Úvodem článku je nutno připomenout, že plevely jsou kladní hrdinové. Stojí... tedy rostou, na naší straně. Chtějí pomáhat. Jsou tu proto, aby zpevnily, chránily před erozí a zúrodňovaly narušenou, zhutněnou, poškozenou nebo vyčerpanou půdu.