Příprava na léto je v plném proudu. Zbývá už jen upravit živý plot. Není to ovšem tak jednoduché, jak si mnozí myslí. Zeptejme se raději odborníků.

Živé ploty se staly přirozenou součástí okrasných i užitkových zahrad. Zahrnují v sobě estetická i ryze praktická hlediska.  Aby splnily všechny očekávané funkce, je třeba zvolit správný druh dřevin pro danou lokalitu a promyslet následnou údržbu. Předpokladem úspěchu je porada s odborníky nebo alespoň četba odborné literatury.

Dřeviny do volně rostoucích plotů v krajině:

Cornus mas – svída (dřín obecný)
Cornus sanguinea – svída krvavá
Prunus padus – střemcha obecná
Rhamnus cathartica – řešetlák počistivý
Rosa canina – růže šípková
Crataegus monogyna – hloh jednosemenný
Acer campestre – javor polní (babyka)
Ligustrum vulgare – ptačí zob
Euonymus europaeus – brslen evropský
Prunus spinosa – slivoň trnitá (trnka)
Corylus avellana – líska obecná
Lonicera xylosteum – zimolez obecný

Stromové patro:
Carpinus betulus – habr obecný
Acer campestre – javor polní (babyka)

Plané ovocné stromy:
Fraxinus excelsior – jasan ztepilý

Zkušenosti prověřené časem

Pomáhají především okrasná zahradnictví. František Šafránek ze Svrkyně u Velkých Přílep v okrese Praha-západ začátečníkům doporučuje zkusit nejprve habr obecný (Carpinus betulus), který skýtá mnohé výhody. Lze ho dokonce seřezat až na pařez a on poté spolehlivě, hustě obrazí. Oproti tújím má jednoznačně delší životnost, je nenáročný a roste i v problematických a extrémních půdních i klimatických podmínkách. Navíc jako jeden z mála listnáčů na podzim neopadá, pouze změní barvu listů a „kryje“ i přes zimu. Pro volně rostoucí živé ploty, které jsou tvořeny rozptýlenou zelení v zemědělské krajině a mají mnohosetletou tradici zejména na anglickém venkově, se hodí i další dřeviny.

Odborník radí

Mgr. Pavel Haluza, marketingový ředitel společnosti Stihl
Při samotném stříhání dobře dostupného a nepříliš vysokého živého plotu začínáme nejprve bočním svislým stříháním. Používáme obloukovité pohyby směrem nahoru a zpět. Následně postupujeme pomalu dopředu. Jakmile máme hotovo, přistoupíme k hornímu střihu, kde vedeme nožovou lištu vodorovně pod úhlem 0 až 10 stupňů a srpovitými pohyby odstraňujeme ostříhaný materiál.

Při samotném stříhání dobře dostupného a nepříliš vysokého živého plotu začínáme nejprve bočním svislým stříháním.
Při samotném stříhání dobře dostupného a nepříliš vysokého živého plotu začínáme nejprve bočním svislým stříháním.

Výběr vhodných dřevin

Nejprve je třeba si ujasnit, co od živého plotu očekáváme a zda druh, který se nám líbí, je vhodný pro pěstování v daných podmínkách. František Šafránek nabízí obecně platnou teorii dělení živých plotů. Z hlediska růstu dělí živé ploty na volně rostoucí a uměle tvarované. Z hlediska použitých rostlin na smíšené a stejnorodé. Z hlediska použitých rostlin na stále zelené a opadavé nebo listnaté a jehličnaté a z hlediska souměrnosti na přímé a nepravidelné. Nicméně naprostá většina uživatelů si podle Šafránkových slov přeje pravidelný živý plot, který je stálezelený a vyžaduje pouze minimální údržbu.

Více článků z rubriky ZAHRADA na www.dumabyt.cz nebo www.modernibyt.cz.

Péče o živý plot v průběhu roku

Zastřihování a tvarování živých plotů a okrasných keřů se neobejde bez plotových nůžek. Práce s nimi je snadná, rychlá a přesná (MOUNTFIELD).Po vysazení živého plotu je důležité zastřihávat už mladé rostlinky na požadovaný tvar. Přitom by měl zůstat nepoškozený hlavní výhon do té doby, než živý plot dosáhne požadované výšky. Všechny ostatní výhony se sestřihnou na polovinu. Aby se zabránilo estetické vadě, kdy budou spodní větve holé, měli byste stříhat živý plot do lichoběžníkového tvaru. Pokud to nedodržíte, bude mít pro spodní část živého plotu málo světla, což způsobí opadávání zeleně. V době růstu je nezbytná pravidelná péče. Doporučuje se napnout provázek pro získání dlouhé přímé linie.

