Venkovní bazén je sice využíván jen v nejteplejších měsících roku, péči vyžaduje ale i v ostatních obdobích - na jaře před začátkem sezóny je třeba jej probudit ze zimního spánku a připravit na letní provoz.

Správné odzimování bazénu ovlivní i jeho životnost a oddálí nutnost nákladných oprav recirkulačního zařízení apod. V případě moderních komfortních bazénů jde přitom o řadu kroků, které na sebe vzájemně navazují, a žádný nelze podcenit.

Začít v pravou chvíli

Zapuštěním bazénu do svažitého terénu vznikne chráněné místo pro relaxaci (MOUNTFIELD).Význam má již samotná volba času, kdy se s odzimováním začne - tento krok není radno uspěchat, ale nemá smysl ani přílišné váhání. Za optimální podmínky pro začátek odzimovacích prací na bazénu se považuje doba, kdy se venkovní teploty přes den pohybují mezi 10 a 15 °C a noční teploty v žádném případě neklesají pod nulu.

Naopak pozdější odzimování při teplotách vody nad 15 °C by mohlo způsobit poškození bazénu. Pokud byla při zazimování bazénu použita krycí plachta, která z velké části zabránila znečištění vody, budou následné práce s jeho přípravou na běžný provoz jednodušší. V každém případě je ale nutné tuto ochrannou pomůcku po demontáži z bazénu dobře očistit, nechat vyschnout a uložit na suchém místě. Podobně je nutné naložit s plováky, které v zamrzlé hladině chránily bazén před poškozením během mrazů.

První očista bazénu po zimě

Následuje úklid okolí bazénu, nemělo by totiž valný smysl odstraňovat mechanické nečistoty ze stěn bazénu a vody, pokud by byl z bezprostředního okolí bazén znova zanášen a znečišťován. Pak přijde na řadu vlastní prostor bazénu. Znečištěné stěny nad hladinou vody lze ošetřit tekutými přípravky na čištění bazénových stěn (např. Azuro Clear), které se nanesou na znečištěná místa a nechají se působit po dobu doporučenou výrobcem (10 až 15 minut), rozpuštěné nečistoty se pak setřou hadrem nebo houbou. Pokud není výsledek dokonalý, postup se opakuje.

Paluba z tropického dřeva je příjemná pro nohy a krásně se vyhřeje (WATERAIR).Účinné přípravky si poradí nejen s nečistotami na stěnách, ale i s vodní linkou - usazeninami na stěně bazénu na úrovni hladiny. Bezpečnost při těchto pracích vyžaduje opatrnost - pokožku rukou ochrání gumové rukavice. Nečistoty odstraníme také z hladiny a ze dna bazénu, a to s pomocí síťky nebo ještě lépe bazénovým vysavačem, který má vývod přímo do odpadu.

Péče o oběh a filtraci bazénu

Nejcitlivější součástí bazénového systému je recirkulační a filtrační zařízení, proto je potřeba jeho spuštění po zimě věnovat velkou pozornost. Práce s přípravou filtrační jednotky na sezónu spolehlivě vyřeší specializovaná firma (v ceně od 2 000 Kč), ale při dodržení správného postupu ji zvládne i zručný amatér.

Zahradní sprcha pomůže udržet čistotu vody (WATERAIR).Prvním krokem je zkompletování filtrace s čerpadlem, je třeba dotáhnout všechny spoje a našroubovat zpět zátku v dolní části filtrační nádoby. Patřičnou pozornost je třeba věnovat i těm částem systému, které k cirkulačnímu zařízení vodu přivádějí. Pokud v bazénu cirkulaci vody zajišťuje přelivový systém s pomocí odtokových žlábků, je třeba od mechanických nečistot vyčistit i tuto část zařízení. Častější a levnější variantou je skimmer, respektive skimmery - otvory pro odsávání vody ve stěnách bazénu, které udržují hladinu vody v určené výšce a odvádějí vodu do recirkulačního systému.

Během zazimování byl otvor skimmeru zazátkován, nyní je třeba jej otevřít a vložit do něj síťku na zachycení nečistot. Pak lze přistoupit k zapojení čerpadla do filtračního okruhu a zavodnit čerpadlo a sací potrubí v celé délce od skimmeru. Dále je třeba vyšroubovat zátky, které během zimy chránily otvory trysek protiproudu, zpravidla umístěných naproti otvorům skimmeru. Na místo zátek se pak šroubují trysky, platí přitom pravidlo, že tryska na mělčině se nastaví směrem k hladině, tryska v hloubce míří dolů pod úhlem 45°. Pak lze zkompletovat zařízení protiproudu.

