Větrné korouhvičky sice nepatří mezi nezbytné stavební doplňky mající bezprostřední vliv na funkci střechy, ale každopádně jde o osobitý a originální „šperk“ domu. Podobně jako domovní znamení skýtají korouhvičky jistý prostor pro hravost majitelů, kterým není lhostejno, kam vítr fouká...