Vybudovat zahradu s dostatkem soukromí u jednoho ze čtyř řadových domů, postavených netypicky do vějíře, vyžaduje určitou dávku odvahy. Výsledek je ovšem impozantní…

V pozdním létě a na podzim kvetoucí sasanka Anemone hupehensis ’September Charm’.Přestože půdní ani klimatické podmínky nebyly nijak zvlášť příznivé, podařilo se navrhnout a vybudovat přírodní prostor, který by jistě obstál v nejedné odborné soutěži. Majitelkou a zároveň i realizátorkou zahrady je skutečná profesionálka. Kateřina Pospíšilová vystudovala obor zahradní a krajinnou tvorbu a studovala a pracovala v Londýně, kde se učila od těch nejlepších zahradníků a projektantů.

Zaujalo nás

„Zahradě je devět let a pravidelnou zálivku už nepotřebuje, zavlažuji jen rostliny v nádobách na terase, nově vysazené a užitkovou zahradu,“ říká majitelka. K zálivce využívá dešťovou vodu ze tří nádrží – na terase, vedle zahradního domku a v užitkové zahradě, kam teče samospádem z nádrže na terase. Kompost z odpadu ze zahrady a kuchyně zlepšuje strukturu těžké jílovité půdy a hnojí rostliny, na jaře „funguje“ jako mulč. Záhony jsou zapojené, pletí není příliš potřeba. Trávník se pouze jednou za rok provzdušní a přihnojí organickými hnojivy, jeho okraje se zaříznou.

Plamének Clematis tangutica ’Lambton Park‘ kvete průběžně od začátku léta až do podzimu.Kultivace prostředí 

„Zahrada se budovala zhruba před devíti lety po dokončení domu a původně tady byla jenom louka s velmi těžkou, jílovitou půdou. Navíc se nacházíme v poměrně mrazivé kotlině,“ vzpomíná majitelka domu. Pozemek v mírném jižním svahu je součástí sestavy čtyř řadových domů na okraji malé středočeské vesnice, postavených do vějíře. Zahrada má rozlohu asi 650 m², od domu se postupně rozšiřuje a poskytuje uživatelům dostatek soukromí. Její dolní část přirozeně navazuje na louku a les. 

Slovo majitelky

„Zahrada je proces, nikoli konečný produkt. Neustále se vyvíjí a já ji přetvářím podle potřeb rodiny i mé práce – je mou radostí, ale také mým pokusným prostorem.“ 

Přírodní koncepce

Záhony jsou zcela zarostlé, nezbývá tak prostor pro plevel.V zahradě se objevují oblé linie okolních kopců a zároveň je zde plně využitý kontrast strohosti nízce střiženého trávníku s bohatostí výsadeb, který můžeme často vidět v anglických zahradách. Ty jsou společně s okolní přírodou velkou inspirací pro majitelku domu. Jednotlivá společenství rostlin volí tak, aby působila naprosto přirozeně, aby se rostlinám na daném stanovišti dobře dařilo.

Výsledkem je nejen harmonický vzhled, ale i lepší vitalita rostlin a tím i snazší údržba. Zahradě vévodí listnaté keře a stromy, trvalky a růže. Perfektně střižený pobytový trávník navazuje na terasu u domu a často slouží jako fotbalové hřiště. V horní části zahrady najdeme sklad palivového dřeva, dřevěný zahradní domek s osázenou střechou, nechybí ani nádoba na dešťovou vodu s kohoutem vyvedeným na roh zahradního domku. Dešťová voda je využívána jak k zálivce čerstvě vysazených rostlin nebo květináčů na terase, tak k mytí zahradního nářadí. 

Více článků z rubriky INTERIÉR na www.dumabyt.cz nebo www.modernibyt.cz.

Od terasy směrem do zahrady

Vyvýšený záhon vystavěný formou suché zídky už není mezi rostlinami vidět. Pod ním je vřesoviště.V horní části zahrady můžeme spočinout v růžovém záhonu nebo ve vysokém trvalkovém záhonu s gleditsií. V širokém oblouku naproti terase je formou suché zídky vystavěn vyvýšený záhon, před zídkou se nachází malé vřesoviště s několika druhy vřesů, trav, azalek a dřišťálů. Svah od terasy směrem do zahrady je osázen směsí růží, trvalek a trav. Živé ploty podél delších stran zahrady tvoří převážně opadavé listnaté keře.

Dolní část patří štěrkovému záhonu, zčásti vyvýšenému s využitím kamenů. Součástí štěrkoviště je kamenné pítko pro ptáky. Jednoduchá dřevěná konstrukce pro růži ’New Dawn‘ slouží jako průchod do užitkové zahrady, kterou tvoří několik vyvýšených záhonů sestavených z prken, dva dřevěné kompostéry a nádrž na vodu z cortenu.

text: Vlastimil Růžička, foto: Kateřina Pospíšilová

logo MessengerPoslat Messengerem