První filtrování vody

Po předchozí přípravě lze začít s prvním filtrováním vody. Filtraci je přitom nutné věnovat pozornost i z úsporných důvodů - její správná funkce ušetří prostředky za chemickou úpravu vody během sezóny.  Nutná je kontrola všech spojů potrubí a čerpadla, aby voda ze systému nikde neunikala. Filtrační nádoba se pak odvzdušní horním odvzdušňovacím ventilem a seřizuje se časové spínání filtrace.  Tu lze pak vyzkoušet až po zavodnění čerpadla a dopuštění vody v bazénu tak, aby byla nad úrovní středu přítokové příruby skimmeru. Během následujících čtyřiadvaceti hodin pak filtrujte, pokud dochází k zanášení filtru, je třeba jej vybírat.

Více článků z rubriky ZAHRADA na www.dumabyt.cz.

Kvalitu určí hodnota pH

Křišťálově čistá voda v bazéně není samozřejmostí (WATERAIR).Pokud uvedete do chodu cirkulační a filtrační systém bazénu, nastává čas na chemické ošetření vody. Podobně jako v případě předchozích kroků bude i první odzimovací krok náročnější než v běžném sezónním provozu. Nejprve bude nutné změřit a upravit hodnotu kyselosti vody v bazénu - její pH, jehož hodnota má vliv jak na zdraví koupajících se osob, tak na účinnost a spotřebu přípravků na úpravu vody a funkci bazénových zařízení.

Neutrální voda má pH 7,0 a pro koupání se doporučuje hodnota mezi pH 7,0 a 7,4, protože druhá z hodnot odpovídá pH lidského oka. V případě pH nad 7,8 se snižuje účinnost aplikovaného chloru a vznikají sedimenty, pH pod 7,0 zase působí podráždění očí a korozi kovů. Měření pH se provádí s pomocí testerů, k jeho optimální úpravě slouží přípravky, v jejichž názvu se objevuje informace o kladném nebo záporném pH (CTX - 10, pH-; CTX - 20, pH+; Azuro pH+; Azuro pH-).

Co s mikroby a minerály

Po úpravě kyselosti vody v bazénu (pH) je nutné přistoupit k dalším krokům, které souvisejí s uvedením bazénu do nové sezóny. Problémy totiž nepůsobí jen nevhodná kyselost, ale i minerály obsažené ve vodě. Čtyřiadvacet hodin po napuštění bazénu se proto do vody přidává látka, která na sebe minerály naváže. Lze např. aplikovat látku Mineral -, která absorbuje látky, jež by mohly být příčinou sedimentů nebo zabarvení vody.

Vodu je také třeba zbavit mikrobů a biologického znečištění, k tomu slouží její chlorování - v úvodu sezóny se mluví o chlorovém šoku (na 50 m3 vody 25 malých tablet nebo 300 g granulátu). Dvě hodiny po ošetření proti nežádoucím minerálům se aplikují větší dávky chloru (např. chlorový přípravek Quick) a po dalších čtyřiadvacet hodin by měl být v plném chodu filtrační a cirkulační systém (bez zapnutého protiproudu, aby byla filtrace účinná).

Hodnota pH se kontroluje minimálně jednou týdně...Po chlorování se může objevit hnědé nebo zelené zbarvení vody, příčinou bývá obsah železa nebo manganu, a opět se upravuje obsah minerálů. Na závěr úvodního chemického ošetření - asi týden po aplikaci uvedených prostředků - se znovu měří a v případě potřeby upravuje pH a stabilizuje se hladina chloru.

Pravidelná péče o bazén je nutná

Bazénová voda i po náročném a kvalitně provedeném odzimování vyžaduje pravidelnou péči. Nadále je třeba se bránit přemnožení bakterií, a tedy vodu desinfikovat, zároveň ale také chránit koupající se před nežádoucími účinky chemických přípravků.

Proto je třeba sledovat průběžně úroveň pH i obsahu chloru. Stav bazénu v plné sezóně také ovlivňuje režim koupání a počet osob, jež jej využívají. Rovněž péče o okolí bazénu a jeho ochrana před zanášením nečistotami sehraje podstatnou roli při udržování kvality vody pro koupání.

text: David Daniel, foto: archiv

logo MessengerPoslat Messengerem