Mohlo by se zdát, že tahle zahrada má dvě zásadní omezení: poměrně příkrý svah a polohu u řadového domu. Výsledek je ale překvapivý: rozdělená na dvě výškové úrovně, pyšní se svěží paletou barev a řadou atraktivních prvků.

Zahrada je rozdělena na dvě výškové úrovně a pyšní se řadou důmyslných artefaktů.Pozemek se nachází v klasické zástavbě rodinných domů jednoho z pražských bytových areálů, je situován jihozápadním směrem, rodinný dům je umístěn v severní části, garáž na jižním okraji. Zahradní architekt David Horák vycházel z dané aktuální situace a do svažitého terénu navrhl zajímavý dvouúrovňový koncept, kde plně využil možnosti gabionů. Zahrada je ohraničena ze severní strany gabionovou stěnou, která přechází do gabionové podezdívky s plotem. Pozemkem vede zahradní cesta spojující dům s garáží a místní komunikací, kamenná zídka fixuje svah a celý prostor s důmyslným rostlinným materiálem a nejrůznějšími zahradními artefakty (nejčastěji dřevěnými) je rozdělen na čtyři funkční celky.

Zahradní architekt David Horák vycházel z dané aktuální situace a do svažitého terénu navrhl zajímavý dvouúrovňový koncept, kde plně využil možnosti gabionů.1) Prostor za domem vytváří iluzi smíšeného lesa. Návštěvník prochází pod sloupovitými buky, které jsou vysazeny do záhonů ve tvaru protáhlých kapek. Jako podsadbu buků volí realizátoři zahrady společenstva jarní květnaté bučiny. Vysokou gabionovou zeď popínají přísavníkem trojčetným s estetickou návazností na dřevník pro skladování krbového dřeva. Zeď může být využita i jako místo pro zhotovení lezecké stěny. Prostor by měl být podle dokumentace v budoucnu zakončen vodním prvkem se zrcadlem umístěným na kamenné zdi, oddělující sousední parcelu z východní strany. Bezprostředně na dům navazuje dřevěná terasa, která slouží jako další obytný prostor se zahradním nábytkem a relaxační houpačkou. Plocha terasy je v severozápadním rohu „narušena“ zapuštěným záhonem s výsadbou sloupovité třešně s podsadbou trvalek.

Více článků z rubriky ZAHRADA na www.dumabyt.cz nebo www.modernibyt.cz.

2) Dřevěná terasa spojuje obytný prostor s plochou trávníku před domem, která slouží pro aktivní vyžití celé rodiny. Tato plocha je z jižní strany ohraničena svahem, osazena keřovými skupinami, jimž vévodí výsadba borovice osinaté. Svahem prochází „šlapáková“ stezka do spodních partií zahrady. Svah lze využít i pro umístění skluzavky a vydlabaného kmene pro dětské radovánky. Před domem je navržen menší záhon pro výsadbu jehličnatého stromu (borovice), vhodného například pro ozdobení v době Vánoc. Příchozí cesta, respektive východní strana pozemku, je oddělena od sousední parcely zapěstovaným habrovým živým plotem.

„Lesní“ stinná část zahrady za domem s podsadbou trvalek, lezecím prvkem a dřevníkem.3) Spodní část zahrady vytváří intimní prostor pro odpočinek pod korunami stromů (dřezovec trojtrnný, žlutý list). Jako přírodní dekorace navrhl ateliér instalaci kmene stromu a pařezu. Přiléhající ulici odděluje pás zajímavě řešené keřové výsadby.

4) Střešní zahrada je koncipována jako pochozí prostor pro zážitkové výhledy do okolního prostředí a příjemný dojem kvetoucí stepi. Jsou zde vysázeny rostliny stepního charakteru (traviny, divizny atd.). Z estetického hlediska byl zvolen postup mulčování všech záhonů drceným kamenivem o frakci 16 až 32 mm v barvě stávajících gabionů a obkladu nové zdi. V prvním a čtvrtém zahradním celku (prostor za domem a střešní zahrada) budou ještě do kamenného mulče volně zapuštěny ploché kameny – čedič či břidlice. Na přání majitele zahrady bude ve svahu také instalován větší solitérní kámen.

text: Vlastimil Růžička, foto: LANDART ATELIÉR

logo MessengerPoslat Messengerem