Předvedeme vám, jak na malé ploše postupně vznikala příjemná oáza s prvky připomínajícími italské zahrady. Pojala všechna přání majitelů, od starého vzácného cypřišku přes sakury, kulovité zimostrázy a hortenzie až po jezírko, přírodní kámen i beton.

Když majitelé konečně vyjmenovali všechno, co by na nové zahradě chtěli mít, vyhlédli všichni zúčastnění z okna domu na těch několik málo čtverečních metrů pod nimi a první, na co se zahradní architekt zeptal, bylo: „A kde je vlastně ta zahrada?"

Ptejte se odborníků na ZAHRADU v PORADNĚ.

Symbol domova zachráněn

Ideový návrh je řešen tak, aby bylo možno zahradu maximálně rekreačně využívat. Starý jalovec nad vodou byl samozřejmě na svém místě ponechán a projekt se mu přizpůsobil: 1) vchod z ulice 2) vchod do domu 3) dveře do garáže 4) červenolistá sakura 5) katalpa lemovaná zimostrázem 6) vysoké okrasné keře 7) starý cypřišek 8) azalky a pěnišníky 9) koupací jezírko 10) sakura 11) jeřáb 12) „bílá” zahrada pod hruškou 13) terasa 14) trávník.Představy majitelů byly opravdu velkorysé - velká plocha rekreačního trávníku, koupací jezírko, terasa, na kterou by se vešlo alespoň deset lidí. Zároveň se měla vyřešit pevná komunikace z garáže přes zahradu ke vchodu do domu tak, aby se dalo podcházet pod nízkým balkonem, a samozřejmě se nesmělo zapomenout na hodně kytek, nějaký ten stromek, keř a kdoví co ještě.

Jedinou původní vzácnou dřevinou na zahradě byl statný stromovitý cypřišek hrachonosný, který tu stál jako symbol domova snad již na začátku minulého století. Všichni se jednomyslně shodli na tom, že tu musí zůstat a ve zdraví přežít všechny očekávané terénní úpravy.

Před projektantem tak stálo nemálo úkolů. Týkaly se nejen estetické hodnoty budoucí zahrady a její rekreační funkce, ale také praktického řešení jednotlivých ploch. Zásadní bylo zajištění pohodlných a smysluplných komunikačních spojnic, práce s terénem a výškové členění celé zahrady.

Tři terasy jako výškové stupně

Zahrada je hotova. Katalpa je umístěna tak, aby zakrývala okno protější budovy.Po proměření domu, garáže a pozemku začaly vznikat první návrhy řešení. Ve výsledku byla zahrada rozčleněna do tří ploch o různé výšce: Ve směru od branky z ulice byl přístup do domu vyřešený tak, aby byl co nejkratší, bezpečný a pohodlný. Tím vznikla první, nejvyšší terasa. Ta je pojatá jako velký záhon s hustou výsadbou okrasných keřů, růží, trvalek a travin. Na této ploše také zůstal starý cypřišek, který se tak dostal do společnosti řady jiných okrasných rostlin. Do nižší zahrady se schází po třech schodech. Tento prostor tvoří hlavní část zahrady, které vévodí koupací jezírko a rekreační trávník.

Výška terénu se musela přizpůsobit potřebě projít pod balkonem a zároveň vyřešila odvodnění oken suterénu, které byly původně „utopeny" pod povrchem staré zahrady. Dalším výškovým stupněm je plocha terasy, která navazuje na dveře do garáže. Na terasu je potřeba vystoupat opět po třech schodech. Na tuto prostornou plochu se vešel i rozměrný krb, který si majitelé sami vybrali. K příjemnému posezení láká pohodlný venkovní nábytek a jednoduchý altán, který místo chrání a zastiňuje.

Více článků z rubriky ZAHRADA na www.dumabyt.cz.

„Skladné" jezírko do čtverce

I na velmi malé ploše se podařilo vybudovat koupací jezírko s chrličem.Aby se na tak malou plochu podařilo umístit jezírko, v němž by se dalo koupat, bylo třeba speciální konstrukce s kolmými stěnami a hloubkou pro 150 cm vody. Proto byl navržen tvar, který je „skladný" a zároveň co největší. Výsledná forma se tedy přiblížila čtverci. Přírodní charakter jezírka zdůrazňuje kamenná zídka vystupující z vody.

Jako významný efekt vyúsťuje ze zídky originální chrlič z nerezové oceli. Proudící voda napomáhá čištění jezírka a vylepšuje kvalitu vody. Pohodlný vstup do vody zajišťuje schodiště integrované ve skeletu jezírka.

Pestré a efektní zahradní rostliny

Součástí zahrady je i automatická závlaha, která se stará o pravidelný přísun vláhy nejen na trávník, ale i na záhony s okrasnými rostlinami. Zejména rostliny vysázené u paty starého cypřišku by bez umělé závlahy v jeho blízkosti dlouho nepřežily. Skladba rostlin je vybrána s ohledem na co největší pestrost a efekt kvetení v co možná nejdelším časovém úseku. Na jaře kromě tradičních cibulovin vykvétají jako první sakury, zlatice a šeříky, následují azalky a pěnišníky (rododendrony), uprostřed léta zavoní pustoryl (jasmín) a rozsvítí se mohutná květenství hortenzií. V té době již rozkvétají půdopokryvné růže a trochu později i jejich trvalkový doprovod, jako jsou šanty, levandule, ostrožky, třapatky a plaménky. U vchodu je na vysokokmenu zasazena katalpa, která svými obrovskými žlutozelenými listy vytváří příjemnou a lehce zastíněnou atmosféru při vstupu na pozemek.

Zahrada s atmosférou jihu

Noční osvětlení jezírka láká ke koupání i v horkých letních večerech.Pro celkové pojetí zahrady byly jednotící ideou prvky připomínající italské zahrady. Aby také ne - vždyť majitel je „nefalšovaný" Ital. Kouzlo domova mu mohou připomínat pravidelně rozmístěné kulovité zimostrázy, které dodávají zahradě určitý rytmus a řád. Tvar jezírka je rovněž inspirován antickými kašnami. Osobitým prvkem zahrady jsou použité materiály na zpevněných cestách a na stavbě jezírka.

Netradiční symbióza přírodního kamene na cestách (štípané kostky z přírodního křemence) a schodišťových stupňů z betonových prefabrikátů vyznívá nečekaně harmonicky. Zvolené řešení je trvanlivé a nenáročné na údržbu. Zároveň zajišťuje bezpečnou a pohodlnou chůzi. Třetím výrazným materiálem je lomový kámen použitý při stavbě jezírka. Tvrdý a odolný pískovec barevně ladí s přírodním křemencem na cestách. Dokonalé kamenické řemeslo je již jen perfektní tečkou za celým dílem.

text: Vladimíra Prouzová, foto: Jiří Prouza

logo MessengerPoslat Messengerem