Corpusty Mill Garden se nachází asi 15 kilometrů severně od města Norwich v hrabství Norfolk a je opravdovým zahradním klenotem. Najdeme tady tajemnou gotickou věž, rozsáhlé podzemní jeskyně, romantická jezera, visuté terasy, klenuté mosty, strmá schodiště i starobylý vodní mlýn nad řekou Bure.