a to buď do rovných linií s vytvořením klasických rohů, nebo z nich můžete vytvořit sestavy zaoblené. Zídka se staví kolmo k terénu, nebo stupňovitě s odskokem do 5 cm (se základem v nezámrzné hloubce).

text: Adam Krejčík, foto: archiv

logo MessengerPoslat Messengerem