Už poněkolikáté, jen s odstupem pár let, pozorujeme s velkými obavami, jak vytrvale prší a voda zaplavuje krajinu. O vlivu „nezvaného deště“ na přírodní zahrady jsme hovořili s Janou Novákovou, odbornicí na permakulturu.