Kapkovým zavlažováním záhonových i balkonových a pokojových rostlin v kořenáčích ušetříme až 2/3 vody oproti tradičnímu zalévání konví, hadicí nebo přenosnými zavlažovači.

Princip je jednoduchý - z vodovodního kohoutku nebo zahradním čer­padlem ze studny či nádržky se voda rozvádí podél živého plotu, k rostlinám v záhonech, truhlících či kořenáčích volně položenými tenkými plastovými trubičkami o průměru 4,6 mm. V místech kořenů se do trubky zašroubují buďto kapače, nebo postřikovače. Většina kapačů umožňuje nastavit výtok vody směrem ke kořenům v kapkách v množství od 1 do 8 litrů/hod.

Sestava automatického mikrozavlažování Micro-Drip: 1) zavlažovací počítač, 2) základní přístroj s filtrem, 3) přihnojovač, 4) pokládací trubka ø 13 mm, 5) rozdělovací trubky ø 4,6 mm, 6) kapače, 7) řadové kapače, 8) zapichovací držáky trubek, 9) rozstřikovací tryska na tyči, 10) čtyřhranný zadešťovač na prodlužovací trubce.Pokud je nutné rostliny nebo plochu záhonu v da­ném místě postřikovat shora, zašroubuje se do trubky rozprašovací tryska, ne­bo se do trubkové sítě napojí výkyvný zadešťovač, zaručující postřik pravoúhlých ploch podle nastavení od 5 do 50 m2. Aby systém dobře fungoval, přivádí se voda připojovací hadicí přes tzv. základní přístroj, který sníží tlak z vodovodu (bývá to kolem 3 barů) na jednotných 1,5 baru.

V jeho plastovém válečku je i výměnný filtr, který zachytává zrna nečistot a chrání tak trubky, trysky a ka­pače před ucpáním. Všechny zmíněné komponenty se nabízejí jako stavebnice, která umožňuje systém přizpůsobit místu i podmínkám a kdykoliv ho podle potřeby rozšiřovat.

Přihnojovač Gardena, který se dá zapojit do zavlažování, cena 460 Kč (1 litr náplně stojí 323 Kč).Odbočování a prodloužení trubek umožňují u nejrozšířenějšího systému Micro-Drip plastové trubkové spojky a rozbočky prostým nasunutím trubky a „kliknutím" pružinky. Jak tyto spojky, tak kapače se nabízejí ve dvou rozměrech - jednak pro pokládací trubky o průměru 13 mm, jednak pro rozdělovací trubky o průměru 4,6 mm. Oboje se dodávají v rolích po 15 nebo 50 metrech a jsou chráněny proti působení slunečních UV paprsků.

Jak se hadice napojují

Kapače se do trubek montují na vybraných místech pomocí plastového klíče s ocelovým hrotem, který je samozřejmou součástí všech stavebnic. Hrotem do trubky propíchneme otvor a kapač do něj našroubujeme ve směru hodinových ruček nasazenou hlavou klíče až na doraz!Systém skládáme vzájemným napojováním odstřižených kousků trubek pomocí plastových spojek, křížových kusů, T-kusů a L-kusů umožňujících odbočení do jednotlivých větví. Ty mohou běžet volně na povrchu, nebo se výhodně uchytí k upevňovacím plastovým svorkám ne­bo plastovým zapichovacím držákům. Donedávna pracné a nespolehlivé spojování s konečnou platností vy­řešila Gardena rychlospojkami.

Mikrozávlaha kapacími hadicemi

Ještě jednodušší je další způsob mikrozavlažování pomocí pružných kapacích hadic. Navzájem rychlospojkami spojovatelné elastické a proti UV paprskům chráněné hadice o průměru 13 mm, nabízené obvykle v délkách 50 m, mají uvnitř s odstupem 30 cm zabudované sa­močisticí kapače.

Podle typu propouštějí 1,6 nebo 4 litry „kapek" za hodinu. Pro závlahu na terasách a ve sklenících lze použít i tenčí hadici o průměru 4,6 mm, dodávanou v délkách po 30 m. Kapací otvory jsou kryty membránou, která propouští vodu, ale znemožňuje ucpávání nečistotami a hlínou.

Hadice se připojí na již zmíněný přístroj s filtrem a volně se položí podél živého plotu, řady keřů, řádků zeleniny či záhonových květin. Ko­nec se uzavře zátkou nebo tryskou. Po­kud se někomu černá klikatící se hadice mezi keři či květinami nelíbí, může jí zakrýt vrstvou mulčovací kůry. Existují i podzemní kapací hadice (základní přístroj je umístěn uprostřed), které se zapustí mělce pod povrch záhonu nebo i trávníku.

! Prohlédněte si on-line NEJVĚTŠÍ KATALOG RODINNÝCH DOMŮ !

