Kdo by netoužil po pořádném kusu kamene v zahradě? Velký balvan má v sobě něco tajemného až příjemně děsivého. Jde z něj energie, síla a respekt. Musíte si na něj prostě sáhnout.

Velký kámen může mít v zahradě mnoho funkcí. V první řadě je to samozřejmě estetický prvek, dekorace a doplněk zahradní kompozice. V závislosti na velikosti bude sloužit i jako posezení nebo dokonce poležení v letních dnech, použít se dá i jako stolek. Nejlépe se však hodí k vodním plochám, především přírodním jezírkům. Zde navíc poslouží i jako stavební prvek břehů. Podobně se z něj dá vybudovat opěrná zídka, schodiště, skalka a podobné stavby.

Kvalita a krása

Detail kamene sloužícího jako vodopádNejdůležitější vlastností kamenů je, kromě krásy, tvrdost a odolnost. Tvrdost souvisí s tzv. nasákavostí (je to podobné jako např. u keramiky): čím je materiál slinutější a má méně pórů, tím má menší nasákavost. To se projevuje tím, že se do povrchových vrstev voda hůře dostává a působením mrazu se povrch nedrolí. V létě se tu neusazují řasy a nižší rostliny, jako jsou mech a lišejník, které svou činností rovněž povrch pomalu destruují a mění.

Krása kamene je zajisté subjektivní hodnota, ale ve většině případů se názory příliš neliší. Zde rozhoduje barva, případně kresba. Většina kamenů má barvu od bělavých přes okrové a hnědé, také různé odstíny šedé až černé. Rezavé tóny mohou mít téměř všechny horniny, jde o oxidační procesy v horních vrstvách uložení, do kterých na místě výskytu dlouhodobě pronikala povrchová voda. Tvrdé horniny se skládají z několika základních materiálů (minerálů) – v našich končinách je to většinou nějaký druh živce (plagioklas), křemen, slída (bílá nebo černá) v různých poměrech a drobnější příměsi. Proto je barva nestejnorodá, různě „kropenatá“ nebo vrstevnatá.

Kde vzít ten pravý

Hned na začátek je dlužno přiznat, že těch opravdu po všech stránkách skvělých materiálů u nás až tolik není. Povětšinou se zde vyskytují žuly. Jde o skvělý materiál s nejrůznějším použitím, jako estetický prvek v zahradě se ale až na výjimky většinou moc nelíbí. Přesto to nevzdávejte. Nejlépe, když se porozhlédnete ve svém okolí po vhodném lomu a osobně se tam podíváte a domluvíte (pokud vás tam vůbec pustí). Zázraky se však dějí a nakonec opravdu snad najdete to pravé. Myslete na to, že nejdražší není kamení samotné, ale přeprava na místo. A tady se počítá každý kilometr.

Při výběru nezohledňujte pouze vzhled a výše uvedená kritéria, velmi důležitou vlastností je i způsob, jak se kámen štípe. Především pokud chcete vrstvit více kamenů na sebe, je nesmírně důležité, aby se přirozeně štípal do pravidelnějších tvarů s většími rovnými plochami. V jednom lomu často bývají velmi různorodé typy kamenů.

Dovoz velkých kamenů na pozemek je vždy nesnadný, zde se vzpříčily při vysypávání. Každý z „kousků“ má 3–5 tun. Přesto je kontejner velmi dobré řešení, má nízké bočnice a je dlouhý, takže se kameny nenakládají v lomu z velké výšky a na sebe. Při vykládání si konec kontejneru řidič pustí až k zemi a popojíždí – tím eliminuje rozbití kamenů jeden o druhý.

Jak ho dopravit

Trochu náročnější úkol pak bývá s dopravou. Balvan o hmotnosti 500–1 000 kg vám naloží na avii místního dopravce, ale když má kámen několik tun, „přestává veškerá legrace“. Jen pro představu: jeden metr krychlový horniny má hmotnost od 2,5 do 3,2 tuny! Dopravci se budou bránit, že jim kámen při nakládání poškodí korbu nebo ho těžko vyklopí. Pro velké kameny je ideální auto s kontejnerem s nízkými bočnicemi nebo úplně bez nich. Pokud má zároveň i vlastní jeřáb o dobré nosnosti, tím lépe. V opačném případě se bez dalších strojů neobejdete.

Při manipulaci na pozemku se neobejdete bez odpovídajícího jeřábu. Zde pokládá 5tunový kámen jeřáb o nosnosti 55 tun. S narůstající vzdáleností od stroje strmě klesá nosnost.

Pro ukládání kamenů na místo je na světě jediný vhodný stroj – autojeřáb. Nepodceňujte jeho nosnost, pro manipulaci s 2tunovým kamenem v okruhu kolem 10–15 m musí mít nosnost alespoň 20 tun. Cena se pohybuje od 800 Kč na hodinu plus doprava.

I přes všechna úskalí a dobrodružství spojená s tím, aby se na vaší zahradě skvěl pořádný kus kamene, to stojí za to. Samozřejmě, že celou anabázi nemusíte nutně absolvovat sami, jsou zahradní architekti a firmy, které vám pomohou a poradí.

S horninou, která se přirozeně pravidelně štípe, se dají budovat působivé stavby – jen se to musí umět – řekl by odborník. Kámen na vrcholu váží přes 5 tun.

Horniny vhodné do zahrady

  • rula (především vrstevnaté druhy)
  • rohovec
  • amfibolit
  • syenit
  • žula (některé druhy a barvy)
  • andezit
  • čedič
  • kvarcit

Text a foto: Jiří Prouza

logo MessengerPoslat Messengerem