Členitý terén je pro architekta výzvou. Drahoslav Šonský má bohaté zkušenosti nejen s rodinnými zahradami, ale také s městskou zelení i s rekonstrukcemi historických zahrad a parků. To vše se mu podařilo uplatnit a citlivě propojit i v případě rodinné zahrady v Posázaví.

Dominantu spodní části zahrady tvoří koupací jezírko s mokřadem.Velkorysá výměra 4 900 m2, orientace členitého terénu ke světlu a slunci s nezaměnitelná krása Posázaví, jehož hlavní dominantou je tajemný vrch Medník, dávají dobré předpoklady k přírodnímu uspořádání zahrady. Nabízí jedinečnou atmosféru, podtrženou šuměním lesů a vody. 

Základem je dobrá lokalita

Majitel pozemku měl šťastnou ruku. Svažitý terén s pomocí techniky velmi dobře zvládl a na jižní a jihovýchodní straně se mu otevřel nádherný výhled na malebné Posázaví. A aby tento pohled byl trvalý a nerušený, rozhodl se koupit ještě další okolní pozemky, které využívá jako louky. Zahradu budoval s představou přirozeného propojení s přírodou i s architekturou domu. „Chvíli jsem hledal názorovou jednotu architekta domu s architektem zahrad a přírodní prostor, který člověka uklidňuje a dává mu novou sílu. K tomu patří atmosféra klasické přírodní zahrady podtržená šuměním lesů a vody,“ podotýká.

„Nebyl to ani tak terén či převýšení zahrady, ale právě vodní prvky, které v těchto výškových poměrech působily nemalé potíže,“ dodává zahradní architekt a představuje podrobněji svůj projekt.

Nenahraditelný význam vody

Vodní kanálky se prolínají se zahradním parterem, vytvářejí příjemné mikroklima, osvěžují zahradu zurčením vody a krásou kvetoucích vodních rostlin. Dominantou spodní části zahrady je koupací jezírko s mokřadem. „Jezírko využíváme hlavně v létě ke koupání, celoročně pak k ochlazení a také k napojení na finskou saunu. V zimním období dokonce sloužilo dětem k bruslení,“ dodává majitel.

Výhled do romantického okolí rámuje zajímavý exemplář tisovce (Taxodium ascendens ´Nutans´).Celkové převýšení činí 11 metrů, zahrada má jižní slunnou expozici, od severozápadu je chráněná kulisou lesní zeleně, přičemž hranici tvoří starý dubový porost. Na severní a východní straně navazuje na sousední rodinné domy. Zde se majitel již při stavbě domu sám izoloval výsadbou stromů. Výškové rozdíly byly zmírněny osazením domu „do zářezu“ a podchycením terénu opěrnými zdmi a zídkami. Ze stavebních materiálů převažuje přírodní kámen – pískovec, který se uplatnil jako povrch chodníků a jako materiál pro výstavbu zídek. Kámen je v ideálním souladu s fasádou budovy.

„Poměrně náročnými stavebními opatřeními se podařilo zahradu upravit tak, že vytváří s obytným domem vzájemnou jednotu. Do domu navíc prolíná kromě světla i zeleň založená na střeše garáží a na obytných terasách s návazností na zahradu a v přirozeném spojení s vodou,“ dodává Drahoslav Šonský a ukazuje na vodní prvek, který začíná pramenem vody vytékajícím přes chrlič ve zdi a dále pokračuje vodními kanálky do jezírka s lekníny. Jeho cesta končí ve spodní části zahrady v koupacím jezírku s mokřadem.

Více článků z rubriky ZAHRADA na www.dumabyt.cz nebo www.modernibyt.cz.

Harmonická skladba rostlin

Odpočívadlo majitele umístěné do rododendronů a azalek slouží k duševnímu odpočinku a meditacím, ke kultivaci mysli.Majitel domu je dnes již zkušeným zahradníkem. „Zprvu jsem se zahradničení podvědomě bránil, ale dnes jsem schopen téměř všechno obstarat sám, případě s rodinou či s osvědčenými odbornými poradci.“ Z vyprávění je patrné, že rodina tráví v zahradě hodně času a využívá ji hlavně k relaxaci a sportu. Tomu je podřízena i druhová skladba rostlin. Preferuje přírodní charakter s celoroční působivostí, kde se v romantické krajině střídají okrasné dřeviny s trvalkami a vřesy.

Najdeme tu mnoho zajímavých druhů rostlin, například Picea orientalis, Pinus x schwerinii, Pinus cembra, Taxodium ascendens ´Nutans´, Acer rubrum ´Red Sunset´, Catalpa bignonioides, Cercidiphyllum japonicum, Gleditschia triacanthos ´Sunburst´, Liquidambar styraciflua, Quercus palustris ´Green Dwarf´, ale i další neméně krásné druhy. Přírodní charakter umocňují táhlé a ladné okraje záhonů a trávníkových ploch. V horní části se rozprostírá rozsáhlé vřesoviště s celoročním efektem vřesovců, vřesů, okrasných trav, nízkých druhů trvalek a jehličin. Majitel si cení zvláště odpočívadel, kde se otevírá překrásný pohled na Posázaví a tajemný vrch Medník.

Terasa s jezírkem je nejoblíbenější místo k rodinnému posezení.Zajímavá a vysoce ceněná jsou i romantická zákoutí ve stínu lesních porostů s rozsáhlou výsadbou rododendronů nebo vřesovištních záhonů. Výsadby tvoří ucelené skupiny v ladných křivkách a dávají možnost vyniknout volným prosluněným plochám trávníků. Okrajový plášť rozprostírá rozvolněná výsadba stromů s podsadbou kvetoucích keřů.

Výškové rozdíly řeší opěrné zídky, které jsou upraveny zapojenými výsadbami pokryvných dřevin a trvalek. Stačí jenom usednout na jedné z obytných teras a celková atmosféra pohody a klidu podtržená šuměním vody vás zcela jistě pohltí.

text: Vlastimil Růžička, foto: Roman Petr

logo MessengerPoslat Messengerem