Profit z řízených kapiček

Společným znakem obou způsobů mikrozávlahy je, že rostliny dostávají pravidelně jen tolik kapek vody, kolik pro svůj růst potřebují, a ztráty vody vypařováním se tak sníží na minimum. Voda se pomalým rozvodem v systému mírně ohřeje, což má na rostliny blahodárný vliv. Do přívodu lze nejnověji zapojit i přihnojovač, který dávkuje do zálivky doporučený typ hnojiva.

Quick α Easy Palcem ruky, v níž držíme spojku, přitáhneme pérovou pojistku k dlani, druhou rukou navlečeme na doraz připojovanou trubku či hadici a péro pustíme. Tím vytvoříme bezpečný spoj.Mikrozávlahu lze řídit manuálně - otočením kohoutku nebo spuštěním čerpadla. Když ale připojovací hadici připojíme ke kohoutku přes závlahové hodinky nebo dokonce závlahový počítač, můžeme od­jet i na delší dovolenou, aniž bychom starostí o zalévání obtěžovali sousedy. V nastavených intervalech, nebo dokonce „inteligentně", kdykoliv čidlo zapuštěné do půdy ohlásí, že rostliny žízní, se zavlažování spustí automaticky.

Pravidelná závlaha přirozeně temperovanou vodou podporuje růst a rozvoj rostlin. Účinek je prokazatelný už tím, že podle zkušeností zejména zelenina vyrůstá do větších rozměrů, a proto rostliny musíme vysazovat s větším odstupem.

Malá inventura

V každé stavebnici najdeme uzavírací ventil, několik různých typů kapačů a trysek, samostatně se prodávají jen zadešťovače a rotační zavlažovače.

Řadové kapače umožňují regulovat přívod vody v množství 2 nebo 4 l/hod. Některé typy mohou být i sa­mostatně regulovatelné v rozsahu od 2 do 20 l/hod natočením hlavice. V na­stavovací objímce je čisticí jehla.

Totéž umí i koncové kapače, montované na konec trubkové větve, u kte­rých se množství vody nastavuje pootočením hlavice. Některé jsou sa­močisticí, obsahují síťku.

Rozprašovací trysky zavlažují zá­hony plošně jemný postřikem s dosahem do tří metrů. Zvolit lze trysky postřikující okolí v pruhu, v kruhu, nebo jen v nastaveném úhlovém sektoru. Pro závlahu vysokých rostlin se nasazují nad jejich úroveň pomocí prodlužovací trubky.

Mlžicí trysky se užívají zejména ve sklenících. Průtok vody a tím i dosah milionů vodních kapiček lze regulovat předřazením regulačního ventilu.

Malé rotační nebo plošné postřikovače umožňují v dosahu 3,5 m za­vlažovat okolí jemným postřikem, for­mu volíte otočným knoflíkem.

Největší odběr vody mají čtyřhranné zadešťovače. Slouží k plošnému zavlažování s jemným postřikem v do­sahu 2 až 10 m.

Co obsahují stavebnice

Nejrozšířenější stavebnici kapkové zá­vlahy u nás nabízí Gardena pod označením Micro-Drip. K podobným stavebnicím patří Hozelok, Sandvik, Lego, Uni­flex, profesionální zahradnictví se orientují na dražší značku Rain Bird.

Univerzální stavebnice obsahují různé typy a různý počet kapačů, mikropostřikovačů, přívodní (pokládací) černé trubky o průměru 13 mm a rozdělovací trubky o průměru 4,6 mm. Srdcem systému je základní přístroj v podobě plastového válce s připojovacími koncovkami pro trubky, který slouží jako reduktor tlaku vody a obsahuje výměnný filtr.

Více článků z rubriky ZAHRADA na www.dumabyt.cz.

Balkonové závlahy

Rozložení kapací hadice pod trávníkem s doporučeným odstupem řad 30 cm. Padesátimetrová role hadice přijde na 2 000 Kč.Větší základní přístroj Micro-Drip stavěný na průtok až 2 000 litrů vody za hodinu vystačí k závlaze rostlin na ploše kolem 200 m2. Filtr se vyjme obvykle jednou za sezonu po odšroubování víka a vypere pod vodovodem. Pro balkonové závlahy stačí menší základní přístroj ve tvaru válečku, určený pro průtok 1 000 l/hod.

Stavebnice se vybírají na míru zahradě. Micro-Drip lze např. pořídit jako tzv. startovní sadu s 20 kapači, které obslouží 20 keřů nebo užitkových květin nebo řa­du balkonových truhlíků. Sada pro te­ra­su obslouží až 30 rostlin, menší sada se nabízí pro truhlíky na květiny.

text: Jan Tůma, foto: archiv

logo MessengerPoslat Messengerem