Okrasná zahrada v Kladně je příkladem zručnosti a citu svých majitelů. Spojuje kvalitní stavební i zahradnickou práci do podoby snového obrazu romantického malíře. 

Prvorepubliková dvougenerační vila s okrasnou zahradou o výměře přes 1 000 m2 má v sobě obrovský potenciál. Dříve ji obepínal ovocný sad s osmdesáti stromy, v současné době jsou to dva pozemky, které se postupně mění do podoby korespondující s nostalgickým nádechem první republiky i s romantickou atmosférou doby viktoriánské. Majitelé se snaží o maximální propojení domu se zahradou, které by mělo otevřít návštěvníkům dveře do svébytného světa s mnoha nevšedními artefakty.

Ústředním motivem zahrady je voda. Láká sem všechno živé a spolehlivě propojuje náhodně vystavené umělecké artefakty a přírodní scenérie plné barev.

Na počátku byla touha

Také zadní část zahrady zvaná Labyrint skýtá celou řadu zajímavých nápaditých prvků a romantických zákoutí určených k relaxaci.Okrasnou zahradu budoval majitel od počátku sám (druhá část pozemku patří bratrovi). Říká, že prvotním impulzem byla jeho vlastní potřeba zkrášlit a přestavět zahradu v duchu, který by odpovídal jeho povaze: „Velmi mě zajímá myšlenkový obsah romantismu v jeho mnoha podobách. Ať už se to týká historie, přetváření krajiny, nebo třeba hudby či malířství. Proto jsem začal pomalu a nejprve v maličkostech toto vše promítat do zařízení domu a posléze také do své části zahrady. S léty se to poněkud zvrhlo v tvůrčí běsnění a často i těžkou dřinu, jejímž cílem bylo vytvoření zahrady do podoby mé představy snového obrazu romantického malíře. Nemám žádné profesionální znalosti z oblasti architektury ani zahradnictví, řídím se pouze vlastním úsudkem a osobním vkusem,“ vypráví Miloš Vinš, který je kromě jiného také aktivním muzikantem a textařem.

Na zahradě začínal, tak jako všichni, rekultivací půdy, modelací terénu, téměř všechno vykácel, rozšířil prostor pro vodní plochu, navážel novou půdu a kameny. Základní myšlenkou okrasné části bylo vybudování snové romantické zahrady bez orientálních nebo jiných vlivů.

V zahradě jsou umístěny kromě jiného i zajímavě tvarované menhiry. Vše je viditelné z oken domu i od krbu s pergolou, kde se schází rodina a přátelé.

Více prostoru pro krásu 

Majitel sázel průběžně nejrůznější jehličnany i listnáče, aby vytvořil základní kostru nové zahrady. Objevují se tady postupně stříbrný smrk, jilm, cypřišky, kleč, převislé modříny, sloupové buky, převislé břízy, cedr, tis a dub. Jako doplněk pak japonské javory, pěnišníky a překrásné azalky.

Přestože záměrem bylo vybudování zahrady bez orientálních či jiných vlivů, v některých částech nelze přehlédnout jistou inspiraci z čínských či japonských zahrad.

Centrálním prvkem nové zahrady je velké jezírko (či spíše jezero) pečlivě sladěné s ostatními prvky volně navazujícími na barevně jednolitou trávníkovou plochu. Jezírko se tak stává ústředním motivem zahrady. Voda, která je symbolem života, spolehlivě propojuje všechny prvky, včetně uměleckých artefaktů, a nabízí poutavé aranžmá přírodní scenérie. Důležitý je nejenom pohledový, ale také zvukový vjem vody. Ten se současně ozývá také od menšího jezírka, které zdobí skalku s pestrou paletou rozkvetlých skalniček.

Součástí zahrady jsou dvě jezírka a potok. Důležitý je nejenom pohledový, ale i zvukový vjem vody. Nechybí samozřejmě ani kameny, skalničky a vodní rostliny.

V zahradě jsou dále volně umístěny menhiry, kamenné sloupky, světelný kámen, okrasné mříže, sluneční hodiny, větrná korouhev, lucerny či kamenné obrubníky. Vše je viditelné z oken domu i od krbu s pergolou, kde se schází rodina a přátelé k posezení při dobrém vínu a grilování. Občas se odtud ozývá i hudba.

Živý plot z ptačího zobu odděluje zadní užitkovou část od okrasné, po obvodu jsou vysázeny stromy jako pohledové clony pro odstínění od okolní zástavby. Vzrostlé výsadby pak vytvářejí přirozené předěly a zóny, romantická zákoutí plná nejrůznějších překvapení.

Slovo autora zahrady Miloše Vinše

Vzrostlé výsadby vytvářejí přirozené předěly a romantická zákoutí plná překvapení. Tato cesta vede přes umělý pahorek a je doprovázena celou řadou rustikálních prvků.„Jako aktivní muzikant, textař, literát, prostě jako člověk, který se pohybuje byť skromnou formou v oblasti umění, mám k oblasti zahradní architektury poměrně blízko, protože umění má mnoho podob, ale jeden společný základ: Každý člověk s uměleckým zaměřením má niternou potřebu nějakým způsobem vyjádřit to, co cítí. Může to mít podobu obrazu, sochy, hudby, nebo třeba i zahrady. Základ je však stejný – touha vytvářet něco ušlechtilého, co přesahuje normální všední rámec a co osloví vnímavou duši svou hloubkou a krásou. Doufám, že jsem do této mozaiky přispěl alespoň malým dílkem.“

Kontakt: milos.vins@cargo-partner.com

Text: Vlastimil Růžička, Foto: Petr Vinš

logo MessengerPoslat Messengerem