Nejrůznější barevně a kompozičně sladěné prvky lze použít na opěrné zdi, ploty, zídky, předěly i dlažby ve shodě s architekturou domu a zahrady i s jejím rostlinným materiálem. Na výběr je jich celá řada. 

Opěrné stěny, zdi, ploty, zídky či zástěny lze skládat z nejrůznějších materiálů, zajímavé jsou i jejich kombinace. Pro menší výšky lze použít palisády, opěrné úhlové zdi, bednicí a štípané tvárnice, svahové tvárnice či speciální zahradní a parkové systémy. U náročných projektů (například u vysokých opěrných zdí) musí být stavba posouzena statikem a geologem.

Výběr podle druhu zahrady 

Dříve dělily zahrady pouze pásy křovin. Dnes se kromě zdí staví také ploty kovové, cihlové, kamenné, dřevěné, plastové či betonové. Některé lze kombinovat a vznikají tak další druhy: ploty kovové splétané drátové, svařované tyčové či ploty zhotovené uměleckými kováři. Výrobci nabízejí také ploty dřevěné palisádové nebo ploty z prefabrikátů, které umožňují snáze měnit či vyrovnávat úroveň terénu. Ploty se staví i z tvárnic imitujících cihlu v různém barevném provedení nebo umělý kamen.

Co se týče výplní, podle informací obchodníků jsou oblíbené také ploty s mléčným sklem nebo s perforovanými hliníkovými pásy. Výhody jsou jednoznačné: maximální odolnost, prakticky žádná údržba a snadná instalace. Většinou jde o takzvané systémy prken a prefabrikovaných hliníkových sloupků, které lze jednoduše skládat a rozkládat.

Víte, že...

Svahové tvárnice jsou určeny k úpravě a zpevnění mírných svahů, ke zřizování mimoúrovňových ploch a k vytvoření malých okrasných stěn nebo zídek. Nejsou určeny pro výstavbu opěrných stěn a po konzultaci se statikem je lze použít až do výšky 1,5 m (bez statického posouzení max. do výšky 1 metru). Tvárnice se ukládají nasucho, buď do rovných linií s vytvořením klasických rohů, nebo z nich lze vytvořit sestavy zaoblené. Zídka se staví svisle nebo stupňovitě s odskokem do 5 cm. Pod takto vytvořenou zídkou by měl být proveden základ do nezámrzné hloubky. Tyto tvárnice jsou vyrobeny z vibrolisovaného betonu v základním barevném odstínu přírodním a okrovém. Jejich povrch je upraven rumplováním.

Ploty a zídky z kamene 

Ať už se rozhodnete pro jakýkoli druh plotu, budete s největší pravděpodobností zapouštět nosné sloupy do betonu. Ploty s vyzdívanými poli či podezdívkami navíc vyžadují základy, kde je třeba položit izolaci s penetrací a teprve potom pokračovat ve zdění. Postupovat se musí s nejvyšší pečlivostí vždy podle návodu výrobců a dodavatelů.

Nejčastěji se používá vápenná nebo vápenocementová malta (cementová malta některé kameny zbarvuje) a hledají se nejrůznější zdobné varianty (kombinace kamene a zdiva, plot betonový a palisádový atd.). V poslední době se také častěji objevuje suché zdivo, jakožto systém volně ložených kamenů, nebo gabiony – drátěné koše naplněné kameny.

Krása stavebního kamene zvláště vynikne u okrasných zídek a různých předělů. Duo Stone se vyrábí jako vibrolisovaný blok s jednou stranou štípanou a druhou hladkou. Šedočerný kámen je následně orumplován (PRESBETON)

Sladěné skládačky

Nabídka plotových prvků je součástí celé škály souvisejících stavebních prvků, k nimž patří i betonové dlažby, palisády, ztracená bednění, zatravňovací tvárnice, obrubníky, odtokové žlaby nebo celé kanalizační programy. Zajímavá je barevná betonová dlažba, která živě koresponduje s plotovými prvky. Za zmínku jistě stojí i dlažby s luxusními povrchy tvořené vymýváním drceného kameniva. Patří sem nejrůznější „skládačky“, nejčastěji výšky 60 mm, které lze použít samostatně pro chodník a terasy i pro speciální parkové a zahradní úpravy.

Zvláště oblíbené jsou vibrolisované betonové dlažební bloky, které mají vysokou pevnost, jsou mrazuvzdorné, mají nízkou obrusnost a dobré adhezní vlastnosti (nekloužou). Skvěle je doplňují plotové tvarovky stejné technologie a prvky pro schodišťové stupně. Speciální technologie úpravy povrchu jim dává vzhled dobře opracovaného přírodního kamene. Hrubá struktura povrchu i hran se nejlépe hodí k historickým objektům, na úpravy náměstí, k rekreačním objektům, ale i k rodinným domům a zahradám.

V kombinaci s rostlinným materiálem

Prodejci doporučují zájemcům navštívit nejenom specializovanou prodejnu, ale také některou z realizovaných zahrad (někde bývají součástí prodejen, jinde je rádi doporučí) a na vlastní oči se přesvědčit, které stavební prvky jsou pro danou plochu ty pravé. Vidět opěrné zdi, ploty, zídky, předěly i dlažby a nejrůznější tvarovky osázené zelení či porostlé popínavými rostlinami je potom docela jiným zážitkem.

Některá ohraničení sahají velikostí po kolena, jiná mohou být třeba dvoumetrovou rozkvetlou zdí. Z popínavých rostlin je k tomu obzvláště vhodný plamének Jackmanův (Clematis x jackmanii). Protkávat ploty můžete také fazolem šarlatovým (Phaseolus coccineus) nebo thunbergií křídlatou (Thunbergia alata). Zajímavé jistě budou i samopnoucí popínavé rostliny typu břečťan (Hedera) nebo přísavník (Parthenocissus). U opěrných zdí se do mezer mezi kameny sázejí třeba skalničky, půdopokryvné trvalky i nízké dřeviny.

Zabudování palisád

Palisády jsou určené pro vytváření obrub, záhonů, lemů a menších stěn. Umožňují vytvářet libovolně tvarované obruby (kruhy, elipsy, oblouky, vlnovky). Také výška obruby se může průběžně měnit podle charakteru terénu. Palisády se kladou těsně vedle sebe do betonového lože, je nutné kontrolovat jejich kónicitu a před zatvrdnutím fixovat svislost pomocí distančníku. Nepodceňovat funkci nopové fólie, protože palisády jsou z jedné strany zasypány zeminou, případně mohou být zabudovány v místě se zvýšenou vlhkostí. Nopová fólie zabrání zvýšenému výskytu vápenných výkvětů, růstu mechů nebo znečištění zeminou.

Text: Vlastimil Růžička, foto: Archiv firem

logo MessengerPoslat Messengerem