Původně si chtěl majitel pozemku vybudovat zahradu vlastními silami. S výsledkem však nebyl spokojen, a proto se obrátil na profesionály. V současné době se těší z nevšední rodinné zahrady, která nabízí celou řadu zajímavých zákoutí a rozmanitou flóru.

Způsob včlenění bazénové konstrukce do zahrady.„Mým úkolem bylo především sjednotit prostor zahrady a vytvořit místo pro posezení s přáteli,“ vzpomíná autorka nového konceptu přírodní zahrady v Jesenici u Prahy Martina Hájková.

Proměna do krásy

Na relativně malém prostoru se nachází rodinný dům s krytým bazénem. Poměrně nápadné zastřešení bazénu se vhodně volenou výsadbou podařilo potlačit a nenásilně začlenit do konceptu zahrady. Martina Hájková z tohoto původně rušivého prvku vytvořila ve spojení s nášlapnými a solitérními kameny zajímavou relaxační zónu. Našla i nové místo pro přátelská posezení, neboť v horkých letních dnech byla stávající terasa navazující na dům k takovému účelu nevhodná.

Partie z přírodních kamenů – vodní prvek v popředí umocňuje ladnou linii záhonů.

Posezení není příliš vzdálené ani od domu, ani od bazénu, takže obslužnost je naprosto bezproblémová a zároveň svým umístěním chrání soukromí uživatelů a poskytuje příjemné výhledy do zahrady. „Veškeré úpravy plně respektují požadavky majitele. V novém konceptu jsme zachovali původní stromy a některé rostliny a keře. Zato jsme úplně odstranili stávající travní porost a celý trávník založili znovu. Snažili jsme se maximálně využít i stávající zem bez navážek, které by zahradu zbytečně prodražily. S ohledem na převážně hlinitojílovitou půdu bylo nutné volit takové rostliny, které ji dobře snášejí, “ dodává autorka návrhu.

Kouzla s prostorem

Podle autorky nového konceptu je důležité „trochu si pohrát s prostorem“. Nejde jen o linie terénu a záhonů, ale také o výsadby.  Modelace a křivky dávají pocit většího prostoru, výsadba dokáže vytvářet pocit soukromí, vhodně zvolené rostliny navozují pocit vzdušnosti a jedinečnosti. Důležitá je také volba zahradních prvků, včetně správné kombinace materiálů a fl óry, jež mohou podpořit (či potlačit) architekturu domu. Podle Martiny Hájkové bylo nejtěžší vyrovnat se s nepříliš zajímavým okolím, příliš nápadným zastřešením bazénu a nevhodnými půdními podmínkami a nenásilně propojit celý prostor zahrady, která byla původně rozčleněna živým plotem na několik částí.

Více článků z rubriky ZAHRADA na www.dumabyt.cz.

Do posledního detailu

Partie z přírodních kamenů – vodní prvek v popředí umocňuje ladnou linii záhonů.Základní kostru zahrady tvoří stávající stromy v čele s dominantní třešní uprostřed. Původní jsou i kroucené vrby (Salix matsudana 'Tortuosa') a červenolistý myrobalán (Prunus cerasifera 'Nigra'). Zrušeny byly dělicí linie a živé ploty vytvořené z podrostu zimostrázu (Buxus), nově vzniklo několik na sebe navazujících zón, které propojují zeleninovou zahrádku s bylinkami a odpočinkovou plochu s růžemi. Výsadba tvoří v nové koncepci jeden bohatý a pestrý celek, který je nádherný v každém ročním období. Celou tu krásu umocňují tvarované keře a rostliny v nádobách.

Automatický závlahový systém se stará o to, aby rostliny měly za všech okolností dostatek vody. Hlavním objektem jeho pozornosti je však pěstěná trávníková plocha, na které si investor velmi zakládá. Všechno je dotaženo do posledního detailu, od návrhu až po realizaci. Teorie, že spolupráce s dobrým architektem a realizátorem zahrady se vyplatí, se i v tomto případě potvrdila. „A nemusí to být ani moc drahé,“ dodává spokojeně majitel zahrady v Jesenici u Prahy.

text: Vlastimil Růžička, foto: Martina Hájková

logo MessengerPoslat Messengerem