Pokud živý keř přece jen někdy ztratí požadovaný tvar, pomůže jen velmi razantní sestřih. Ale pozor, ne každý druh dřeviny si to nechá líbit. Zvláště jehličnany reagují citlivě na masivní sestřih odrostlých starších částí. Živé ploty ze dřevin v létě zelených a ptačího zobu zeleného mají i v zimě hlavní období stříhání během vegetačního klidu. Počátkem srpna probíhá druhé stříhání. Aby se nerušili ptáci při hnízdění, neměly by tyto práce probíhat dříve. Živé ploty ze stále zelených nebo jehličnatých dřevin se stříhají teprve krátce před rašením na jaře nebo ještě na podzim. Při stříhání se odstraňují pouze nové výhonky, aby se vyprovokovalo rašení pokud možno co nejvíce zbylých pupenů. Tak vznikne husté rozvětvení a dobrá vizuální zábrana.

Každý druh chce svůj tvar aneb Střihoruký Edward v praxi

Společnost Stihl radí pro tzv. topiaries, tedy přesně tvarované rostliny, použít hustě rostoucí dřeviny, jako je například zimostráz (Buxus) nebo tis (Taxus). Silné větve, které se stále jemněji rozvětvují, tvoří hlavní těžiště požadovaného tvaru rostliny. Aby větve dostaly správný směr, zafixují se ohebné větve drátem.

Výběr vhodných nástrojů

Český trh nabízí celou řadu nástrojů na údržbu živých plotů. Nejčastěji to bývají motorové zahradní nůžky. Můžeme vybírat mezi benzinovými, elektrickými nebo akumulátorovými. Benzinové jsou poháněné spalovacím motorem a jsou vhodné pro použití na rozsáhlých pozemcích či pro udržování parků. Takto vybaveni jsme nezávislí na elektrické síti, s maximální mobilitou a výkonem. Elektrické zahradní nůžky se naproti tomu hodí především pro práce v okolí domu v dosahu elektrické sítě. Omezena je mobilita a mnohdy překáží i samotný elektrický kabel. Akumulátorové zahradní nůžky jsou nejmladším zástupcem mezi nástroji pro údržbu živého plotu. Jejich hlavními devízami jsou neomezená mobilita, tichý provoz, nulová produkce výfukových plynů a jednoduchá údržba. Výdrž je již srovnatelná s kapacitou nádrže benzinových modelů. Výrobci garantují až 40 (60) minut práce v plném zatížení a bez ztráty výkonu.

Geometrické tvary

Velmi výkonné a přitom tiché akumulátorové zahradní nůžky HSA 86 pro údržbu živých plotů, keřů a jiné zeleně v oblastech citlivých na hluk (STIHL).

Geometrické tvary živých plotů, například pyramidy či koule, se většinou stříhají pomocí napnutých provazů nebo formy z dřevěných latěk. Stihl radí obtočit formu okolo rostliny a ostříhat všechny přečnívající výhony. Tímto způsobem můžete snadno a poměrně přesně vytvořit nejrůznější tvary okrasných živých plotů.

Vysokokmenné rostliny

Dokonce i vysokokmenné rostliny mohou být sestřiženy velmi působivě a dekorativně a stát se tak zlatým hřebem zahrady. Zvláště rostliny v nádobách se hodí pro geometrické vysokokmenné tvary.

Tvary pro obzvlášť kreativní zahradníky

Pokud nestačí běžné geometrické tvary a objevili jste v sobě „Střihorukého Edwarda“, můžete se pokusit o mnohem komplikovanější figurální tvary, třeba pohádkové postavy či zvířata. Společnost Stihl radí postavit konstrukci z pletiva, kterou nasadíte na keř. Podél drátu pak lze bez problémů stříhat. Za důležité považuje dobře ovladatelné a ostré nářadí pro přesné stříhání. Všechny přečnívající výhony se několikrát za rok odstřihnou, aby se podpořil hustý růst. Nicméně, jak rychle se požadovaný tvar podaří dosáhnout, záleží kromě jiného i na velikosti a růstové formě vybraného keře. Působivé tvary vznikají většinou až po mnoha letech trpělivé práce.

text: Vlastimil Růžička, foto: archiv firem

logo MessengerPoslat Messengerem