Při zakládání nové zahrady, ale i při rekonstrukci té stávající se často řeší otázka, jakým způsobem založit trávník, pokud nechcete dlouho čekat. Řešením je položit travní koberec.

Pěstováním a pokládáním „živých koberců“ se zabývají specializované firmy. Trávník musí být pěstován na rozsáhlých plochách několik let, pravidelně zavlažovaný, sekaný, hnojený a ošetřený proti houbovým chorobám. Při správné péči je hustý, svěže zelený, pevný a dobře se s ním při pokládce manipuluje. Pokud je řídký, šedý a s hnědými skvrnami, raději se jeho koupi vyhněte.

Je-li trávník kompletně položen, uválcujte ho, aby pruhy dobře přilnuly k podkladu.Dobře ošetřený trávník je z pěstební plochy slupován speciálními stroji, ihned rolován do rolí (1m2 = 1 role) a připraven k expedici. Srolovaný zelený koberec je ovšem velmi náchylný na zápar. Proto při výběru hraje roli i způsob transportu. Vždy si ověřte prodlevu mezi dobou sloupnutí a dobou expedice. Pokud je trávník expedován na větší vzdálenosti, měl by být transportován v temperovaných vozech.

Více článků z rubriky ZAHRADA na www.dumabyt.cz.

Pokládka trávníku

Základem krásného stálezeleného pažitu je kromě kvalitního materiálu i způsob zpracování půdy, respektive podkladu na vaší zahradě. Pozemek by měl být upravený, prostý plevelů, kamenů či stavební suti. Při přípravě podkladu je vhodné povrch rozrušit mechanicky rytím nebo rotavátorem. Půda těžká, jílovitá a chudá na živiny si žádá obohacení o další komponenty. V této fázi se doporučuje zapracovat celoplošně vrstvu písku a vrstvu kompostu. Pokud máte to štěstí, že máte na pozemku kvalitní zeminu, není nutné kompost ani písek doplňovat, pouze drobné nerovnosti celoplošně vyplnit vrstvou trávníkového substrátu – zlepší počáteční ujímání travnatého drnu.

Na povrchu jej dobře rozprostřete, jemně uhrabte, odstraňte poslední nerovnosti a plochu utužte válcem. Před samotnou pokládkou zvlhčete povrch vodou. Optimální je, pokud trávník položíte co nejdříve, nejlépe ihned po dodání. Srolovaný trávník nikdy nenechávejte na přímém slunci! Role se pokládají vždy jedním směrem těsně k sobě. Velikost pruhů se upravuje odříznutím. Malé odřezky nepoužívejte, snadno usychají a vytvořily by se mezery. Kompletně položený trávník uválcujte, aby pruhy dobře přilnuly k podkladu. Posledním krokem je důkladná zálivka bezprostředně po pokládce do hloubky 15 až 20 cm.

Jak napravit poškozený trávník?

Jiří Hlaváček ze společnosti Gardena

Pokud je poškozeno více než 50 % travnaté plochy, měl by se vyměnit celý trávník. Existují dva způsoby, jak jej založit – setím nebo pokládáním pásů. Trávníkové pásy značně zjednodušují práci. Metr čtvereční je sice podstatně dražší než setá tráva, ale výhody hravě převáží rozdíl v ceně. Oproti setbě získáte časový náskok v průměru 15 týdnů. Před položením trávníku odstraňte z plochy kameny, veškerý nepořádek a starou trávu včetně všech biomas kořenů. K tomu se dobře hodí řezač pásů trávníku. Poté zkontrolujte vlhkost půdy. Za suchého počasí se země musí zkypřit do hloubky asi 20 cm. Zajistíte tím kontakt a propustnost vody. Dále je třeba srovnat jakékoliv nepravidelnosti na povrchu. Zem uválcujte ručním válcem, abyste získali pevný a rovný povrch. Pásy trávníku se pokládají v rovných řadách a pokud možno bez mezer. Spoje mezi pásy můžete vyplnit směsí půdy ze země a přísadou z písku. Hned po položení pásů celou plochu důkladně zalijte, a to tak dlouho, dokud nebude spodní povrch naskrz mokrý. Obvykle je třeba zalévat denně po dobu prvních tří týdnů po položení. Dva dny po položení plochu znovu uválcujte ručním válcem, abyste udrželi kontakt mezi trávníkem a spodním povrchem. Pokud to je nezbytné, trávu můžete po uplynutí jednoho týdne pohnojit malým množstvím hnojiva. Při řezání a pokládání pásů trávníku je důležité, aby tráva rostla a počasí nebylo příliš suché. Během jara a léta tráva získá již po třech týdnech dost kořenů na to, aby se po ní mohlo chodit. I při nízkých teplotách země (2 až 5 °C) růst kořenů pokračuje, samozřejmě ale pomaleji. Pásy v rolích neskladujte déle než dva dny. Udržujte je vlhké a umístěte je do stínu, snížíte tak riziko vyschnutí a zežloutnutí.

Následná péče a zálivka

Trávníky realizované pokládkou mají oproti trávníkům setým tendenci během roku vytvářet mnohem více tzv. stařiny.Další zálivku aplikujte, až se objeví první příznaky schnutí (zkroucené, nepružné listy, tmavé skvrny). Tím přinutíte trávník budovat kořenový systém. Nesmíte ho nikdy nechat přeschnout! Optimální zálivková dávka je 2 až 4 l vody/m2/den. V horkých dnech zalévejte i dvakrát, a to ráno a večer, nikdy ovšem za plného slunce. Po dobu čtrnácti dnů po pokládce omezte vstup na trávník. Pokud již musíte na trávník vstoupit, položte na povrch pochozí desku a poté ji hned odstraňte.

Měkký provlhčený povrch je náchylný na prošlapání – takto znehodnocený trávník se musí odstranit a podklad vyrovnat. Po přikořenění se trávník stane plnohodnotnou součástí zahrady. První seč lze provést již po čtrnácti dnech. Sekejte pravidelně, přerostlý drn může zahnívat a po posekání na kratší délku se objeví nepěkné hnědé plochy. Stébla vždy zkracujte maximálně o třetinu délky. Aby byl pažit stále pěkný a svěže zelený, během sezony pravidelně přihnojujte plnohodnotnými hnojivy. Použijte hnojiva s obsahem dusíku (první jarní dávka 5 kg/100 m2, sezonní přihnojení – 2 kg/m2), od poloviny srpna již dusíkem nepřihnojujte. Poslední podzimní hnojení by mělo proběhnout v období září–říjen. Použijte hnojivo s vyšším obsahem draslíku v dávce 3 kg/100 m2, které podporuje vyzrávání pletiv.

text: Vlastimil Růžička, foto: Zahradnictví Flos, Gardena, Thinkstock

logo MessengerPoslat Messengerem