V našem seriálu vám představujeme zahrady, které přímo volají po změně k lepšímu. Jejich současný stav analyzuje a řešení navrhuje profesionální zahradní architekt Ing. Jiří Prouza. Věříme, že si zde najdete inspiraci i pro zkrášlení vlastního pozemku.

Navrhované řešeníHistoricky cenný objekt z roku 1722 se nachází na území velkého města, na okraji rozsáhlého pozemku, který svým charakterem připomíná přírodně-krajinářský park. V bezprostředním okolí se nachází městská zástavba, komunikace a zčásti veřejné zelené plochy. Budova je situována v severní části pozemku. Příjezdová cesta k ní vede podél východní hranice a v jižní části prochází přes bránu na pozemek. Mnohé stromy na pozemku jsou již přestárlé a zbytečně zahušťují porost, čímž omezují možnost nových výsadeb. Cílem úpravy je jen bezprostřední okolí budovy a dvora.

Více článků z rubriky ZAHRADA na www.dumabyt.cz.

'Alexandra Princesse de Luxembourg' je vitální keřová růže, která upoutá záplavou voňavých romantických květů po celou sezonu. Dorůstá do výšky 130–150 cm.Vztahy ke světovým stranám a okolí

Dům je situován při severní hranici pozemku a otevírá se svou jižní stranou ke dvoru a příjezdové cestě vedoucí středem pozemku. Dvůr slouží v letních měsících k posezení – má příjemné jižní slunce. Pozemek je negativně ovlivňován pouze podél západní a severní hranice, která sousedí s okolní výstavbou (benzinová pumpa, soukromá vila, bytový dům). Podél jižní hranice vede místní příjezdová komunikace s minimálním provozem.

Přání majitelky

Majitelé se snaží postupně vylepšit celkovou tvář parku, začít chtějí na dvoře a blízkém okolí. Rádi by obměnili některé přestárlé stromy a vylepšili nižší patro zeleně (keře, osázení svahů). Zároveň by rádi zatraktivnili vybrané partie zahrady, aby nepůsobily zanedbaně a byly pestřejší v průběhu roku. Je třeba také dát jednotlivým místům výraznější charakter.

Navrhované řešení

PŮVODNÍ SITUACE A VZTAHY NA POZEMKUDvůr je nejintenzivněji využívanou venkovní plochou a středobodem mnoha funkcí (parkoviště, vstup do domu, letní posezení) a nachází se v neutěšeném stavu. Cílem úprav je zakrýt nepěkné věci a zkrášlit vše, co jde. Dřevěný plůtek podél bočního křídla domu bude zachován a před ním vznikne záhon v historizujícím stylu. Základ tvoří pravidelná výsadba stálezelených vertikálních dřevin (jalovec) a lemování stříhaným buxusem. Uvnitř jsou vysazeny růže v kombinaci s kakostem a šantou, rovněž v pravidelném rytmu. Štěrková plocha se zmenší a částečně nahradí trávníkem. Rovněž v ostatních částech okolí dvora se počítá s vylepšením stavu trávníků.

Celkové ztvárnění zahrady vychází z přání majitelů zachovat přírodní charakter pozemku a pozvednout jeho úroveň tak, aby byl pestřejší a působil udržovaně. Především dvůr a jeho okolí je nejatraktivnější místo z hlediska využívání.

Zeptejte se odborníků na ZAHRADU V PORADNĚ ZDE.

Proto jsou zde vysázeny zejména kvetoucí rostliny, které v celém areálu citelně chybí. Důraz je kladen i na kvalitu odrůd z hlediska odolnosti a zdraví. Tím se zmenší náklady na údržbu v dalších letech, které jsou v tak velkém prostoru nemalé. Pro zlepšení estetického dojmu je důležitá i rekonstrukce břehu mezi tenisovým kurtem a příjezdovou cestou.

text, foto a kresby: Jiří Prouza

logo MessengerPoslat Messengerem