Kácení stromů je činnost, která za všech okolností vyžaduje velkou pozornost a přesnost. A i když vás seznámíme se základním postupem, přesto doporučujeme kácení větších stromů přenechat profesionálům!

Nejprve je třeba vytvořit tzv. směrový zářez – ten určuje směr pádu, vlastní kácení obstará hlavní řez. Mezi směrovým zářezem a hlavním řezem zůstává nedořez, který bezpečně vede strom dolů k zemi ve zvoleném směru. Směrový zářez lze provést několika způsoby, které se mohou lišit podle podmínek, ve kterých se strom nachází, pokaždé ale platí, že by se směrový zářez neměl vést příliš hluboko do kmene. A neměl by být větší než 15–20 % průměru stromu ve výšce hrudi.

Více článků z rubriky ZAHRADA na www.dumabyt.cz.

Při kácení nezapomeňte na ochranné pomůcky, včetně rukavic!Typy směrových zářezů

Nejpoužívanějšími směrovými zářezy jsou otevřený směrový zářez ve dvou verzích (A a B), otevřený směrový zářez s větším otevřeným úhlem a obrácený směrový zářez (tzv. Humboldt). Doporučujeme používat otevřený zářez (verze A), protože jej lze použít ve většině případů a nejsnadněji se učí. Otevřený směrový zářez s větším otevřeným úhlem má výhody v oblastech s větším sklonem svahu, kde musí zůstat nedořez kvůli svahu neporušený delší dobu.

Nejčastěji se používá i při kácení velkých stromů v příkrých terénech a při kácení stromů, které se při pokácení tříští. Směrový zářez se skládá ze dvou částí: horní řez a dolní řez. Zahájení směrového zářezu závisí na metodě, kterou použijete. Všimněte si, že pro lepší kontrolu a stabilitu při padání stromu byste měli udělat řezy tak blízko u země, jak je to jenom možné. Před vytvořením směrového zářezu je někdy nezbytné odřezat překážející kořenové náběhy.

Nářadí ke kácení stromů

Velikost stromu určuje, jaké nářadí ke kácení budete potřebovat. Na menší stromy obvykle toto nářadí potřeba nebude, protože ruční síla je dostačující, v některých případech pomůže dlouhá tyč. Dřevorubecký klín poskytuje větší sílu při kácení než různé druhy kácecích lopatek. V extrémních případech můžete použít provaz a naviják jako nejbezpečnější a nejvýkonnější způsob kácení stromů.
1) Kácecí lopatka 2) Přetlačná lopatka 3) Nárazová lopatka 4) Dřevorubecký klín.

Hlavní řez

V některých případech profesionální dřevorubci používají při práci speciální nástroje. Na obrázku vidíte dřevorubecký klín, dřevař ho zatlouká do spáry pomocí přetlačné lopatky.Jestliže byl proveden směrový zářez, je čas na provedení hlavního řezu vedeného proti směrovému zářezu. Nezapomeňte řezat přesně na šířku nedořezu! Hlavní řez bude normálně na úrovni směrového zářezu, případně mírně nad ním. Metoda použitá k vytvoření hlavního řezu se bude odvíjet od tloušťky kmenu a délky vodicí lišty.

Pro bezpečné kácení použijte přetlačnou lopatku, kácecí lopatku nebo dřevorubecký klín. Ty rovněž zabrání stromu, aby se nakláněl zpět opačným směrem, a také sevření vodicí lišty ve stromu při provádění hlavního řezu. Také se přesvědčte, zda je v nádrži pily dostatek paliva. Vyčerpání paliva při řezání hlavního řezu může být nebezpečné.

Otevřený směrový zářez

Odřezáním kořenových náběhů, které by překážely při kácení, si připravte směrový zářez. Často je užitečné odřezat kůru po stranách kmene na úrovni zamýšleného směrového a hlavního řezu, aby řezy byly čisté. Pak proveďte tzv. zamíření s horním řezem:

1) Opřete se svým levým ramenem o kmen. Široce se rozkročte nebo si klekněte levým kolenem na zem, abyste dobře drželi rovnováhu. Držte pilu pod úhlem tak, abyste dosáhli doporučovaného směrového zářezu úhlu po provedení řezu směrem dolů na výšku pařezu.

2) Zaměřte se na místo dále v terénu, kam chcete, aby strom dopadl. Směrový cíl musí odpovídat směrovým značkám kácení na pile (přímkám). Tyto pomocné značky jsou na krytu motoru u všech pil třídy profi , které jsou určeny ke kácení. U hobby nebo u farmářských pil tyto značky nenajdete, ale to neznamená, že s těmito pilami nemůžete kácet. Stačí přiložit pilu ke kmeni a promítnout si přímku kolmou na osu lišty, abyste věděli, kterým směrem strom v závislosti na poloze řezu přibližně dopadne.

3) Nakloňte vodicí lištu a roztočte pilu na plný výkon. V průběhu řezání občas zkontrolujte, zda držíte původní směrovou pozici.

4) Řežte dolní řez tak, aby se přesně setkal s horním řezem. Zkontrolujte, zda neprovádíte dolní řez příliš do hloubky. Pokud se horní řez a dolní řez přesně nesetkají, nebudete mít kácení pod dostatečnou kontrolou. Při řezání dolního řezu je rovněž důležité držet pilu vodorovně. 5 Při kácení silnějších stromů může být nezbytné dokončit horní řez z opačné strany. Záleží to na délce vodicí lišty.

Schéma otevřeného směrového zářezu. Jde o nejpoužívanější metodu kácení, kterou při troše opatrnosti zvládne i laik. Důležité je nastavit směr pádu stromu a hlavně dodržet šířku nedořezu.

Nedořez

Mimořádně důležitým prvkem z hlediska bezpečného a čistého kácení je tzv. nedořez. Jde o část kmene ponechanou mezi směrovým zářezem a hlavním řezem. Nedořez má pro správné kácení zásadní význam, protože řídí pád stromu k zemi. Proto musí mít jednotnou šířku a jeho délka by měla činit alespoň 80 % průměru stromu ve výšce hrudi.

Pamatujte si

Určete směr pádu stromu Postavte se za pilu, proveďte zaměření Nakloňte vodicí lištu a pusťte pilu na plný výkon Zkontrolujte směr a úhel Řežte, dokud nedosáhnete výšky pařezu Držte pilu a vodicí lištu ve vodorovné poloze Proveďte přesně horní řez Přesuňte se na druhou stranu a proveďte ekvivalentní řez, pokud lišta není dostatečně dlouhá.

Šířka nedořezu by zase měla činit alespoň 10 % průměru stromu ve výšce hrudi. U stromů tenčích než 30 cm postačí nedořez o šířce asi 3 cm. Otevřený úhel směrového zářezu určuje, jak dlouho zůstane nedořez nedotčen. Čím menší úhel, tím dříve se nedořez zlomí.

text: Adam Krejčík, foto: Husqvarna

logo MessengerPoslat Messengerem