O předsíních bytů a domů se říká, že jsou vizitkou majitelů, a totéž platí o vstupních partiích zahrad. Přehledný přístup k domu je navíc mnohem bezpečnější než prostor uzavřený vysokými zdmi a neprůhlednými vraty. Na zajímavém příkladu z Anglie vám ukážeme, jak elegantně se dá velká zahradní „předsíň" vyřešit.